БЮДЖЕТНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

2023 рік

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ

Баланс на 01 липня 2023 року (обласний бюджет)(форма №1-дс)

Баланс на 01 липня 2023 року (державний бюджет) (форма №1-дс)

Баланс на 01 січня 2024 року (обласний бюджет)(форма №1-дс)

Баланс на 01 січня 2024 року (державний бюджет) (форма №1-дс)

Пояснювальна записка за 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2023 рік

Пояснювальна записка за 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2023 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2023 рік

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 01 січня 2024 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2024 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2024 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2024 року

Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України за 2023 рік

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2023 року (обласний бюджет) (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2023 року (державний бюджет) (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за 2023 рік (державний бюджет) (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за 2023 рік (обласний бюджет) (форма №2-дс)

2021 рік

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 2021 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 9 місяців 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 9 місяців 2021 року

Пояснювальна записка за 9 місяців 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 9 місяців 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 9 місяців 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 01 жовтня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 жовтня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 жовтня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 жовтня 2021 року

Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України за 9 місяців 2021 року

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Звіт про фінансові результати за 2021 рік (державний бюджет) (форма №2-дс)

Баланс на 01 січня 2022 року (державний бюджет) (форма №1-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік (державний бюджет) (форма №3-дс)

Звіт про власний капітал за 2021 рік (державний бюджет) (форма №4-дс)

ПРИМІТКИ до річної фінансової звітності за 2021 рік (державний бюджет) (форма №5-дс)

Баланс на 01 жовтня 2021 року (обласний бюджет)(форма №1-дс)

Баланс на 01 жовтня 2021 року (державний бюджет) (форма №1-дс)

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 року (обласний бюджет) (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2021 року (державний бюджет) (форма №2-дс)

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2020 рік

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2021 року

Пояснювальна записка за 2020 рік

Пояснювальна записка за 2020 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2020 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2020 рік

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 01 січня 2021 року

Довідка для підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2021 року

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на реєстраційних та інших рахунках відкритих в органах Державної казначейської служби України та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2021 року

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України за 2020 рік

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Баланс на 01 січня 2021 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 січня 2021 року (форма №1-дс)обл.

Звіт про фінансові результати за 2020 рік (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за 2020 рік (форма №2-дс)обл.

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік (форма №3-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік (форма №3-дс)обл.

Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма №4-дс)

Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма №4-дс)обл.

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (форма №5-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (форма №5-дс)обл.

2020 рік

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ (перше півріччя)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за перше півріччя 2020 року (оздоровлення та відпочинок дітей)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за перше півріччя 2020 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за перше півріччя 2020

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 липня 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 липня 2020 року (оздоровлення та відпочинок дітей)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 липня 2020 року

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за перше півріччя 2020 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 01 липня 2020 року

Пояснювальна записка за перше півріччя 2020 року

Пояснювальна записка за перше півріччя 2020 року

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ (перше півріччя)

Баланс на 01 липня 2020 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 липня 2020 року (форма №1-дс)

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 (форма №2-дс)

2019 рік

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за 2019 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2019 рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2020 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 січня 2020 року

Довідка для підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з бюджетними коштами станом на 01 січня 2020 року

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України станом на 01 січня 2020 року

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на реєстраційних та інших рахунках відкритих в органах Державної казначейської служби України та поточних рахунках, відкритих в установах банків станом на 01 січня 2020 року

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України за 2019 рік

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 01 січня 2020 року

Пояснювальна записка за 2019 рік

Пояснювальна записка за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за I квартал 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2019 року

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за I квартал 2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 01 квітня 2019 року

Пояснювальна записка за I квартал 2019 року

Пояснювальна записка за I квартал 2019 року

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Баланс на 01 січня 2020 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 січня 2020 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 квітня 2019 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 квітня 2019 року (форма №1-дс)

Звіт про фінансові результати за 2019 рік (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за 2019 рік (форма №2-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (форма №3-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік (форма №3-дс)

Звіт про власний капітал за 2019 рік (форма №4-дс)

Звіт про власний капітал за 2019 рік (форма №4-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (форма №5-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (форма №5-дс)

Звіт про фінансові результати за I квартал 2019 року (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за I квартал 2019 року (форма №2-дс)

2018 рік

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних рахунках

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на реєстраційних та інших рахунках

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

Пояснювальна записка за 2018 рік

Пояснювальна записка за 2018 рік

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Баланс на 01 січня 2019 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 січня 2019 року (форма №1-дс)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма №2-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма №3-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма №3-дс)

Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма №4-дс)

Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма №4-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма №5-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма №5-дс)