ПЛАН РОБОТИ ТОМАКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ НА 2015-2016 Н.Р.

План роботи ліцею на 2015-2016 н.р.

Пріоритети діяльності ПТО Дніпропетровщини у 2015-2016н.р.

Підсумки роботи 2014-2015 навчального року

Протягом минулого навчального року педагогічний колектив ДПТНЗ ТПАЛ продовжував працювати над методичною проблемою «Творчість та саморозвиток особистості учня – шлях досягнення вершин професіоналізму та успіху».

Робота педагогів ліцею була спрямована за наступними напрямками:

• Індивідуальна інноваційна діяльність педагогів

1. «Школа класного керівника» – створення блогів класних керівників та викладачів гуманітарних дисциплін.

2. Розміщення методичних розробок викладачів он-лайн «Учительський журнал» (Козиряцька В.П. – викладач художньої культури, Щербакова Л.П. – викладач української мови та літератури)

3. Створення електронних засобів навчання з навчальних дисциплін професійного напрямку у програмі «Constructor Electronic books» (авторський колектив: Максимов О.О. – майстер в/н, Русанова С.Г. – методист, Козиряцька В.П. – викладач загальноосвітніх дисциплін. Актуальність створення авторського електронного освітнього ресурсу, як інструменту здійснення інтеграції змісту освіти з новітніми технологіями навчання, пояснюється необхідністю переосмислення теоретичних і методичних засад, які б стали науковою основою реформування професійно-технічної освіти.

• Передовий перспективний досвід

1. Участь у XI Всеукраїнському конкурсі «Вчитель-новатор» у рамках програми «Microsoft. Партнерство в навчанні» (грудень 2014 – лютий 2015) (Козиряцька В.П. – диплом лауреата. Конкурсна робота: електронний посібник «Культурна спадщина народів світу»).

2. Участь у семінарі-практикуму педагогічних працівників з створення розробки електронних засобів навчання – обмін досвідом (Русанова С.Г. – методист, Козиряцька В.П. – викладач)

3. Участь у методичному фестивалі «ПТО Дніпропетровщини-2015» - III місце

4. Участь у відео-семінарах з обміну досвідом на рівні області на тему: «Взаємодія бібліотечно-інформаційного центру з учнівським самоврядуванням» та «Профорієнтаційна робота бібліотекаря» (Козиряцька В.К. – бібліотекар)

• Використання нетрадиційних форм методичної роботи:

- які посилюють наукову спрямованість роботи

Відповідно до наказу №123 від 29 вересня 2014р. «Про створення творчої групи педагогів» з метою удосконалення роботи методичного кабінету на основі проектування методичної роботи, формування у педагогів поняття про самоосвіту, як форму підвищення кваліфікації у міжатестаційний період, системне удосконалення та підвищення рівня професійної майстерності у ліцеї була створена творча група педагогів, які мають високий рівень педагогічної майстерності та методичної компетентності, досягли ефективних результатів у підвищенні якості навчально-виховного процесу. Робота творчої групи протягом року була спрямована на розробку електронних дидактичних засобів навчання та впровадження їх в навчальний процес.

- які поєднують традиційні форми з дозвіллям

Протягом навчального року у ліцеї практикувалося проведення засідань керівників методичних комісій у формі «Методичних посиденьок», що дало певні позитивні результати, оскільки ця форма роботи сприяє створенню сприятливого психологічного клімату даної групи слухачів, а також виробленню правильного розуміння певної педагогічної проблеми.

Під час атестації педагогічних працівників деякі педагоги продемонстрували свою діяльність у атестаційний період у формі музичного відео-ролику з виконанням авторської пісні про ліцей та показу творчих робіт засобами мультимедіа (Сисолятін І.О.- керівник гуртка, Щербакова Л.П. – викладач, Козиряцька В.П. – викладач).

• Робота інформаційного веб-ресурсу навчального закладу:

Участь у V конкурсі на кращий веб-сайт закладу освіти (5-те місце серед 170 позашкільних навчальних закладів України)

Учнями ліцею протягом 2014-2015н.р. була прийнята участь в наступних обласних учнівських конкурсах та олімпіадах:

• Обласна олімпіада з бухгалтерського обліку – I місце – Левада Н

• Всеукраїнський обласний конкурс фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування» – I місце (II етап), 12 місце (III етап) – Грабовський О.

• Всеукраїнський обласний конкурс фахової майстерності з професії «Водій автотранспортних засобів категорії «С» – I місце (II етап), 7 місце (III етап) – Маковоз С.

• Обласні конкурси ім. П.Яцика та ім. Т.Шевченка

• Обласні конкурси з інформаційних технологій: Web-дизайну, комп’ютерної графіки та анімації, інтернет олімпіада з офісного програмування.

Також учні прийняли участь у II етапі обласних олімпіад з загальноосвітніх дисциплін, а саме з української мови та літератури, математики, інформаційних технологій, історії (також у III етапі) та фізики.

Робота учнівського Євроклубу:

• Участь в учнівській відео перекличці євро клубів ПТНЗ Дніпропетровщини до Міжнародного дня толерантності та форумі учнівських євро клубів

• Співпраця з Дніпропетровською обласною молодіжною громадською організацією «МІКС» з проектом «Школа європейських цінностей»

Педагогічний колектив ліцею постійно співпрацює з районною службою зайнятості. За 2014-2015 навчальний рік було перепідготовлено за направленням центру зайнятості 137 слухачів.

Поряд з навчально-виробничим процесом проводиться позаурочна робота з учнями, працюють гуртки технічної творчості, колективу художньої самодіяльності, спортивних секцій.

На сьогоднішній день професійно-технічний навчальний заклад виконує такі соціальні функції як безкоштовне проживання у молодіжному готелі, придбання побутової техніки та комплектація житлових кімнат у молодіжному готелі, реалізація власної сільськогосподарської продукції за пільговими цінами.

Навчальний заклад продовжує працювати у напрямку ступеневого навчання: співпрацює з Нікопольським аграрним коледжем Дніпропетровського державного аграрного університету.

Головні напрямки роботи Томаківського професійного аграрного ліцею на 2015 – 2016н.р.

1. Впровадження у навчально-виробничий процес вимог законодавчих і нормативних документів.

2. Професійне зростання педагогічних працівників шляхом запровадження нових методик і технологій викладання, самоосвіти, використання інформаційно-комунікаційних засобів, взаємовідвідування уроків.

3. Удосконалення матеріально-технічної бази (лабораторії спеціальних дисциплін).

4. Розширення можливості пізнання учнями енергозбережувальних технологій, економічного та технологічного захисту, запобігання виникненню екстремальних умов.

5. Забезпечення належного рівня участі учнів у конкурсах і предметних олімпіадах різного рівня та посилення контролю за розвитком творчого потенціалу учнів.

6. Урізноманітнення форм удосконалення методичної майстерності викладачів через участь у науково-практичних конференціях, постійно-діючих семінарах, участь у роботі творчих груп, авторських школах, школах педагогічної майстерності, конкурсах та дистанційних курсах навчання.

7. Впровадження нетрадиційних (новітніх) форм методичної роботи, що є одним із дієвих шляхів підвищення та удосконалення рівня компетентності педагога.

8. Удосконалення методики проведення уроків шляхом інтеграції загальноосвітньої та професійної підготовки.

9. Розробка викладачами власних проектів та впровадження їх в навчальний процес.

10. Виконання заходів щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання дитячого травматизму в побуті.

11. Забезпечення соціального захисту учнів.

12. Спланувати роботу ліцею з урахуванням пріоритетів діяльності НМЦ ПТО у Дніпропетровській області на 2015-2016 навчальний рік.