ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

Статут закладу освіти

Структура управління Комунального закладу освіти "Томаківський професійний аграрний ліцей" Дніпропетровської обласної ради"

Колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності (витяг з реєстру суб'єктів освітньої діяльності)

Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації про видачу ліцензії на здійснення повної загальної середньої освіти

Наказ МОН про переоформлення ліцензій на впровадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти від 06.11.2023 №510-л

Наказ МОН від 10.02.2023 № 140 "Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 19 січня 2023 року (протокол № 146)"

Свідоцтво про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв

Правила поведінки здобувачів освіти під час навчально-виховного процесу у КЗО "Томаківський професійний аграрний ліцей"ДОР"