СИСТЕМА ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

«У процесі навчання учні набувають знань, які стають базою для формування світогляду, наукових переконань, працьовитості; здійснюється моральне, естетичне виховання, тобто відбувається духовне збагачення, всебічний розвиток особистості…» (В.І.Лозова, Г.В.Троцко)

Виховання (у широкому суспільному значенні) – забезпечення з покоління в покоління накопиченого соціально-культурного досвіду та цінностей.

Виховання (у широкому педагогічному значенні) – процес цілеспрямованого формування особистості в спеціально організованих умовах.

Виховний процес – складне динамічне педагогічне явище, яке відбувається на основі цілеспрямованого та організованого впливу вихователів, соціального середовища на розум, почуття, волю вихованця з метою формування всебічно і гармонійно розвинутої особистості останнього.

Системний підхід до виховання – проектування та керування поступовим становленням якостей особистості.

Презентація «Вирішення проблеми збереження виховного впливу на здобувачів освіти ЗП(ПТ)О в умовах дистанційного навчання»