ПЛАН РОБОТИ

План роботи Томаківського професійного аграрного ліцею на 2016-2017н.р.

Пріоритети діяльності ПТО Дніпропетровщини у 2016-2017н.р.

Підсумки роботи ліцею за 2015-2016н.р.

Протягом минулого навчального року наш педагогічний колектив продовжував працювати над методичною проблемою «Нетрадиційні (новітні) форми методичної роботи, як один із шляхів підвищення та удосконалення рівня компетентності і професійної майстерності педагогів, поглиблення їхніх знань з методики, підвищення рівня національної свідомості, активізація творчого потенціалу та створення умов для реалізації особистості».

Робота педагогічного колективу була спрямована за наступними напрямками:

• Індивідуальна інноваційна діяльність педагогів

1. Створення електронних засобів навчання з навчальних дисциплін професійного напрямку у програмі «Constructor Electronic books». Електронний навчальний посібник «Лабораторно-практичні роботи з предмета «Сільськогосподарські машини» (частина I)». Автор Оксенюк О.В.– викладач спеціальних дисциплін.

• Передовий перспективний досвід

1. Участь Всеукраїнському вебінарі з використання сучасних ІКТ на уроках загальноосвітніх та спецдисциплін на тему «Досвід ДПТНЗ “Створення електронних засобів навчального призначення та їх вплив на ефективність підготовки кваліфікованих робітників с/г виробництва» – обмін досвідом (Русанова С.Г. – методист, Козиряцька В.П. – викладач) 2. Участь у роботі обласної Школи методиста з досвідом на тему: «Впровадження проектування методичної роботи та використання ІКТ. Створення авторської системи». (Русанова С.Г. - методист) 3. Участь у обласному семінарі за підсумком роботи в учнівському патріотичному проекті «Ми діти твої, Україно». (Русанова С.Г. - методист) 4. Участь у роботі Міжнародного науково-практичного Інтернет-семінару «Інноваційні технології при підготовці фахівців автотранспортної галузі» на тему: «Використання електронних навчально-методичних посібників на уроках спецдисциплін як засіб досягнення освітніх цілей» (викладачі спецдисциплін).

• Використання нетрадиційних форм методичної роботи:

- які посилюють наукову спрямованість роботи

Відповідно до наказу №110 від 16 вересня 2015р. «Про роботу творчої групи педагогів» з метою удосконалення роботи методичного кабінету на основі проектування методичної роботи, формування у педагогів поняття про самоосвіту, як форму підвищення кваліфікації у міжатестаційний період, системне удосконалення та підвищення рівня професійної майстерності у ліцеї продовжується робота творчих педагогів, які мають високий рівень педагогічної майстерності та методичної компетентності, досягли ефективних результатів у підвищенні якості навчально-виховного процесу. Робота творчої групи протягом року була спрямована на розробку та впровадження електронних дидактичних засобів навчання та впровадження їх в навчальний процес.

- які поєднують традиційні форми з дозвіллям

Протягом навчального року у ліцеї практикувалося проведення засідань керівників методичних комісій у формі «Методичних посиденьок», що дало певні позитивні результати, оскільки ця форма роботи сприяє створенню сприятливого психологічного клімату даної групи слухачів, а також виробленню правильного розуміння певної педагогічної проблеми.

• Робота інформаційного веб-ресурсу навчального закладу:

Участь у VI конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти.

Учнями ліцею протягом 2015-2016н.р. була прийнята участь в обласних учнівських олімпіадах та конкурсах:

• Обласна олімпіада з бухгалтерського обліку – I місце – Віноградова Я.

• Обласні олімпіади з загальноосвітніх предметів

• Обласний конкурс ім. П.Яцика

• Обласні конкурси з інформаційних технологій: комп’ютерної графіки та анімації.

• Робота учнівського Євроклубу:

Співпраця з Дніпропетровською обласною молодіжною громадською організацією «МІКС» з проектом «Школа європейських цінностей»

Педагогічний колектив ліцею постійно співпрацює з районною службою зайнятості. За 2015-2016 навчальний рік було перепідготовлено за направленням центру зайнятості 127 слухачів.

Поряд з навчально-виробничим процесом проводиться позаурочна робота з учнями, працюють гуртки технічної творчості, колективу художньої самодіяльності, спортивних секцій.

На сьогоднішній день професійно-технічний навчальний заклад виконує такі соціальні функції як безкоштовне проживання у молодіжному готелі, придбання побутової техніки та комплектація житлових кімнат у молодіжному готелі, реалізація власної сільськогосподарської продукції за пільговими цінами.

Навчальний заклад продовжує працювати у напрямку ступеневого навчання: співпрацює з Нікопольським аграрним коледжем Дніпропетровського державного аграрного університету.

Головні напрямки роботи Томаківського професійного аграрного ліцею на 2016-2017н.р.

1. Впровадження у навчально-виробничий процес вимог законодавчих і нормативних документів.

2. Професійне зростання педагогічних працівників шляхом запровадження нових методик і технологій викладання, самоосвіти, використання інформаційно-комунікаційних засобів, взаємовідвідування уроків.

3. Удосконалення матеріально-технічної бази (лабораторії спеціальних дисциплін).

4. Розширення можливості пізнання учнями енергозбережувальних технологій, економічного та технологічного захисту, запобігання виникненню екстремальних умов.

5. Забезпечення належного рівня участі учнів у конкурсах і предметних олімпіадах різного рівня та посилення контролю за розвитком творчого потенціалу учнів.

6. Урізноманітнення форм удосконалення методичної майстерності викладачів через участь у науково-практичних конференціях, постійно-діючих семінарах, участь у роботі творчих груп, авторських школах, школах педагогічної майстерності, конкурсах та дистанційних курсах навчання.

7. Впровадження нетрадиційних (новітніх) форм методичної роботи, що є одним із дієвих шляхів підвищення та удосконалення рівня компетентності педагога.

8. Удосконалення методики проведення уроків шляхом інтеграції загальноосвітньої та професійної підготовки.

9. Розробка викладачами власних проектів та впровадження їх в навчальний процес.

10. Виконання заходів щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання дитячого травматизму в побуті.

11. Забезпечення соціального захисту учнів.

12. Спланувати роботу ліцею з урахуванням пріоритетів діяльності НМЦ ПТО у Дніпропетровській області на 2016-2017 навчальний рік.