ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 15 (1 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

ДО УВАГИ УЧНЯМ ТА БАТЬКАМ!

Оскільки термін карантину продовжено, а освітній процес триває в ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ і повинен бути на контролі, ВСІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ з навчальних предметів повинні бути здані на перевірку викладачам до 26 ЧЕРВНЯ (включно) з метою тематичного оцінювання та виставлення річних оцінок.

ШАНОВНІ УЧНІ! Будь-те відповідальними і дисциплінованими та надайте вчасно необхідні матеріали на перевірку

КАРАНТИН - ЦЕ НЕ КАНІКУЛИ!!!! НАВЧАЄМОСЬ ДИСТАНЦІЙНО!

ПРОЦЕС ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ:

Біля кожного навчального предмета будуть розміщені адреси електронних скриньок педагогів та номери телефонів у Viber.

Вам необхідно сфотографувати виконані завдання в робочих зошитах (конспекти, тести, контрольні та самостійні роботи, твори, практичні роботи) де ОБОВ'ЯЗКОВО прописані дати і теми занять і відіслати за допомогою вказаних сервісів, але обов'язково вказати прізвище учня та групу.

Також можливо ознайомитись з навчальним матеріалом, отримати домашнє завдання та виконати тестові завдання через освітнє середовище Google Classroom або "На урок" за допомогою коду, який надає викладач на електронну адресу або Viber здобувача освіти (учня).

ПАМ'ЯТАЙТЕ! У разі невиконання завдань здобувач освіти (учень) буде неатестований за підсумками тематичних атестацій та навчального року.

УРОКИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

РОЗКЛАД ВІДЕОЗАНЯТЬ НА ЧЕТВЕРТИЙ ТИЖДЕНЬ

МАТЕМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: vpfedorenko1952@gmail.com; viber: +380685590144

АЛГЕБРА

Тема уроку: Тригонометричні формули додавання та наслідки з них (16.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ "Тригонометричні формули додавання" (тести)(25.03)

Підручник. Г.П.Бевз Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 10клас Розділ 2 Тема: Найпростіші тригонометричні рівняння §13 Самостійна робота 3 (ст. 110)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести в робочому зошиті вказавши назву і дату

Тест №1. Найпростіші тригонометричні рівняння. Окремі випадки.(01.04)

Найпростіші тригонометричні рівняння (тести) (01.04)

Завдання: Виконати тести в робочому зошиті вказавши назву і дату

САМОСТІЙНА РОБОТА (06.04)

Виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ в робочому зошиті (два варіанта) вказуючи назву теми і дату (06.04)

Тема: Підготовка до тематичного оцінювання "Перетворення тригонометричних виразів" (13.04)

ФАКУЛЬТАТИВ з математики (відео) (13.04)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Опрацювати матеріали, переглянути відео та виконати завдання тригонометричного тренажера в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (13.04)

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

ФАКУЛЬТАТИВ. Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з математики

Завдання: практикум з розв'язування тестів

ОНЛАЙН ТЕСТИ (на повторення) на тему: ВІДСОТКИ (04.05)

Завдання: Виконати онлайн тести, в кінці натиснути "ВІДПРАВИТИ"

ФАКУЛЬТАТИВ. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події (відео) (27.05)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео матеріал та опрацювати його. Зробити опорний конспект. (27.05)

ФАКУЛЬТАТИВ. Степеневі функції, їх властивості та графіки. Алгебра 10 Істер Вольвач С. Д (відео) (28.05)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео матеріал та опрацювати його. (28.05)

ФАКУЛЬТАТИВ. Як розв'язати завдання з параметром (онлайн-заняття) (01.06)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ГЕОМЕТРІЯ

Повторення. Паралельність прямих і площин у просторі. (18.05)

Повторення. Паралельне проектування (20.05)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: записати задачі в робочий зошит вказавши назву теми (18.05). Тему "Паралельне проектування" переглянути (20.05)

Тема: Повторення. ТЕСТИ на тему «Паралельність прямих і площин у просторі» (25.05)

Завдання: Виконати тести в робочому зошиті вказавши назву і дату

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

ФАКУЛЬТАТИВ. ЯК НАВЧАТИСЯ РОЗВ'ЯЗУВАТИ ЗАВДАННЯ З МОДУЛЕМ | Математика ЗНО 2020 (10.06)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: ознайомитись з відео-матеріалом, зробити опорний конспект

ФІЗИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: vpfedorenko1952@gmail.com; viber: +380685590144

Тема уроку: Пароутворювання (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Вологость повітря (16.03)

Тема уроку: Поверхневий натяг рідини. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. (17.03)

Молекулярна фізика (тести) (20.03)

Термодинаміка (підсумковий тест) (26.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання та тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас. Тема: Рідкі кристали. Полімери. Наноматеріали. §31 (02.04)

Завдання: Опрацювати матеріали параграфа, дати відповіді на запитання для самоперевірки після параграфа.

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас. Тема: Будова і властивості твердих тіл. Внутрішня енергія тіл. Способи зміни внутрішньої енергії тіла §32–33 (08.04)

ВЛАСТИВОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ (Відео-презентація)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Тема: Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії. Кількість теплоти (теорія)

Завдання: Опрацювати навчальні матеріали та ознайомитись з презентацією, дати відповіді на запитання в кінці параграфів

САМОСТІЙНА РОБОТА (Задачі з механіки на повторення) (10.04)

Виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (10.04)

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас. Тема: Теплові процеси. Рівняння теплового балансу. Робота в термодинаміці. Закони термодинаміки §34–36 (15.04)

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас. Тема: Теплові двигуни Коефіцієнт корисної дії ідеальної теплової машини §37 (17.04)

ТЕСТ Теплові двигуни (17.04)

Завдання: Опрацювати матеріали параграфів та виконати ТЕСТ в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (17.04)

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас.§38–39 Тема: Теплові машини. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням теплових машин(22.04)

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас. Практикум із розв’язування задач №8 (24.04)

Завдання: опрацювати матеріали параграфів та законспектувати розв'язки задач на ст.228 в робочий зошит (24.04)

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ "МЕХАНІКА" - повторення (тренувальні тести)

Основи кінематики (тренувальний тест)

Основи динаміки (тренувальний тест)

Завдання: пройти тести та вислати скріншоти для підтвердження їх проходження в Viber або на лист Word (комбінація клавіш "Ctrl-Print Screen") вказавши дату (06.05)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з теми "Молекулярна фізика та термодинаміка" (ОНЛАЙН) (06.05)

Завдання: для проходження ОНЛАЙН тесту необхідно внести код від вчителя - 980903, вказати прізвище та ім'я і натиснути "ПРИЄДНАТИСЬ" (06.05)

Графічне зображення прямолінійного рівномірного руху (відео-матеріал) (13.05)

Розв'язування задач на прямолінійний рівномірний рух (відео) (13.05)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас. Повторення теми "МЕХАНІКА" Розвязування задач.

Рівноприскорений рух. Прискорення (відео) (13.05)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати матеріали теми, записати задачі та їх рішення в робочий зошит (13.05)

Молекулярна фізика (повторення, задачі). Буряк Юрій Володимирович (відео-матеріал) (20.05)

(для перегляду відео-матеріалу необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: скласти конспект до відіо та записати в робочий зошит (20.05)

Повторення МЕХАНІКА. Розв'язування задач. Рух тіл під дією декількох сил (відео-матеріал) (27.05)

(для перегляду відео-матеріалу необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути приклади рішення задач та записати їх в робочий зошит, заповнити запропоновану форму (27.05)

Повторення МЕХАНІКА. Розв'язування задач. Рух тіл під дією декількох сил (відео-матеріал) (01.06)

(для перегляду відео-матеріалу необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати матеріал та законспектувати задачі в робочий зошит (01.06)

Повторення. Розв'язування задач. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА (відео) (03.06)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати матеріал та законспектувати задачі в робочий зошит (03.06)

КІНЕМАТИКА. Підсумковий тест на повторення (10.06)

Завдання: виконати онлайн-тест та надіслати на перевірку

Повторення. ДИНАМІКА. Закони Ньютона. (відео) (15.06)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ДИНАМІКА. Підсумковий тест на повторення (15.06)

Завдання: виконати онлайн-тест та надіслати на перевірку

Повторення. "ТЕРМОДИНАМІКА" Закони термодинаміки (відео-презентація) (17.06)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ. Підсумковий тест на повторення (17.06)

Завдання: виконати онлайн-тест та надіслати на перевірку

ВЛАСТИВОСТІ ГАЗІВ, РІДИН, ТВЕРДИХ ТІЛ. Підсумковий тест на повторення (22.06)

Завдання: виконати онлайн-тест та надіслати на перевірку

ХІМІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: moder7@i.ua; viber: +380987852767

ПОВТОРЕННЯ вивченого матеріалу Тема: КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Тема: ЕСТЕРИ. ЖИРИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ ЕСТЕРІВ.

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §18 Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями ст.89-90 Завдання для самоконтролю: ст.91 впр.1-6 (16.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §19 Естери. Жири як представники естерів ст. 91-95 Завдання для самоконтролю: ст.95-96 впр. 1,2,3,5,9 (кросворд) (16.03)

САМОСТІЙНА РОБОТА №3-2 по темі "Спирти, альдегіди, карбонові кислоти та естери" (17.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 20-21 Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. ст.99-107 (17.03)

Завдання: ст.103 впр. 1,2 (усно); ст.107 впр. 4,5,7, впр.10 (кросворд); ст. 111 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (17.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 22-23 Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені і ароматичні аміни. Амінокислоти ст.112-121 (23.03)

Нітрогеновмісні сполуки. АМІНИ (презентація)

Завдання: ст.116-117 впр. 1, 2, 3, 4 виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 24 Білки як високомолекулярні сполуки. ст.122-127 (23.03)

Білки, жири, вуглеводи (презентація)

Нітрогеновмісні сполуки. БІЛКИ (презентація)

БІЛКИ (хімічний відео-практикум)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: cт. 127 впр.8 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

Самостійна робота №4 на тему: "Вуглеводи та нітрогеновмісні органічні сполуки" (24.03)

Самостійну роботу виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (24.03)

Підготуватися до підсумкової контрольної роботи за навчальний рік (матеріали підручника "Підсумовуємо вивчене" в кінці кожного параграфа та матеріали робочого зошита)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік

ПІДСУМКОВУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (будь-який варіант) виконати в робочому зошиті вказуючи назву

БІОЛОГІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: moder7@i.ua; viber: +380987852767

Тема: "Генетика. Методи генетичних досліджень. Закони Менделя" (презентація)

Тема: "Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість у людини" (презентація)

ГЕНЕТИКА (Основні терміни) повторення вивченого матеріалу

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §32 Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак ст.125-128 Завдання: Розглянути рисунки 136,137,138. Дайте відповідь на питання після параграфу.(16.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §33 Гібридологічний метод. Закономірності відкриті Менделем ст.129-134 Завдання: ст.134 виконати в робочому зошиті (16.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §34-35 Неменделівське успадкування ознак. Зчеплене успадкування ознак. ст.135-146

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §36 Цитоплазматична спадковість. ст.147-148 Завдання: Дайте відповідь на питання після параграфу (відповіді записати в робочий зошит) (23.03)

Хромосомна теорія спадковості

Зчеплене успадкування

Спадковість і мінливість

Спадкова мінливість (комбінативна і мутаційна) (відео-урок)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: Опрацювати матеріали підручника і додаткові матеріали, виконати самостійні роботи, тестові завдання (якщо з варіантами - вибираємо будь-який варіант) в робочому зошиті вказуючи тему роботи та дату

САМОСТІЙНА РОБОТА по темі "ГЕНЕТИКА" (16.03)

Тести: Основи генетики людини (23.03)

Самостійна робота №3(1) Закономірності спадковості (23.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §37 Поняття про мінливість. Спадкова мінливість. ст.149-154 Завдання: Дайте відповідь на питання після параграфу (усно). (30.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §38 Модицікаційна мінливість ст.155-146 (30.03)

Все про МУТАЦІЇ

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми (презентація)

Види мутацій. Мутагени (відео-урок)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: Опрацювати матеріали підручника і додаткові матеріали, виконати самостійні роботи та тестові завдання (якщо з варіантами - вибираємо будь-який варіант) в робочому зошиті вказуючи тему роботи та дату

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 "Мутаційна мінливість" (30.03)

Тестові завдання "МУТАЦІЇ" (30.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §40-42 Популяційна генетика. Генетична варіабельність людини. Еволюція геному людини. ст.161-166 (31.03)

Завдання: ознайомитися з матеріалами підручника, скласти опорний конспект в робочий зошит (31.03)

Презентація "Сучасні завдання медичної генетики"

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §43 Медична генетика ст.167-172 (06.04)

ВІДЕО-УРОК "Генетика людини й медична генетика"

(для перегляду відео-уроку необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ОНЛАЙН-ТЕСТУВАННЯ "Сучасні завдання медичної генетики" (09.04)

Завдання: після проходження онлайн-тестування зробити СКРІНШОТ РЕЗУЛЬТАТУ і вислати на VIBER викладачу (09.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Спадкові хвороби людини. Генетичне консультування"

Спадкові захворювання людини (теоретичний матеріал) (13.04)

САМОСТІЙНА РОБОТА "Спадкові хвороби" (15.04)

Завдання: ознайомитися з матеріалами підручника та іншими додатковими джерелами та виконати самостійну роботу (будь-який варіант) в робочий зошит вказавши тему і дати

ПРАКТИЧНА РОБОТА "Розв’язання типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування)"(16.04)

САМОСТІЙНИЙ ПРАКТИКУМ (16.04)

САМОСТІЙНА РОБОТА - ПРАКТИКУМ (розв'язування генетичних задач) (16.04)

Завдання: Опрацювати матеріали практичної роботи. Самостійну та практичну роботи (практикум) виконати в робочому зошиті вказуючи назву темb і дату (16.04)

САМОСТІЙНА РОБОТА № 3(2) "Хромосомна теорія спадковості" (23.04)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ст.177-178 Самоконтроль рівня навчальних досягнень. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ (23.04)

Завдання: виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ (будь-який один варіант) та ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ в робочому зошиті вказуючи ТЕМУ та дату

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів" §44 ст.181-182 (23.04)

Завдання: ознайомитися з матеріалами теми, розглянути рис.206 і 207. Дати відповіді на запитання в кінці параграфа (УСНО) (23.04)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Клітинний цикл. Ріст і розвиток клітин та фактори, які на нього впливають" §45 ст.183-186 (29.04)

Завдання: ознайомитися з матеріалами теми, замалювати в робочий зошит рис.210 і 211 та скласти ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ і КРОСВОРД із нових термінів теми (7-10 слів). (29.04)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Статеві клітини і запліднення. Старіння та смерть клітин" §46 ст.187-188 (30.04)

Завдання: ознайомитися з матеріалами теми, записати означення нових термінів в робочий зошит та замалювати рис.215 і 216. (30.04)

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Вивчення будови статевих клітин людини

Завдання: виконати ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНУ РОБОТУ у робочому зошиті вказавши тему та дату (06.05)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Причини порушення клітинного циклу та їхні наслідки. Онкогенні фактори та онкологічні захворювання" §51 ст.201-204

Завдання: ознайомитися з матеріалами теми, розглянути рис.231-234. Зробити опорний конспект (06.05)

САМОСТІЙНА РОБОТА на тему "Статеві клітини та запліднення" (07.05)

Завдання: виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ у робочому зошиті вказавши тему та дату (07.05)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Трансплантація тканин та органів у людини, її перспективи. Правила біологічної етики" §50 ст.197-200 (08.05)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. ТРАНСПЛАНТАЦІЯ. Трансплантологія.

Завдання: ознайомитися з матеріалами підручника та презентації, зробити опорний конспект (08.05)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Особливості репродукції людини. Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини. Біологічні і соціальні аспекти регуляції розмноження у людини." §47-48 ст.189-192 (13.05 - 14.05)

ВІДЕО. Регуляція розмноження людини. Репродуктивна медицина

(для перегляду відео-уроку необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Тести на закріплення знань з теми «Трансплантація тканин та органів. Регенерація організму людини»

Завдання: ознайомитися з матеріалами теми, переглянути відео-матеріал, зробити опорний конспект. Виконати ТЕСТИ на закріпленя знань з теми (14.05)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Ембріогенез людини. Взаємодія частин зародка, що розвивається (явище ембріональної індукції)" §49 ст.193-196 (20.05)

ВІДЕО-урок. ЕМБРІОГЕНЕЗ

(для перегляду відео-уроку необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон Тема уроку: "Чинники, здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини" §52 ст.205-206 (21.05)

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО ЛЮДСЬКИЙ ОРГАНІЗМ

САМОСТІЙНА РОБОТА №4 «РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК» (28.05)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ст.209-210 Самоконтроль рівня навчальних досягнень. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК (01.06)

Завдання: Опрацювати матеріали підручника, переглянути відео-урок, виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ №4 та ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ в робочому зошиті вказуючи ТЕМИ робіт

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Практична риторика § 19-20, ст. 63-68 Вправа 2, 6, 7 (16.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Розділ: Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія. (23.03)

Завдання: § 21-22, ст. 68 – 71; Вправа: 1, 2, 3, 4 (23.03) (виконати в робочому зошиті вказуючи тему, номер вправ і дату)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма §28 (30.03)

Завдання: § 28, ст. 85, вправа 1; ст. 89, вправа 6 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (30.03)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма §28-29 ст.86-92 (07.04)

Завдання: § 28-29 ст. 87 вправи 2,3,4; ст. 91 вправи 3,4,5 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (07.04)

Підручник «Українська мова»10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма §30-31,ст. 93-100 (14.04)

Завдання: § 30-31 ст. 93 вправи: 2,3,4 ; ст.100 вправа 7 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (14.04)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма. Тема: Чергування приголосних в українській мові. (21.04)

Завдання: §31, ст. 97; вправа 6, ст. 100 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (21.04)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма. Тема: Спрощення приголосних. (28.04)

Завдання: §32 ст. 101; вправа: 2,3 ст. 102. (виконати в робочому зошиті вказуючи номер вправ і дату) (28.04)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма. Тема: Подвоєні літери (05.05)

Завдання: §33-34, ст. 105; вправи: 2,3 ст. 106. (виконати в робочому зошиті вказуючи номер вправ і дату) (05.05)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (08.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Завдання: Вправа 5, ст. 106-107 (Контрольну роботу виконати в робочому зошиті вказавши дату) (08.05)

Завдання: написати есе на одну із тем: «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасного навчального закладу», «Чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?» (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (12.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки. (15.05)

Завдання: §59-60, ст. 184; Вправа 5, ст. 189 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (15.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Правопис префіксів (19.05)

Завдання: §35-36, ст. 109; Вправа 2,3, ст. 110 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (19.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Правопис префіксів (22.05)

Завдання: §35-36, ст. 109; Вправа 5, ст. 111-112 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (22.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Уживання великої літери (25.05)

Завдання: §37-38, ст. 113; Вправа 3, ст. 114 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки) (25.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Правила перенесення слів із рядка в рядок. Правила графічних скорочень слів (26.05)

Завдання: §39-40, ст. 117; Вправа 3, ст. 118 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки)(26.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Написання складних слів разом, окремо, з дефісом (27.05)

Завдання: §41, ст. 122; Вправа 3, ст. 124 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки) (27.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Написання слів іншомовного походження (29.05)

Завдання: §42, ст. 127; Вправа 2, ст. 129 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки)(29.05)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Складні випадки написання прізвищ і географічних назв (01.06)

Завдання: §43, §44-45, ст. 132-138; Вправа 3, ст. 114, Вправа 2, ст. 140 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки) (01.06)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (03.06)

Завдання: §46, ст. 144; Вправа 2, ст. 145 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки)(03.06)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Написання "не", "ні" з різними частинами мови (05.06)

Завдання: §47, ст. 147; Вправа 3, ст. 148 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки)(05.06)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. КОНТРОЛЬНА РОБОТА (10.06)

Завдання: Вправа 5, ст. 145; Вправа 5, ст. 154 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки) (10.06)

Завдання: Написання есе про явище природи, що викликає найбільше захоплення і здивування (12.06)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Закінчення іменників I відміни в орудному відмінку. (15.06)

Завдання: §52-53, ст. 166; Вправа 5, ст. 169-170. (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки) (15.06)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Усне переказування тексту публіцистичного стилю. (17.06)

ПИСЬМОВИЙ ТВІР У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ СТИЛІ НА СУСПІЛЬНУ ТЕМУ

Завдання: Творче завдання з елементами аналізу до письмового твору 1 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату і тему) (17.06)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Закінчення іменників чоловічого роду II відміни в родовому відмінку. (19.06)

Завдання: §54 ст. 171; Вправа 5, ст.173-174 (виконати в робочому зошиті вказуючи дату, номер вправи та сторінки) (19.06)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки. ст. 108-110 Завдання 10. (1-12); Завдання 11. (4, 5)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (18.03)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Титан духу й думки. ст. 108 – 110 Тема: Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.(25.03)

Завдання: Письмовий аналіз новели «Сойчине крило». Виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (25.03)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки. Тема: Роль І. Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя»). Значення творчості Івана Франка, її актуальність. (01.04)

Завдання: ст. 110 завд.2 (після перегляду фільму «Украдене щастя» в YouTube пояснити письмово в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (01.04)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з теми: «Іван Франко – титан духу й думки» (06.04)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (06.04)

Тема уроку: Узагальнення та систематизація вивченого (13.04)

Гра долі. Та, що поруч. ВІДЕОФІЛЬМ

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відеофільм про Івана Франка. Повторити вивчений матеріал. (13.04)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: ранній модернізм. Особливості українського модернізму.

Завдання: ст. 111-116 (зробити опорний конспект в робочому зошиті) (27.04)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського.

Завдання: ст. 117-122 (зробити опорний конспект в робочому зошиті) (04.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа.

Завдання: вправа 9 (5) ст. 156. виконати в робочому зошиті вказавши дату (08.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму.

Intermezzo. Михаил Коцюбинский ВІДЕОФІЛЬМ

(для перегляду відеофільму необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: ст. 121 – 133 (читати), переглянути відео новели «Intermezzo» (15.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Повість «Тіні забутих предків». Світ людини у зв’язку зі світом природи.

Тіні забутих предків (1964) ХУДОЖНІЙ ФІЛЬМ

(для перегляду фільму необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: ст. 134 – 155 (читати); завдання: 4,5,8,9 ст. 156. виконати письмово у робочий зошит, переглянути художній фільм «Тіні забутих предків» (18.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищеності кохання. Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю.

Завдання: написати в робочому зошиті характеристику образів повісті: образи-персонажі, міфічні образи, образи-символи (вказавши тему і дату) (22.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Ольга Кобилянська. Життя і творчість. ЇЇ проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. (25.05)

ВІДЕО. Велич особистості 24.02.15 Ольга Кобилянська

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео, ст. 157 – 161 (читати); завдання 2, ст. 157 (виконати письмово в робочому зошиті) (25.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Автобіографізм «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури (25.05)

Завдання: ст. 161-165 (читати); завдання 5 (А),6,7 ст. 166 (виконати письмово в робочому зошиті) (25.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс») (29.05)

Завдання: ст. 166-168 (читати); завдання 8 (9,10), 9 (2) ст. 168 (виконати письмово в робочому зошиті) (29.05)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської. (06.06)

ВІДЕО. Меланхолійний вальс (1990) (Екранізація творів О. Кобилянської)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути художній фільм "Меланхолійний вальс", ст. 168 впр. 9,10 (виконати письмово в робочому зошиті) (03.06)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа роману. (05.06)

Завдання: ст. 169-175 (читати); завдання: 4,5 ст. 174-175 (виконати письмово в робочому зошиті) (05.06)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного (10.06)

Завдання: ст. 178 впр. 6, 7 (виконати письмово в робочому зошиті) (10.06)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Модерна українська проза. Тема: Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею. (12.06)

Завдання: ст. 178 впр. 9, 12 (виконати письмово в робочому зошиті) (12.06)

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ

Тема: «ЗМАРНОВАНИЙ ТАЛАНТ». Життєвий і творчий шлях Михайлини Рошкевич.

Завдання: Перечитати спогади Михайлини Рошкевич про Івана Франка та написати ТВОРЧУ РОБОТУ «Іван Франко у спогадах Михайлини Рошкевич». (19.06)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб (скан.версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. ст. 188-190 Тема: Категорія числа як стилістичний засіб. (25.03)

Завдання: ст. 188-190, зробити конспект (стилістичні особливості категорії числа іменників) (25.03)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Стилістична спроможність прикметників (01.04)

Завдання: ст. 196-200 ознайомитися з матеріалами підручника та зробити конспект (01.04)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб. Тренувальні вправи (10.04)

Завдання: виконати в робочому зошиті вправи 161,163 на ст.140-145 вказуючи назву тему і дату (10.04)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. ст. 188-190 Тема: Використання граматичних форм дієслів у різних стилях. (17.04)

Завдання: ст. 200-202 (навчальний матеріал прочитати і законспектувати). (17.04)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Стилістичні можливості службових частин мови. Вигук, його роль в усному мовленні. (24.04)

Завдання: ст. 217-220 (навчальний матеріал прочитати і законспектувати в робочий зошит). (24.04)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Стилістичні можливості службових частин мови.(06.05)

Завдання: ст. 210-216 (навчальний матеріал прочитати і законспектувати в робочий зошит). (06.05)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Граматичні ресурси стилістики.(15.05)

Завдання: ст. 180 – 217 (повторення) (15.05)

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА "Словотворчі засоби стилістики"

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказавши тему і дату (22.05)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб (скан.версія)

(для перегляду підручника необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: Тренувальні вправи. Вправа 211, ст. 219

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Стилістика мовних одиниць. (01.06)

Завдання: ст. 140-144 (навчальний матеріал прочитати і законспектувати в робочий зошит) (01.06)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Фразеологічна стилістика і її одиниці.(05.06)

Завдання: ст. 175-179 (навчальний матеріал прочитати і законспектувати в робочий зошит) (05.06)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Морфологічні засоби стилістики (12.06)

Завдання: ст. 180-183 (повторення, конспект) (12.06)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Тема: Предмет синтаксису. Принципи української пунктуації. (15.06)

ОСНОВИ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ (теоретичний матеріал до уроку)

Завдання: Опрацювати матеріали підручника та теоретичного матеріалу

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-159 (19.03)

Завдання: законспектувати теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці (конспектуємо матеріал в робочому зошиті вказавши тему і дату)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 160 – 168 (26.03)

Завдання: Вивчити НАПАМ'ЯТЬ один вірш Поля Верлена, на вибір.

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 168-175. Тема: Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія» (02.04) Завдання: ст. 175 завд.8

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-175. Тема:Розвиток мовлення. (02.04)

Завдання: зробити письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів) (02.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Зміни в драматургії на межі XIX - XX ст.(17.04)

Зарубіжна література (рівень стандарту). Підручник. 10 клас. Н. М. Кадоб’янська. Зміни в драматургії кінця XIX — початку XX ст. (електронна версія)

Завдання: опрацювати матеріали теми та зробити опорний конспект (17.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Моріс Метерлінк (1862-1942). «Синій птах». М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру.

Завдання: ст. 176-200 (читати завдання 6, ст. 199) (24.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: Ідея одухотворення життя й відновлення втрачених зв’язків у драмі-феєрії «Синій птах». Особливості розвитку сюжету. Роль фантастики. Символіка образів. Трактування фіналу.

Завдання: ст. 199. виконати письмово в робочий зошит завдання 6 і 10 (08.05)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА «Перехід до модернізму» (15.05)

Завдання: виконати контрольну роботу в робочому зошиті вказавши тему і дату (15.05)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Сучасна література в юнацькому читанні. Тема: Пауло Коельйо. Роман «Алхімік». Пошуки сенсу буття в романі. (22.05)

Завдання: ст. 201-219 (читати) (22.05)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі (25.05)

Завдання: аналіз тексту літературного твору (виконати письмово в робочий зошит) (25.05)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Сучасна література в юнацькому читанні. Тема: Узагальнення і систематизація (29.05)

Завдання: ст. 219 впр.20 (виконати письмово в робочий зошит) (29.05)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. (01.06)

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ до уроку

Завдання: опрацювати матеріали підручника та теоретичного матеріалу (урок 1, ст. 17-21), написати повідомлення про літературні премії світу, письменників-лауреатів та їхні здобутки в робочий зошит (01.06)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту.Тема: Німеччина. Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн Вольфганг фон Гете «Фауст» (I частина), останній монолог Фауста (II частина). (05.06)

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ до уроку

Завдання: (проаналізувати письмово) (05.06)

1. З'ясуйте схожість і відмінності між Фаустом і Ваґнером.

2. Чи вдалося Мефістофелеві довести, що людина — лише тварина із тварин?

3. Розкрийте сутність духовних шукань Фауста (на основі І частини твору).

4. Схарактеризуйте образ Марґарити, розкрийте її трагедію.

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. (12.06)

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ до уроку

Завдання: опрацювати матеріали підручника та теоретичного матеріалу, дібрати цитати для характеристики головного героя та записати їх в робочий зошит (12.06)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: Розвиток мовлення. Пошуки сенсу буття й призначення людини у п’єсі «Фауст» Й. Гете. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації. (15.06)

Образ Фауста як втілення динамізму нової європейської цивілізації (теоретичний матеріал до уроку)

Завдання: Занотуйте в робочий зошит вислів Тургенева про трагедію. (Тургенев І. С. "Фауст". Трагедія, Твори Гете в кн.: Тургенев И.С. Собрание сочинений в 12 томах. — Т. 2, М., 1958). (15.06)

Завдання: ВИВЧИТИ НАПАМ'ЯТЬ один із монологів Фауста Й.В. Гете «Фауст» (на вибір). (19.06)

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: irynazhdan2020@gmail.com viber: +380987306077

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(13.03) - ex.1,2,3 p.100

(13.03) - ex.1,2,3 p.102 – 103; ex.2,3 p.104

(20.03) - ex.1 p.112; ex.1 p.115

(20.03) - ex.2 p.115; ex.3 p.115

(27.03) - (English Oksana Karpyuk Student’s book 11) p.108; (English Oksana Karpyuk Student’s book 10) ex.3 p. 112.

(03.04) - (English Oksana Karpyuk Student’s book 10) ex.1 p.117; ex.2,4 p.118; English Oksana Karpyuk Student’s book 10) ex.2,3 p124.

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

(06.04) - ex.4,5 p.125; ex.3,4 p.128.

(13.04) - ex.4 p.133; ex.4 p.138.

(23.04) - ex.1,2 p.140.

(27.04) - ex.3,4 p.141.

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

ІСТОРІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: alexey71@i.ua; тел. 0961205385

Підручник Історія України (електронна версія)

Підручник Громадянська освіта (електронна версія)

(для перегляду матеріалів підручників необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький Тема: "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні". Підручник: §18-21. Сторінка 121-143.

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький §22 Практичне заняття: "Голодомор мовою документів ,свідчень, чисел". (16.04)

Завдання: опрацювати матеріали § 22, стор. 150-154 та письмово виконати завдання 1, 2, 3, 4 в робочий зошит вказавши тему і дату (16.04)

ФАКУЛЬТАТИВ. (Підготовка до ЗНО) Тема уроку: "Підсумкове узагальнення знань та умінь учнів". (17.04)

ПІДРУЧНИК "Історія України. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА"

(для перегляду необхідних матеріалів необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні і знайти необхідну тему")

Завдання: опрацювати матеріали підручника, а саме завдання №№1-9 (теорія + тестові завдання), виконати їх в робочий зошит вказавши тему і дату (17.04)

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький Тема: "Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом 4 - "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні".

Завдання: підручник Історія України, практичні завдання: № 5 (стор. 150); № 6 (стор. 163); № 7 (стор. 176) виконати в робочий зошит вказавши тему і дату (23.04)

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький Тема: "Українські землі у складі Чехословатчини і Румунії". Підручник: §29 Сторінка 190-196. (07.05, 14.05)

Завдання: опрацювати матеріали § 29 та письмово дати відповіді на запитання на ст.196 в робочий зошит вказавши тему і дату (14.05)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 10 клас І.Щупак. Тема: "Друга світова війна". Підручник: §27-31. Сторінка 160-188.

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема уроку: "Облаштування повоєнного світу".

Зміни у світі внаслідок ІІ світової війни.

Риси ялтинсько-потсдамської системи міжнародних відносин.

Створення ООН.

"Загальна декларація прав людини" (1948 р.) і міжнародні пакти про права людини (1966 р.)

Завдання: опрацювати матеріали теми та § 1 стор. 6-12 та письмово відповісти на питання на стор. 12. в робочий зошит вказавши тему і дату (16.04)

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 10 клас І.Щупак. Тема: "Початок холодної війни". Підручник: §27-31. Сторінка 160-188.

Завдання: опрацювати матеріали підручника § 2, стор. 13-20. Письмово в робочому зошиті відповісти на питання 1-10 (стор. 20) (23.04)

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема: "Постіндустріальне (інформаційне) суспільство." Підручник: §3 Сторінка 22-28. (07.05)

Завдання: опрацювати матеріали §3 та письмово дати відповіді на запитання на ст.28 в робочий зошит вказавши тему і дату (07.05)

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема: "Рух афроамериканців США за громадянські права" Підручник: §4 Сторінка 29-36. (14.05)

Завдання: опрацювати матеріали §4 та письмово дати відповіді на запитання на ст.36 в робочий зошит вказавши тему і дату (14.05)

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Тема уроку: "Громадянське суспільство. Поняття громадянського суспільства. Функції громадянського суспільства".

Громадянське суспільство, його функції та можливості в сучасних умовах.

ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ на тему "Громадянське суспільство"

Завдання: опрацювати поданий матеріал і ПРОЙТИ ОНЛАЙН ТЕСТУВАННЯ (результати записати в робочий зошит вказавши тему і дату). (15.04)

Методичний посібник Громадянська освіта. Розділ 4. "Демократичне суспільство та його цінності". Урок узагальнення і тематичного оцінювання. (22.04)

МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК. ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА. 3D ДЕМОКРАТІЇ: ДУМАЄМО, ДБАЄМО, ДІЄМО

Завдання: відповісти на питання: (письмово в робочому зошиті)

1. Поняття та сутність демократії.

2. Принципи виборчого права, роль політичних партій в розвитку демократії.

3. Поняття та сутність громадянського суспільства.

4. Поняття громади.

5. Роль громадянина у демократизації суспільства.

6. Сутність активної громадянської позиції.

Тема: "Поняття мас-медіа (медіа). Роль інформації та медіа в сучасному світі. Мас-медіа, комунікація, аудиторія, медіатекст." (29.04)

ПІДРУЧНИК з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

Завдання: опрацювати тему, ПИСЬМОВО в робочий зошит дати відповіді на питання в кінці матеріалу вказуючи назву теми (29.04)

ГЕОГРАФІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Австралія, Економічний розвиток країни" Підручник: § 33, с.152-157; § 34, с.157-162. Опрацювати матеріали підручника і дати відповіді на запитання в кінці параграфів. (16.03)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "АМЕРИКА. Загальна характеристика" (23.03)

§35 Сучасна політична карта Америки. ст. 163

§36 Природні умови і природні ресурси. Населення Америки. ст. 170

§37 Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектори економіки. ст. 176

§38 Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. ст. 181

Завдання: Опрацювати матеріали параграфів, дати відповідь на запитання в кінці параграфів (23.03)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. (електронна версія) § 36. Природні умови і природні ресурси. населення Америки. ст. 170 (13.04)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. (електронна версія) § 37. Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектори економіки. (13.04)

ЗАВДАННЯ. Заповніть таблицю...

Завдання: опрацювати матеріали параграфів, дати відповідь на запитання. Виконати в робочому зошиті запропоноване завдання вказавши тему і дату. (13.04)

Тема: АМЕРИКА: ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ...(27.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ з уроку Географія для 10 класу на тему "Третинний сектор економіки країн Америки"

ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЯ. "Третинний сектор економіки країн Америки"

(для перегляду відео-презентації необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні і знайти необхідну тему")

Завдання: опрацювати матеріали підручника Кобернік С.Г. §38, с. 181. (27.04)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. § 40 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ: Економічний розвиток країни (18.05)

"Підручник з географії (рівень стандарту). 10 клас. Коберник - Нова програма. § 40 СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ: Економічний розвиток країни" (електронна версія)

Завдання: опрацювати матеріали §40, дати письмово відповіді на запитання №1 і №3 в кінці параграфа (18.05)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік

ПІДСУМКОВУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ виконати в робочому зошиті вказуючи назву

ІНФОРМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Тема: Мультимедійні та гіпертекстові документи (ОПОРНІ КОНСПЕКТИ)(16.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) Тема: "Мультимедійні та гіпертекстові документи" Підручник: § 4.4 с. 135; §4.5 с.138; §4.6 с.144 Опрацювати матеріали параграфів. (17.03)

Завдання: У будь-якому програмному додатку створити проект «Мій навчальний заклад» (17.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ з теми: "Мультимедійні та гіпертекстові документи"

Тематичний контроль виконуємо в робочих зошитах вказуючи назву роботи та дату (24.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) § 3.1 с. 83-85. Тема: «Поняття бази даних і системи керування ними» (24.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) § 3.2 с. 85-89. Тема: «Реляційна модель даних» (24.03)

Завдання: Опрацювати матеріали параграфів, дати відповіді на завдання в кінці параграфів (24.03)

Модуль. Бази даних. Реляційна модель даних (13.04)

Завдання: опрацювати теоретичний матеріал. Дати відповіді на запитання на ст.6 (усно) (13.04)

Тема уроку: Проектування бази даних. Введення і редагування даних у таблиці. (27.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО УРОКУ "Проектування бази даних. Введення і редагування даних у таблиці".

Завдання: підручник В.Д. Руденко «Бази даних», §1.3. с.11. (опрацювати матеріал теми). Відпрацювати навички створення, заповнення та збереження бази даних. Підготуватись до практичного опитування (27.04)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) § 3.4.1 Створення та модифікація структури таблиць с.92-98. Тема уроку: Модифікація структури таблиць. (14.05)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) § 3.4.2 Ключові поля та зв’язування таблиць с.98-102. Тема уроку: Ключові поля, індекси, зв’язування таблиць. (18.05)

Завдання: Опрацювати матеріали навчальних тем, дати письмово (в робочий зошит) відповіді на завдання в кінці параграфів (14.05, 18.05)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік

ПІДСУМКОВУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ виконати в робочому зошиті вказуючи назву

ФІНАНСИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: tanja_strela@i.ua; viber: +380634882265

Тема: Сутність фінансів підприємств та зміст фінансової роботи

Тема: Основи організації фінансів підприємств

Тема: Фінансова діяльність підприємців — фізичних осіб

Завдання: Опрацювати лекційний матеріал, виконати практичну роботу №3 та тести з навчальної теми в робочому зошиті вказавши назву і дату

Лабораторно-практична робота №3. Оцінювання ефективності інновацій на виробництві (18.03)

Тести для самоперевірки знань (19.03)

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (25.03)

Тема: Місцеві фінанси в складі фінансової системи України (26.03)

СТАТТЯ "Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування в умовах фінансової незалежності територіальних громад (01.04)

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА №4 "Складання власного бюджету на місяць" (01.04)

Тема "Поняття фінансового ринку та його структура" (02.04)

Завдання: Опрацювати матеріали навчальних тем та статтю, зробити опорний конспект, виконати лабораторно-практичну роботу №4 та тестові завдання. Все виконуємо в робочому зошиті вказавши назву і дату

Тематичний контроль з дисципліни "ФІНАНСИ" (13.05)

Завдання: виконати тести в робочому зошиті вказавши назву і дату (13.05)

ОСНОВИ СТАТИСТИКИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: tanja_strela@i.ua; viber: +380634882265

Збірник задач та розв'язки до них.

Перелік лабораторно-практичних робіт. ПРАКТИКУМ.

Завдання: Опрацювати матеріали, виконати практичну роботу №4 "Розв’язування задач з абсолютними величинами" в робочому зошиті вказавши її назву

Тема: Абсолютні і відносні величини (31.03) '

Завдання: Опрацювати та законспектиувати матеріал теми

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Абсолютні і відносні величини" (08.04)

Завдання: переглянути матеріали презентації та скласти в робочому зошиті кросворд по темі «Абсолютні та відносні величини» (10.04)

Тема: Поняття середньої величини. Сфера застосування середніх величин в статистичному дослідженні. (15.04) '

Завдання: опрацювати та законспектиувати матеріал теми у робочий зошит вказавши назву теми і дату

Тема: Види середніх величин і методи їх розрахунку. (17.04)

Завдання: опрацювати навчальну тему (17.04). Законспектувати у робочий зошит матеріал за видами середніх величин (22.04; 24.04)

Тема: Мода і медіана в дискретних та інтервальних рядах. (29.04)

Завдання: опрацювати та законспектиувати матеріал теми у робочий зошит вказавши назву теми і дату

ВІДЕО. Арифметична прогресія. Що ЦЕ??? Доступно! (06.05)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути ВІДЕО

ТЕМАТИЧНА РОБОТА

ТЕСТИ. БІЗНЕС-СТАТИСТИКА (3 теми)

Завдання: виконати тести з трьох тем у робочий зошит вказуючи дату (13.05)

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: tanja_strela@i.ua; viber: +380634882265

Тема: Поняття витрат, їх класифікація.

Тема: Розрахунок собівартості продукції за статтями калькуляції та елементами витрат.

Навчальна презентація "Пошук резервів зменшення собівартості продукції підприємства"

Практична робота № 5 Тема: Розрахунок повної собівартості одиниці нової продукції

Тести для самоперевірки знань

Завдання: Опрацювати матеріали навчальних тем, виконати практичну роботу №5 "Розрахунок повної собівартості одиниці нової продукції" та тести в робочому зошиті вказавши тему

Тема: Розрахунок собівартості продукції за статтями калькуляції та елементами витрат. (25.03)

Лабораторно-практична робота №5/1 "Собівартість продукції підприємства" (25.03; 01.04; 08.04)

Завдання: Опрацювати матеріали теми, виконати ЗАДАЧУ №1 лабораторно-практичної роботи №5/1 в робочому зошиті вказавши тему і дату. (25.03)

Завдання: Повторити матеріали вивченої теми, виконати ЗАДАЧУ №2 лабораторно-практичної роботи №5/1 в робочому зошиті вказавши тему і дату. (01.04)

ВІДЕО "КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЯК ВОНА Є" (08.04)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео-матеріал та виконати ЗАДАЧУ №3 лабораторно-практичної роботи №5/1 в робочому зошиті вказавши тему і дату. (08.04)

ВІДЕО. "Шість історій про економіку" (15.04)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: Переглянути відео «Шість історій про економіку»

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ (22.04)

Завдання: У робочому зошиті виконати «Тести для самоконтролю» вказуючи дату (22.04)

Тема: Економічний зміст, функції ціни (29.04)

Завдання: опрацювати за законспектувати матеріал теми у робочий зошит вказуючи дату (29.04)

Види цін (схема)

Завдання: розглянути та перемалювати схему «Види цін» у робочий зошит (06.05)

ТЕМАТИЧНА РОБОТА

Завдання: скласти кросворд з усіх пройдених тем (не менше 30 питань) та записать у робочий зошит вказуючи назву та дату (13.05)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК- viber: +380971651717

1. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб Тема: «Облік розрахункових операцій» ст. 145-147, ст. 109-128, ст. 98-105

2. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ (ст. 128-130, ст. 106-108)

3. Практична робота: оформити первинні документи, скласти кореспонденції рахунків по обліку постачання, вивчити 1-7 клас Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Завдання: Зробити конспект теми «Облік розрахункових операцій», виконати контрольні тести та практичну роботу в робочому зошиті

РОБОЧИЙ ЗОШИТ для проведення лабораторних та практичних занять з предмета "БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК" (Д.І.Шепеленко, В.Я.Басараб)

Тема 8: ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (питання для самоперевірки, контрольні тести та практичні завдання)

Завдання: виконати в робочому зошиті КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ, ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ теми 8 "Облік праці та заробітної плати", а також відповісти на питання для самоперевірки (письмово) (06.04; 13.04)

ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК- viber: +380971651717

1. Навчальний посібник Фінанси під ред. В.І. Оспіщев Тема: «Непрямі податки» ст.99-111

2. Навчальний посібник Фінанси під ред. В.І. Оспіщев КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ (ст.120-123)

3. Практична робота: Розрахувати податок на додану вартість.

Завдання: зробити конспект теми «Непрямі податки», виконати тести та практичну роботу в робочому зошиті

Навчальний посібник Фінанси під ред. В.І. Оспіщев ст.99-118

- Тема: «Прямі податки»;

- Тема: «Плата за ресурси і послуги та інші платежі»;

- Тема: «Місцеві податки та збори».

Завдання: законспектувати в робочий зошит навчальні теми, вивчити терміни, дати письмову відповідь на питання в кінці теми (09.04)

ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: tanja_strela@i.ua; viber: +380634882265

Тема: План рахунків бухгалтерського обліку

ПРАКТИКУМ з бухгалтерського обліку. Навчальний посібник.

Перелік практичних робіт. ПРАКТИКУМ.

Завдання: Опрацювати матеріали теми, виконати практичну роботу №3 "ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ" в робочому зошиті вказавши назву практичної роботи

Завдання: Повторити матеріал теми "План рахунків бухгалтерського обліку", вивчити напам'ять рахунки 1-5 класів (31.03)

Тема: Активи підприємства та джерела їх утворення (10.04)

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Завдання: Опрацювати за законспектувати у робочий зошит тему «Активи та джерела». Вивчити напам’ять рахунки 6-7класів, повторити рахунки 1-5 класів (10.04)

Презентація. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (17.04)

Завдання: Ознайомитися з презентацією «Господарські операції підприємства», основні поняття законспектувати у робочий зошит. Повторити рахунки 1-5 класів. (17.04)

Завдання: Вивчити НАПАМ’ЯТЬ рахунки 8-9 класів. (24.04)

Завдання: Повторити рахунки 1-9 класів. (08.05)

Тести для самоконтролю з теми: "Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис"

Завдання: виконати тести у робочий зошит вказуючи назву і дату (20.05)

Тема: Первинні документи в бухобліку (теоретичний матеріал)

Завдання: опрацювати матеріал теми та законспектувати його у робочий зошит вказуючи назву теми і дату (29.05)

ТЕХНОЛОГІЇ: ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: tanja_strela@i.ua; viber: +380634882265

Тема: Умови реалізації проектів та основи підприємництва

Тести для самоперевірки знань (19.03)

Завдання: Опрацювати матеріали теми та виконати тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

Тема: Бізнес-план, його види та складові (30.03)

ТЕСТИ (30.03)

Завдання: Опрацювати та законспектувати матеріали теми, зробити ТЕСТИ в робочому зошиті вказавши тему і дату. (30.03)

ВІДЕО. Як написати БІЗНЕС-ПЛАН

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Тема: Етапи побудови і структура бізнес-плану (08.04)

Завдання: переглянути відео, опрацювати та законспектувати матеріали теми в робочому зошиті вказавши тему і дату. (08.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Бізнес-план ресторану «Leo" (10.04)

"Мій бізнес план" (Робота для самостійного виконання)

Завдання: Ознайомитися з презентацією «Бізнес-план ресторану». У робочому зошиті виконати завдання «Мій бізнес-план» вказавши тему і дату. (10.04)

Тема: "Загальна характеристика інновацій та інноваційної діяльності підприємства" (15.04)

ВІДЕО."СУЧАСНІ ІНОВАЦІЇ"

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати за законспектувати у робочий зошит матеріали теми. Переглянути відео "Сучасні іновації" (15.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Роль конкуренції в організації ринкової економіки" (17.04)

Завдання: ознайомитися з презентацією, основні поняття законспектувати у робочий зошит вказавши тему і дату. (17.04)

Тема: "Інноваційні проекти, інноваційна продукція" (22.04)

Завдання: опрацювати за законспектувати у робочий зошит матеріали теми. (22.04)

ВІДЕО. Олексій Чуєв та Тарас Демкура у челленджі.. (24.04)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: запропонувати свою власну інновацію (будь-яку), зробити опис в робочому зошиті. (24.04)

Тема: "Державне регулювання і державна підтримка підприємництва" (29.04)

Завдання: опрацювати матеріал теми, написати в робочий зошит опорний конспект (29.04)

Завдання: У робочий зошит дати визначення поняттям «БАНК» та «КРЕДИТ», охарактеризувати їх роль у підприємництві (06.05)

Тема: "Страхування організацій і підприємств" (08.05)

Завдання: опрацювати матеріал теми, в робочому зошиті написати опорний конспект

ПОНЯТТЯ БІРЖ (презентація)

Завдання: опрацювати матеріали презентації. Виконати у робочому зошиті завдання з останнього слайду. (13.05)

Тема: "Рушійні сили підприємництва" (теоретичний матеріал)

Завдання: опрацювати матеріал теми та законспектувати його у робочий зошит вказавши назву і дату (15.05)

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ! (20.05 - 29.05)

Завдання:

В робочому зошиті створюємо власний підприємницький проект (Бізнес). Обираємо сферу діяльності (чим я хочу займатися?), знаходимо цікаві підприємницькі ідеї (як відрізнятися від інших?) та шляхи їх втілення (що треба зробити для досягнення моєї мети?).

Повторюємо тему «Бізнес-план».

ОХОРОНА ПРАЦІ

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, та осіб віком до 21 року. Основи анатомії людини" § 5.11 ст. 122-123 (20.03)

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Основні принципи надання першої допомоги правильність, доцільні дії, швидкість, рішучість, спокій". §6.2 ст.123 124-128 (27.03)

Завдання: опрацювати матеріал навчальних тем, підготувати інформацію "Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях припиненні кровотечі з ран, носа, вуха." записати її в робочий зошит вказуючи дату (27.03)

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Засоби надання першої допомоги, склад, призначення, правила користування":

- Способи реанімації;

- Транспортування потерпілого;

- Підготовка потерпілого до транспортування;

- Вимоги до транспортних засобів.

Завдання: Опрацювати матеріал теми. Підготуватись до тематичного контролю (03.04)

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: fomenko2000@i.ua; viber: +380683673563

Тема уроку: Машинно-орієнтованні форми обліку (27.03)

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ "Оформлення первинних документів" (27.03)

Завдання: Опрацювати матеріал, законспектувати у його у робочий зошит, виконати практичне завдання. Повторити план рахунків 1-9 клас (27.03) та підготуватися до тематичної контрольної роботи. (04.04)

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (14.04)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочий зошит вказавши дату (14.04)

Тема: "Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів" (28.04)

Завдання: опрацювати та законспектувати матеріал теми в робочий зошит (28.04)

Тема: "Амортизація основних засобів" (теоретичний матеріал) (05.05)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання в кінці теоретичного матеріалу в робочий зошит вказавши тему і дату (05.05)

Тема: "Побудова балансу" (теоретичний матеріал) (05.05)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання в кінці теоретичного матеріалу в робочий зошит вказавши тему і дату (12.05)

Тема: "Облік розрахунків з підзвітними особами" (теоретичний матеріал) (19.05)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання в кінці теоретичного матеріалу в робочий зошит вказавши тему і дату (19.05)

Тема: "Порядок відкриття поточного рахунку та інших рахунків" (теоретичний матеріал) (26.05)

Завдання: опрацювати матеріал теми, зробити опорний конспект в робочий зошит вказавши тему і дату (26.05)

Тема: "Порядок закриття поточного рахунку та інших рахунків" (теоретичний матеріал) (02.06)

Завдання: опрацювати матеріал теми, зробити опорний конспект в робочий зошит вказавши тему і дату (02.06)

Тема: "Основні принципи побудови обліку основних господарських процесів" (теоретичний матеріал) (05.06)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання в кінці теоретичного матеріалу в робочий зошит вказавши тему і дату (05.06)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти

Олімпійський рух в Україні. Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

Україна на Олімпійських іграх

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з волейболу

Завдання: розв'язати ТЕСТИ

«Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» на платформі https://osvita.diia.gov.ua та YouTube-каналі, початок об 11:00