БЮДЖЕТНА ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за I квартал 2019 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за I квартал 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2019 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2019 року

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) за I квартал 2019 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" на 01 квітня 2019 року

Пояснювальна записка за I квартал 2019 року

Пояснювальна записка за I квартал 2019 року

БЮДЖЕТНА ЗВІТНІСТЬ 2018 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних рахунках

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Державної казначейської служби України

Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного бюджету на реєстраційних та інших рахунках

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати затверджені законом про Державний бюджет України

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"

Пояснювальна записка за 2018 рік

Пояснювальна записка за 2018 рік

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2019 рік

Баланс на 01 квітня 2019 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 квітня 2019 року (форма №1-дс)

Звіт про фінансові результати за I квартал 2019 року (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за I квартал 2019 року (форма №2-дс)

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 2018 рік

Баланс на 01 січня 2019 року (форма №1-дс)

Баланс на 01 січня 2019 року (форма №1-дс)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма №2-дс)

Звіт про фінансові результати за 2018 рік (форма №2-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма №3-дс)

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік (форма №3-дс)

Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма №4-дс)

Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма №4-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма №5-дс)

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма №5-дс)