ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Статут навчального закладу

Ліцензія ДОДА на здійснення повної загальної середньої освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення навчального закладу

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення навчального закладу

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти