ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Статут навчального закладу

Ліцензія ДОДА на здійснення повної загальної середньої освіти

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі (витяг з реєстру суб'єктів освітньої діяльності)

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Технічний висновок на відповідність вимогам державних будівельних норм щодо доступності будівель для маломобільних груп населення

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення навчального закладу

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення навчального закладу

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти