ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

Статут навчального закладу

Колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Ліцензія ДОДА на здійснення повної загальної середньої освіти

Свідоцтво МОН про атестацію навчального закладу

Свідоцтво про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв