ПЛАН РОБОТИ

План роботи Томаківського професійного аграрного ліцею на 2017-2018н.р.

Пріоритети діяльності ПТО Дніпропетровщини у 2017-2018н.р.

Підсумки роботи ліцею за 2016-2017н.р.

Протягом минулого навчального року наш педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою «Нетрадиційні (новітні) форми методичної роботи, як один із шляхів підвищення та удосконалення рівня компетентності і професійної майстерності педагогів, поглиблення їхніх знань з методики, підвищення рівня національної свідомості, активізація творчого потенціалу та створення умов для реалізації особистості».

Робота педагогічного колективу була спрямована за наступними напрямками:

• Індивідуальна інноваційна діяльність педагогів

1. Створення електронних засобів навчання з навчальних дисциплін професійного напрямку у програмі «Constructor Electronic books». Електронний навчальний посібник «Лабораторно-практичні роботи з предмета «Сільськогосподарські машини» (частина I)». Автор Оксенюк О.В.– викладач спеціальних дисциплін.

• Участь у обласних конкурсах

1. Участь у обласному огляді-конкурсі серед професійно-технічних навчальних закладів на кращу організацію роботи з охорони праці відповідно до наказу МОН України від 22.12.2016 №1591.

2. Участь у обласному конкурсі «Класний керівник року» - Козиряцька В.П.

• Використання нетрадиційних форм методичної роботи:

- які посилюють наукову спрямованість роботи

Відповідно до наказу №118 від 20 вересня 2016р. «Про роботу творчої групи педагогів» з метою удосконалення роботи методичного кабінету на основі проектування методичної роботи, формування у педагогів поняття про самоосвіту, як форму підвищення кваліфікації у міжатестаційний період, системне удосконалення та підвищення рівня професійної майстерності у ліцеї продовжується робота творчих педагогів, які мають високий рівень педагогічної майстерності та методичної компетентності, досягли ефективних результатів у підвищенні якості навчально-виховного процесу. Робота творчої групи протягом року була спрямована на розробку та впровадження електронних дидактичних засобів навчання та впровадження їх в навчальний процес.

• Робота інформаційного веб-ресурсу навчального закладу:

Участь у VII конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти.

Учнями ліцею протягом 2016-2017н.р. була прийнята участь в обласних учнівських олімпіадах та конкурсах:

• Обласна олімпіада з бухгалтерського обліку – I місце – Гуськова Аліна.

• Обласні олімпіади з загальноосвітніх предметів

• Обласний конкурс ім. П.Яцика

• Обласні конкурси з інформаційних технологій: комп’ютерної графіки та анімації.

• Обласному конкурсі учнівських фотографій

• Обласному конкурсі художньої самодіяльності «Фестивальний дивограй профтехосвіти»

• Робота учнівського Євроклубу.

Педагогічний колектив ліцею постійно співпрацює з районною службою зайнятості. За 2016-2017 навчальний рік було перепідготовлено за направленням центру зайнятості 188 слухачів.

Поряд з навчально-виробничим процесом проводиться позаурочна робота з учнями, працюють гуртки технічної творчості, колективу художньої самодіяльності, спортивних секцій.

На сьогоднішній день професійно-технічний навчальний заклад виконує такі соціальні функції як безкоштовне проживання у молодіжному готелі, придбання побутової техніки та комплектація житлових кімнат у молодіжному готелі, реалізація власної сільськогосподарської продукції за пільговими цінами.

Навчальний заклад продовжує працювати у напрямку ступеневого навчання: співпрацює з Нікопольським аграрним коледжем Дніпропетровського державного аграрного університету.

Головні напрямки роботи Томаківського професійного аграрного ліцею на 2017-2018н.р.

1. Впровадження у навчально-виробничий процес вимог законодавчих і нормативних документів.

2. Професійне зростання педагогічних працівників шляхом запровадження нових методик і технологій викладання, самоосвіти, використання інформаційно-комунікаційних засобів, взаємовідвідування уроків.

3. Удосконалення матеріально-технічної бази (лабораторії спеціальних дисциплін).

4. Розширення можливості пізнання учнями енергозбережувальних технологій, економічного та технологічного захисту, запобігання виникненню екстремальних умов.

5. Забезпечення належного рівня участі учнів у конкурсах і предметних олімпіадах різного рівня та посилення контролю за розвитком творчого потенціалу учнів.

6. Спрямування системної навчальної і поза навчальної роботи з викладачами на участь у міжнародних наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах, проектах дослідницької роботи учнів ПТНЗ.

7. Формування і впровадження моделі професійного спрямування предметів загальноосвітньої підготовки в умовах оновлення освітні процесів (створення словників, посібників, методичних та електронних).

8. Виявлення підтримання і поширення кращого педагогічного досвіду викладачів області та України.

9. Пропагування інноваційних онлайн-технологій вивчення англійської мови «LingvaSkills» з метою покращення знань і навичок володіння мовою.

10. Впровадження нетрадиційних (новітніх) форм методичної роботи, що є одним із дієвих шляхів підвищення та удосконалення рівня компетентності педагога.

11. Виконання заходів щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання дитячого травматизму в побуті.

12. Забезпечення соціального захисту учнів.

13. Спланувати роботу ліцею з урахуванням головних напрямків діяльності для педагогічних колективів ПТНЗ сформульованими НМЦ ПТО у Дніпропетровській області на 2017-2018 навчальний рік.