ПРОГРАМА
діяльності педагогічних працівників у навчально-патріотичному проекті «Ми діти твої Україно»

Мета проекту:

 • виховувати в молоді почуття любові до Батьківщини, відданості справі зміцнення державності;
 • формувати активну громадянську позицію учнів та готувати їх до розв’язання сучасних проблем;
 • утверджувати гуманістичні правові ідеї, загальнолюдські та національні правові цінності, високі моральні засади в суспільному житті;
 • стимулювати постійне зростання учнів як особистостей, прагнення до самовираження, самореалізації та самоствердження, активної діяльності, спрямованої на участь у справах і житті учнівської групи, навчального закладу, місцевості, де вони проживають та суспільства в цілому;
 • здатність до виконання громадянського та військового обов’язку.
 • Завдання проекту:

 • створення виховного середовища на основі демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу, саморозвитку, самовираження і самореалізації;
 • перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального досвіду, самотворчості і посильної участі у творенні світу свого життя;
 • побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям та інтересам особистості і сприяє підвищенню рівня громадянської і національної відповідальності;
 • виховання молодих громадян у дусі поваги до Конституції України, законності, норм суспільного та колективного життя, створення умов для забезпечення реалізації конституційних прав людини та його обов’язків, громадянського та професійного обов’язку;
 • розвиток у молодих громадян глибокої поваги до символів держави – Герба, Прапора, Гімну України, іншої загальнодержавної та регіональної символіки та історичних святинь, гордості за країну;
 • створення умов для посилення патріотичної спрямованості уроків, позаурочних заходів при висвітленні подій та явищ суспільного життя, активна протидія антипатріотизму, маніпулюванню інформацією, фальсифікації історії України;
 • виховувати уміння відстоювати свої права, інтереси, переконання, усвідомлювати свої обов’язки.
 • Пріоритети проекту:

 • запровадження сучасних форм і методів навчання та виховання ;
 • впровадження в навчально-виховний процес системи заходів, спрямованих на виховання та формування особистості на основі норм соціальної поведінки;
 • створення умов для розвитку становлення та прояву творчої активності особистості учня;
 • організація пошукової та дослідницької діяльності учнів з історії рідного краю;
 • забезпечення індивідуального підходу до кожного учня;
 • виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей.
 • Очікувані результати:

 • забезпечення єдності навчання, виховання і психологічної підготовки учнів до активної діяльності в суспільному житті;
 • формування компетентної особистості, орієнтованої на загальнонародні традиції, з усвідомленою громадянською позицією;
 • набуття досвіду учнів щодо роботи в проекті.