ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

Статут навчального закладу

Колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензії на впровадження освітньої діяльності (витяг з реєстру суб'єктів освітньої діяльності)

Ліцензія ДОДА на здійснення повної загальної середньої освіти

Свідоцтво МОН про атестацію навчального закладу

Свідоцтво про державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв