ФОРМИ ТА ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Педагогічний колектив – це творча співдружність однодумців, в якій кожен робить свій індивідуальний внесок у колективну творчість, кожен збагачується духовно завдяки творчості колективу, і в той же час духовно збагачує своїх товаришів.

В. О. Сухомлинський вважав педагогічний колектив спадкоємцем та хранителем духовних цінностей, який живе вічно – стільки, скільки живе навчальний заклад.

Методична робота - це цілісна система взаємопов'язаних дій і заходів яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досві¬ду й конкретному аналізі діяльності педагогів та спрямована на всебічне підвищення професійної майстернос¬ті кожного педагогічного працівника, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педа¬гогічного колективу закладу, досягнен¬ня оптимальних результатів освіти, виховання й розвитку майбутнього громадянина.

Методична робота в Томаківському професійному аграрному ліцеї заснована на досягненнях науки та передового досвіду, системи аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетенції педагогічних працівників, підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Широко використовуються та апробуються нестандартні форми методичної роботи.

МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЛІЦЕЮ:

«Рівень професійної компетентності викладача – вирішальний фактор забезпечення якості освіти»

Наказ «Про організацію методичної роботи навчального закладу»

Наказ «Про створення методичних комісій»

Єдиний план методичної роботи

План проведення засідань педагогічної ради

Основні напрямки методичної роботи

Форми методичної роботи

Алгоритм роботи над єдиною методичною темою (методичні рекомендації)

Циклограма роботи методиста навчального закладу

Методичні рекомендації щодо роботи методичних комісій навчального закладу

Форми методичної роботи (методичні рекомендації)

Форма річного звіту педагогічного працівника

Презентація на тему «Моделювання методичної роботи професійно-технічного навчального закладу»