ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ

Статут навчального закладу

Колективний договір та правила внутрішнього трудового розпорядку

Ліцензія МОН про надання освітніх послуг

Свідоцтво МОН про атестацію навчального закладу