ПЛАН РОБОТИ

ТОМАКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ

Вступ. Підсумки роботи 2012-2013 навчального року

план роботи ліцею на 2013-2014н.р

Вступ. Підсумки роботи 2012-2013 навчального року

Педагогічний колектив Томаківського професійного аграрного ліцею протягом 2011-2012 навчального року продовжував спрямувавати свою діяльність на оновлення змісту профтехосвіти через впровадження Державних стандартів ПТО та впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання.

Педагогічний колектив, працюючи над вирішенням проблеми : “Інноваційний підхід до проведення уроку – високоякісна підготовка кваліфікованого робітника в системі ПТО”, спрямовував свою діяльність на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, забезпеченні функціонування навчального закладу шляхом залучення позабюджетних коштів

Навчальний заклад спрямував свою роботу на виконання завдань законодавчих актів в освіті: законів України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, Положення про методичну роботу в ПТНЗ, інших законодавчих та нормативних документів Верховної ради України, Указів президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Згідно постійно діючого графіка внутріліцейного контролю та плану роботи Управління освіти, перевірялись виконання Закону “Про мови”, виконання навчальних планів та програм.

Весь навчальний рік активно велась робота методичних комісій. Діяльність методичної роботи велася за такими напрямками:

1. Методичне забезпечення (супровід) в навчально-виробничому процесі:

- розробка та використання в навчальному процесі електронних засобів-супроводів уроків з екології та історії України, створених у вигляді веб-сторінок (викладачі загальноосвітніх предметів Русанова С.Г., Криволапова С.М., інженер-електронник – Ілющенко І.В.);

- розробка та використання в навчальному процесі електронного супроводу уроків лабораторно-практичних занять з предмета «Трактори» створеного у вигляді веб-сторінки, включаючи відеоматеріали (викладач спецдисциплін Куріной В.І., інженер-електронник – Ілющенко І.В.);

- розробка та використання в навчальному процесі електронних навчальних засобів для контролю знань з предметів «Сільськогосподарські машини» та «Охорона праці» (викладачі спецдисциплін Оксенюк О.В., Каряка Н.А.);

- розробка та використання в навчальному процесі електронного посібника з художньої культури «Культурна спадщина народів світу I частина» для викладачів та учнів професійно-технічних навчальних закладів (викладач художньої культури Козиряцька В.П.);

- розробка та використання в навчальному процесі електронного німецько-українського аудіовізуального словника-тренажера професійної лексики з елементами контролю знань для учнів ПТНЗ аграрного профілю (викладач німецької мови Козиряцька В.П.);

- розробка електронних словників: «Основні терміни та поняття з предмета «Охорона праці», «Основні терміни професійно-технічної освіти» і «Мультимедійний словник біологічних термінів і понять» (викладач спецдисциплін Каряка Н.А., бібліотекар Козиряцька В.К. та викладач біології Рябоволенко А.М.).

2. Поповнення новими матеріалами комплекту методичних рекомендацій майстрам виробничого навчання “Урок виробничого навчання у професійно-технічному навчальному закладі (для використання в роботі майстра)” (заступник директора з НВЧ Оксенюк О.В.); в допомогу класним керівникам методична розробка «Формування творчої особистості в навчальних закладах» (заступник директора з НВР Криволапова С.М.)

3. Покращення якісного складу ІПП

3.1 Розробка індивідуальних планів професійного удосконалення педагогів.

3.2 Самоосвітня робота педагогічних працівників.

3.3 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів у 2012-2013н.р.:

- викладачі : Дніпропетровський інститут післядипломної освіти – 8 чол. (з 10 предметів), Донецький інститут ПДОІПП – 4чол.;

- майстри виробничого навчання.: ДІПДОІПП м. Донецьк – 1 чол.

3.4 На базі ліцею проведені курси підвищення кваліфікації за програмою Intel® «Навчання для майбутнього» - 10 чол. (тренер - викладач інформаційних технологій — Рябоволенко А.М.).

4. Оновлення методичного забезпечення кабінетів спецдисциплін та лабораторій згідно до вимог ДСПТО та МРЕВ (плакати, стенди, наочності, інструкційні картки).

5. Новаторський підхід в застосуванні форм і методів організації методичної роботи:

- робота школи молодого майстра та школи передового досвіду. (“Наставництво – як форма методичної роботи”);

- проведення круглого столу «Мої педагогічні знахідки» (захист методичних прийомів, аналіз виховної роботи);

- проведення педагогічних читань (прийняло участь 10 педагогічних працівників, теми виступів розміщені на сайті www.tpal.com.ua у розділі Новини за 9-10 січня);

- проведення тижнів робітничої професії (відкриті уроки, конкурс стіннівок, конкурс фахової майстерності, олімпіади з спецдисциплін);

- проведення дня престижності робітничої професії у рамках обласного конкурсу «Професійний калейдоскоп робітничих професій» під гаслом «Професія вчора, сьогодні, завтра»

- проведення науково-практичної конференції з обміну досвідом викладачів з методичної проблеми над якою працює педагогічний колектив на тему: “Інноваційний підхід до проведення уроку – високоякісна підготовка кваліфікованого робітника в системі ПТО”.

- вивчення документів Уряду, Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, нормативно-плануючої документації;

- робота веб-сайту навчального закладу (www.tpal.com.ua);

- огляд джерел інформації;

- проведення днів інформації;

- тематичні виставки;

- виставки нових надходжень методичної та навчальної літератури;

- проведення зустрічей з видатними людьми Томаківщини;

- виставки з історії рідного краю, історії навчального закладу;

- поповнення новими матеріалами музею навчального закладу.

7. Експериментальна та інноваційна діяльність:

- робота творчої групи педагогів (експериментальний майданчик) на тему: «Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці кваліфікованих робітників аграрного профілю»;

- розробка нових технологій навчання, їх експериментальна перевірка (впровадження ІКТ при проведенні уроків загальноосвітніх та спецдисциплін (комп’ютерний супровід, авторські електронні засоби навчання з спецдисциплін, відео, програми тестування, використання Internet-ресурсів (програми-тренажери));

- методична розробка «Сучасний освітньо-інформаційний простір професійно-технічного навчального закладу» (методист – Русанова С.Г.)

8. Співпраця з ЗМІ.

Педагогічний колектив ліцею постійно співпрацює з районною службою зайнятості. За 2012-2013 навчальний рік було перепідготовлено всього 171 чол.

Протягом 2012-2013н.р. навчальним закладом була прийнята участь у обласних заходах та досягнуті такі результати:

1. Участь у обласній виставці-презентації «Інноваційні підходи навчальних закладів ПТО області з формування професійної компетентності кваліфікованих робітників у сучасному освітньому середовищі»

Участь брали 11 робіт (Русанова С.Г.-2 роботи, Козиряцька В.П. – 2 роботи, Криволапова С.М., Оксенюк О.В., Слюсар А.В., Каряка Н.А., Рябоволенко А.М., Куріной В.І., Козиряцька В.К.)

Відібрані 3 роботи для збірника:

Номінація «Інноватика з впровадження інформативно-комунікативних технологій в навчально-виробничий процес»

у підномінації «Впровадження та результативність використання інформаційних систем в організації навчально-виробничого процесу»

- Електронний супровід уроків засобами веб-технологій (з досвіду роботи) - Русанова С.Г.

- Німецько-український аудіовізуальний словник професійної лексики з елементами контролю знань для учнів ПТНЗ аграрного профілю - Козиряцька В.П.

у підномінації «Розробка та запровадження в навчально-виробничий процес електронних засобів навчання (посібників, підручників)»

- Культурна спадщина народів світу - Козиряцька В.П.

2. Участь у міжнародному конкурсі молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище».

3. Участь у обласних конкурсах:

- викладачів екології та математики «Віртуальний фестиваль методичної майстерності»;

- учнівської молоді з WEБ –дизайну, комп’ютерної графіки та анімації;

- викладачів історії на кращу розробку уроку (2-ге місце Криволапова С.М.);

- художніх та фото-робіт учнів (у номінації «Допоможемо планеті разом» художні роботи - переможець Фіалковський Євген);

- учнівських творів «Культура мови»;

- огляді-конкурсу «Калейдоскоп робітничих професій»

4. Участь у Всеукраїнському огляді-звіту технічної творчості м.Київ

5. Участь у Всеукраїнських конкурсах веб-сайтів (диплом III ступеня) та «Кращий салоган з охорони праці».

6. Участь у Міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні – 2013» та «Сучасні заклади освіти – 2013».

7. Участь у обласній олімпіаді з бухгалтерського обліку (2-е місце Білан Надія).

8. I місце в командному заліку з гирьового спорту у 57-ій обласній спартакіаді серед учнів ПТНЗ області.

Поряд з навчально-виробничим процесом проводиться позаурочна робота з учнями, працюють гуртки технічної творчості, колективу художньої самодіяльності, спортивних секцій.

На сьогоднішній день професійно-технічний навчальний заклад виконує такі соціальні функції як оздоровлення дітей пільгової категорії за рахунок спеціального фонду, безкоштовне проживання у молодіжному готелі, придбання побутової техніки та комплектація житлових кімнат у молодіжному готелі, реалізація власної сільськогосподарської продукції за пільговими цінами.

Навчальний заклад продовжує працювати у напрямку ступеневого навчання: співпрацює з Нікопольським аграрним коледжем Дніпропетровського державного аграрного університету.

Головні напрямки роботи Томаківського професійного аграрного ліцею на 2013 – 2014н.р.

1. Постійне ознайомлення та впровадження в дію керуючих документів.

2. Удосконалення якості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників на більш вищому рівні, що надає можливість випускнику професійно-технічного закладу бути конкурентноспроможним на сучасному ринку праці.

3. Спрямувати діяльність на здійснення допрофесійної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів, впровадження діяльності щодо розвитку здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів професійного спрямування.

4. Використання підприємств з новою технологією для проходження виробничої практики.

5. Удосконалення матеріально-технічної бази (лабораторії спеціальних дисциплін).

6. Придбання комп’ютерного класу оснащеного сучасною технікою.

7. Продовжувати роботу над розробкою та впровадженням електронних навчально-методичних посібників та електронних дидактичних засобів навчання в навчально-виробничому процесі.

8. Використовування у навчально-виховному процесі “Положення про рух учнівської молоді України” та примноження традицій, звичаїв, обрядів.

9. Удосконалення методики проведення уроків шляхом інтеграції загальноосвітньої та професійної підготовки.

11. Професійне спрямування викладання предметів з загальноосвітніх дисциплін.

12. Розробка викладачами власних проектів та впровадження їх в навчальний процес.

13. Заключення договорів з базовими підприємствами на організацію та проведення передвипускної практики.

14. Постійне проведення з учнями роботи щодо правил роботи та експлуатації устаткування, правил техніки безпеки, по скороченню витрат на енергоносії.

15. Виконання заходів щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учнів, запобігання дитячого травматизму в побуті.

16. Забезпечення соціального захисту учнів.

17. Спланувати роботу ліцею з урахуванням пріоритетів на 2013-2014 навчальний рік.