ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

Значну роль у методичній діяльності ДПТНЗ ТПАЛ відіграють методичні комісії. Вони здійснюють організаційну, експертну, трансляційну, інформаційну та інші функції.

Зміст діяльності методичних комісій:

 моніторинг забезпечення навчальними програмами, плануючою документацією, посібниками, підручниками, електронними засобами навчання;

 аналіз діяльності педагогів, творчих об’єднань;

 науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 аналіз результатів професійної підготовки учнів;

 аналіз діяльності педагогів щодо організації позаурочної роботи (предметних тижнів, конкурсів професійної майстерності, оглядів-конкурсів тощо);

 створення умов для розвитку професійної майстерності педагогів (проведення лекцій, семінарів-практикумів, ділових ігор, відкритих уроків тощо);

 вивчення позитивного педагогічного досвіду (педагогічні читання).

Методичні рекомендації щодо роботи методичних комісій навчального закладу

Перелік основної документації щодо діяльності методичної комісії

ПЛАНИ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ КОМІСІЙ

План роботи методичної комісії педагогічних працівників спеціальних дисциплін та професійної підготовки з професії: “Tракторист-машиніст с/г виробництва (категорія А1,А2,В1), слюсар-ремонтник, водій автотранспортних засобів (категорія ”С”)”

План роботи методичної комісії педагогічних працівників спеціальних дисциплін та професійної підготовки з професії: “Oператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”

План роботи методичної комісії викладачів загальноосвітніх дисциплін

План роботи методичної комісії класних керівників