ПЛАН РОБОТИ ТОМАКІВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО АГРАРНОГО ЛІЦЕЮ НА 2012-2013 Н.Р.

план роботи ліцею на 2012-2013 н.р.

Вступ. Підсумки роботи 2011-2012 навчального року

Педагогічний колектив Томаківського професійного аграрного ліцею протягом 2011-2012 навчального року продовжував спрямувавати свою діяльність на оновлення змісту профтехосвіти через впровадження Державних стандартів ПТО та впровадження в навчальний процес інформаційних технологій навчання.

Педагогічний колектив, працюючи над вирішенням проблеми : “Інноваційний підхід до проведення уроку – високоякісна підготовка кваліфікованого робітника в системі ПТО”, спрямовував свою діяльність на підвищення рівня навчально-виховної роботи, укріплення навчально-матеріальної бази, забезпеченні функціонування навчального закладу шляхом залучення позабюджетних коштів.

Навчальний заклад спрямував свою роботу на виконання завдань законодавчих актів в освіті: законів України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, Положення про методичну роботу в ПТНЗ, інших законодавчих та нормативних документів Верховної ради України, Указів президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Згідно постійно діючого графіка внутріліцейного контролю та плану роботи Управління освіти, перевірялись виконання Закону “Про мови”, виконання навчальних планів та програм.

Весь навчальний рік активно велась робота методичних комісій. Діяльність методичної роботи велася за такими напрямками:

  1. Методичне забезпечення (супровід) в навчально-виробничому процесі:

 • розробка інструкційних карток для проведення виробничого навчання з професій «Оператор комп’ютерного набору» та «Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (майстри в/н Краснокутська В.Г. та Фомичова Н.М.)
 • розробка та використання інструкційних карток при проведенні уроків виробничого навчання з розділу «Слюсарна справа» (майстер виробничого навчання Максімов О.О.);
 • використання в навчальному процесі робочих зошитів з предметів «Сільськогосподарські машини» (автор - викладач спецдисциплін Оксенюк О.В.) і «Трактори» (укладачі - викладач спецдисциплін Куріной В.І. та викладач інформаційних технологій Рябоволенко А.М.);
 • розробка електронного тест-тренажера з алгебри «Властивості функції» (викладач математики Федоренко В.П.);
 • розробка електронних словників: «Тлумачний словник комп’ютерних термінів» і «Педагогічний словник» (бібліотекар Козиряцька В.К. та викладач інформаційних технологій Рябоволенко А.М.);
 • методична розробка «Електронний словник-довідник для використання на уроках виробничого навчання у групах «Оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних» (майстер виробничого навчання Фомичова Н.М.).
  2. Поповнення новими матеріалами комплекту методичних рекомендацій майстрам виробничого навчання “Урок виробничого навчання у професійно-технічному навчальному закладі (для використання в роботі майстра)” (Русанова С.Г.)
  3. Покращення якісного складу ІПП
  3.1 Розробка індивідуальних планів професійного удосконалення педагогів.
  3.2 Самоосвітня робота педагогічних працівників.
  3.3 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів:
 • викладачі : Дніпропетровський інститут післядипломної освіти, Донецький інститут ПДОІПП;
 • майстри виробничого навчання.: ДІПДОІПП м. Донецьк;
  3.4 Внутріліцейні курси для ІПП з оволодіння знаннями роботи на ПК (викладач інформаційних технологій — Рябоволенко А.М.)
  4. Оновлення методичного забезпечення кабінетів спецдисциплін та лабораторій згідно до вимог ДСПТО та МРЕВ (плакати, стенди, діючі тренажери, інструкційні картки, діючий макет світлофора).
  5. Новаторський підхід в застосуванні форм і методів організації методичної роботи:
 • робота школи молодого майстра та школи передового досвіду. (“Наставництво – як форма методичної роботи”)
 • проведення конкурсу на кращу розробку навчально-методичного комплекту серед викладачів загальноосвітніх дисциплін;
 • проведення круглого столу «Мої педагогічні знахідки» (захист методичних прийомів, аналіз виховної роботи) ;
 • проведення тижнів робітничої професії (відкриті уроки, конкурс стіннівок, конкурс фахової майстерності, олімпіади з спецдисциплін);
 • проведення місячника педагогічної творчості класних керівників: відкриті години, майстер-клас (згідно плану роботи методичної комісії класних керівників);
 • проведення науково-практичної конференції з обміну досвідом викладачів з методичної проблеми над якою працює педагогічний колектив на тему: “ Інноваційний підхід до проведення уроку – високоякісна підготовка кваліфікованого робітника в системі ПТО”.
  6. Інформаційне забезпечення ІПП:
 • вивчення документів Уряду, Міністерства освіти, молоді та спорту України, обласного управління освіти і науки, нормативно-плануючої документації;
 • огляд джерел інформації;
 • проведення днів інформації;
 • тематичні виставки;
 • виставки нових надходжень методичної та навчальної літератури;
 • проведення зустрічей з видатними людьми Томаківщини;
 • виставки з історії рідного краю, історії навчального закладу;
 • робота музею навчального закладу.
  7. Експериментальна діяльність:
 • робота творчої групи педагогів (експериментальний майданчик) по створенню електронних засобів навчання (електронного підручника з професії «Тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів»);
 • розробка особистих методик навчання “Самостійна робота як одна із форм організації роботи учнів на уроках математики” (викладач математики Федоренко В.П.);
 • розробка нових технологій навчання, їх експериментальна перевірка (впровадження ІКТ при проведенні уроків загальноосвітніх та спецдисциплін (комп’ютерний супровід, авторські електронні підручники з спецдисциплін, відео, програми тестування, використання Internet-ресурсів (програми-тренажери)).

Педагогічний колектив ліцею постійно співпрацює з районною службою зайнятості. За 2011-2012 навчальний рік було перепідготовлено 135 слухачів з професій “Тракторист-машиніст”(перепідготовка) та семінар «З загальних основ підприємницької діяльності».

Протягом 2011-2012н.р. навчальним закладом була прийнята участь у обласних заходах та досягнуті такі результати:

 • диплом та срібна медаль у міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2012» у номінації «Створення та упровадження сучасних засобів навчання»;
 • диплом у XV Ювілейній міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні – 2012»
 • II місце в обласному конкурсі «Краща організація харчування в професійно-технічних навчальних закладах» (нагородження цінним подарунком);
 • II місце в обласному огляді-конкурсі «Краща бібліотека професійно-технічного навчального закладу» (нагородження цінним подарунком);
 • I місце в обласному огляді-конкурсі на кращий проект з енергозбереження серед учнів та педпрацівників ПТНЗ у номінації «Теоретична робота» (інженер електронно-обчислювальних машин – Іллющенко І.В.);
 • III місце в обласному огляді-конкурсі на кращий проект з енергозбереження серед учнів та педпрацівників ПТНЗ у номінації «Методичні напрацювання педпрацівників ПТНЗ з питань енергозбереження для використання у навчально-виробничому процесі» (викладач – Козиряцька (Мартен) В.П.);
 • III місце в обласному конкурсі на кращу методичну розробку «Навчаємо по-новому» (викладач спецдисциплін – Русанова С.Г.).

  Участь у методичному фестивалі «Креативний підхід до формування професійної мобільності конкурентоспроможного фахівця на сучасному ринку – головний пріоритет сьогодення»:

 • II місце у номінації «Управлінська діяльність» Сучасні форми управління навчально-виробничим процесом у ПТНЗ (директор – Філь В.А.);
 • III місце у номінації «Результативність професійно-практичної роботи закладу» Запровадження екологічного навчання та виховання учнів ПТНЗ (методист – Русанова С.Г.);
 • I місце у номінації «Ствердження суті робітничих професій» Інноваційні засоби презентації робітничих професій (майстри в/н – Максімов О.О., Стрільчонок Т.М.);
 • I місце у номінації «Методична робота навчального закладу» Сучасні бібліотеки (бібліотекар – Козиряцька В.К.);
 • III місце у номінації «Методична робота навчального закладу» Сучасні педкабінети ( викладач німецької мови – Козиряцька В.П.);
 • III місце у номінації «Виховна та соціальна робота в ПТНЗ» Концепція становлення конкурентно-спроможного робітника як завдання психологічної служби системи ПТО (психолог – Мухіна О.М.).

  Участь у Всеукраїнському огляді-конкурсі «Популярні енциклопедії робітничих професій в регіонах України» (автори: Русанова С.Г., Іллющенко І.В., Мухіна О.М.):

 • I місце у номінації «Для дітей дошкільного віку»;
 • I місце у номінації «Для учнів початкових та середніх класів»;
 • I місце у номінації «Для учнів старших класів».

  Участь у обласному конкурсі учнівських проектів «Моя професія – моя гордість»:

 • I місце у номінації «Відеороліки, слайди, кліпи, документальні та анімаційні фільми про конкретну робітничу професію»;
 • II місце у номінації «Художні міні-композиції колективу художньої самодіяльності про професії»;
 • III місце у номінації «Історичні нариси, поетичні та художні твори, роздуми про конкретну професію».

  Поряд з навчально-виробничим процесом проводиться позаурочна робота з учнями, працюють гуртки «Художня майстерня», колективу художньої самодіяльності, спортивних секцій під керівництвом педагогічних працівників на добровільних засадах.

  Протягом 2011-2012н.р. була прийнята участь у обласних заходах та досягнуті такі результати:

 • диплом учасника обласного конкурсу «Класний керівник ПТО Дніпропетровщини – 2011» у номінації «Актуальність і новатика» (Козиряцька В.П.);
 • III місце у обласному конкурсі учнівських проектів «Лідерські здібності в мені» на тему «Ми за здоровий спосіб життя» (Кошелєва К. учениця гр. №7);
 • грамота у номінації «Пісенний дивограй» обласного фестивалю художньої самодіяльності серед професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровської області «Фестивальний дивограй профтехосвіти» (Сорокоус С. учениця гр.. №6, Сова В. учениця гр.. №7);
 • грамота у номінації «Фестивальний дебют» обласного фестивалю художньої самодіяльності серед професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровської області «Фестивальний дивограй профтехосвіти» (агітбригада ліцею під керівництвом майстра в/н Стрільчонок Т.М.).

  На сьогоднішній день професійно-технічний навчальний заклад виконує такі соціальні функції як оздоровлення дітей пільгової категорії за рахунок спеціального фонду, безкоштовне проживання у молодіжному готелі, придбання побутової техніки та комплектація житлових кімнат у молодіжному готелі, реалізація власної сільськогосподарської продукції за пільговими цінами.

  Навчальний заклад продовжує працювати у напрямку ступеневого навчання: співпрацює з Нікопольським аграрним коледжем Дніпропетровського державного аграрного університету. Крім того учні ліцею паралельно з навчанням у навчальному закладі навчаються у Дніпропетровському відділенні МАН України на хіміко-біологічному факультеті.