ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 15 (1 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

МАТЕМАТИКА

Тема уроку: Тригонометричні формули додавання та наслідки з них.(16.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ "Тригонометричні формули додавання" (тести)(25.03)

Підручник. Г.П.Бевз Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 10клас Розділ 2 Тема: Найпростіші тригонометричні рівняння §13 Самостійна робота 3 (ст. 110)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести в робочому зошиті вказавши назву і дату

ФІЗИКА

Тема уроку: Пароутворювання (випаровування та кипіння). Конденсація. Питома теплота пароутворення. Насичена і ненасичена пара, їхні властивості. Вологость повітря. (16.03)

Тема уроку: Поверхневий натяг рідини. Сила поверхневого натягу. Змочування. Капілярні явища. (17.03)

Молекулярна фізика (тести) (20.03)

Термодинаміка (підсумковий тест) (26.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання та тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

ХІМІЯ

ПОВТОРЕННЯ вивченого матеріалу Тема: КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Тема: ЕСТЕРИ. ЖИРИ ЯК ПРЕДСТАВНИКИ ЕСТЕРІВ.

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §18 Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями ст.89-90 Завдання для самоконтролю: ст.91 впр.1-6 (16.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §19 Естери. Жири як представники естерів ст. 91-95 Завдання для самоконтролю: ст.95-96 впр. 1,2,3,5,9 (кросворд) (16.03)

САМОСТІЙНА РОБОТА №3-2 по темі "Спирти, альдегіди, карбонові кислоти та естери" (17.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 20-21 Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. ст.99-107 (17.03)

Завдання: ст.103 впр. 1,2 (усно); впр. 4,5,7; ст.107 впр.7, впр.10 (кросворд); ст. 111 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (17.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 22-23 Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені і ароматичні аміни. Амінокислоти ст.112-121 (23.03)

Нітрогеновмісні сполуки. АМІНИ (презентація)

Завдання: ст.116-117 впр. 1-4; ст.116-117 впр. 3,4 виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 24 Білки як високомолекулярні сполуки. ст.122-127 (23.03)

Нітрогеновмісні сполуки. БІЛКИ (презентація)

БІЛКИ (хімічний відео-практикум)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: cт. 127 впр.8 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (24.03)

Підсумкову контрольну роботу за навчальний рік виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (24.03)

БІОЛОГІЯ

Тема: "Генетика. Методи генетичних досліджень. Закони Менделя" (презентація)

Тема: "Зчеплене успадкування. Позахромосомна спадковість у людини" (презентація)

ГЕНЕТИКА (Основні терміни) повторення вивченого матеріалу

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §32 Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак ст.125-128 Завдання: Розглянути рисунки 136,137,138. Дайте відповідь на питання після параграфу.(16.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §33 Гібридологічний метод. Закономірності відкриті Менделем ст.129-134 Завдання: ст.134 виконати в робочому зошиті (16.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §34-35 Неменделівське успадкування ознак. Зчеплене успадкування ознак. ст.135-146

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §36 Цитоплазматична спадковість. ст.147-148 Завдання: Дайте відповідь на питання після параграфу (відповіді записати в робочий зошит) (23.03)

Хромосомна теорія спадковості

Зчеплене успадкування

Спадковість і мінливість

Спадкова мінливість (комбінативна і мутаційна) (відео-урок)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: Опрацювати матеріали підручника і додаткові матеріали, виконати самостійні роботи, тестові завдання (якщо з варіантами - вибираємо будь-який варіант) в робочому зошиті вказуючи тему роботи та дату

САМОСТІЙНА РОБОТА по темі "ГЕНЕТИКА" (16.03)

Тести: Основи генетики людини (23.03)

Самостійна робота №3(1) Закономірності спадковості (23.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §37 Поняття про мінливість. Спадкова мінливість. ст.149-154 Завдання: Дайте відповідь на питання після параграфу (усно). (30.03)

Підручник БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §38 Модицікаційна мінливість ст.155-146 (30.03)

Все про МУТАЦІЇ

Мутації та їхні властивості. Поняття про спонтанні мутації. Біологічні антимутаційні механізми (презентація)

Види мутацій. Мутагени (відео-урок)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: Опрацювати матеріали підручника і додаткові матеріали, виконати самостійні роботи та тестові завдання (якщо з варіантами - вибираємо будь-який варіант) в робочому зошиті вказуючи тему роботи та дату

САМОСТІЙНА РОБОТА №3 "Мутаційна мінливість" (30.03)

Тестові завдання "МУТАЦІЇ" (30.03)

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник «Українська мова»10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Практична риторика § 19-20, ст. 63-68 Вправа 2, 6, 7 (16.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова»10 клас. Олександр Авраменко. Розділ: Мовленнєвий вчинок. Мовленнєва подія. (23.03)

Завдання: § 21-22, ст. 68 – 71; Вправа: 1, 2, 3, 4 (23.03) (виконати в робочому зошиті вказуючи тему, номер вправ і дату)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки. ст. 108 - 110 Завдання 10. (1-12); Завдання 11. (4, 5)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (18.03)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Розділ: Титан духу й думки. ст. 108 – 110 Тема: Образ героя-адресата – уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.(25.03)

Завдання: Письмовий аналіз новели «Сойчине крило». Виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (25.03)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. ст. 188-190 Тема: Категорія числа як стилістичний засіб. (25.03)

Завдання: ст. 188-190, зробити конспект (стилістичні особливості категорії числа іменників) (25.03)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-159 (19.03)

Завдання: законспектувати теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці (конспектуємо матеріал в робочому зошиті вказавши тему і дату)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 160 – 168 (26.03)

Завдання: Вивчити НАПАМ'ЯТЬ один вірш Поля Верлена, на вибір.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(13.03) - ex.1,2,3 p.100

(13.03) - ex.1,2,3 p.102 – 103; ex.2,3 p.104

(20.03) - ex.1 p.112; ex.1 p.115

(20.03) - ex.2 p.115; ex.3 p.115

ІСТОРІЯ

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький Тема: "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні". Підручник: §18-21. Сторінка 121-143.

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 10 клас І.Щупак. Тема: "Друга світова війна". Підручник: §27-31. Сторінка 160-188.

підручник Історія України (електронна версія)

підручник Громадянська освіта (електронна версія)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ГЕОГРАФІЯ

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Австралія, Економічний розвиток країни" Підручник: § 33, с.152-157; § 34, с.157-162. Опрацювати матеріали підручника і дати відповіді на запитання в кінці параграфів. (16.03)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "АМЕРИКА. Загальна характеристика" (23.03)

§35 Сучасна політична карта Америки. ст. 163

§36 Природні умови і природні ресурси. Населення Америки. ст. 170

§37 Особливості економіки країн Америки. Первинний та вторинний сектори економіки. ст. 176

§38 Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки. ст. 181

Завдання: Опрацювати матеріали параграфів, дати відповідь на запитання в кінці параграфів (23.03)

ІНФОРМАТИКА

Тема: Мультимедійні та гіпертекстові документи (ОПОРНІ КОНСПЕКТИ)(16.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) Тема: "Мультимедійні та гіпертекстові документи" Підручник: § 4.4 с. 135; §4.5 с.138; §4.6 с.144 Опрацювати матеріали параграфів. (17.03)

Завдання: У будь-якому програмному додатку створити проект «Мій навчальний заклад» (17.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ з теми: "Мультимедійні та гіпертекстові документи"

Тематичний контроль виконуємо в робочих зошитах вказуючи назву роботи та дату (24.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) § 3.1 с. 83-85. Тема: «Поняття бази даних і системи керування ними» (24.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) § 3.2 с. 85-89. Тема: «Реляційна модель даних» (24.03)

Завдання: Опрацювати матеріали параграфів, дати відповіді на завдання в кінці параграфів (24.03)

ФІНАНСИ

Тема: Сутність фінансів підприємств та зміст фінансової роботи

Тема: Основи організації фінансів підприємств

Тема: Фінансова діяльність підприємців — фізичних осіб

Завдання: Опрацювати лекційний матеріал, виконати практичну роботу та тести з навчальної теми в робочому зошиті вказавши назву і дату

Тести для самоперевірки знань (19.03)

Лабораторно-практична робота №3. Оцінювання ефективності інновацій на виробництві (18.03)

ОСНОВИ СТАТИСТИКИ

Тема: Абсолютні і відносні величини

Збірник задач та розв'язки до них.

Перелік лабораторно-практичних робіт. ПРАКТИКУМ.

Завдання: Опрацювати матеріали теми, виконати практичну роботу №4 "Розв’язування задач з абсолютними величинами" в робочому зошиті вказавши її назву

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Тема: Поняття витрат, їх класифікація.

Тема: Розрахунок собівартості продукції за статтями калькуляції та елементами витрат.

Навчальна презентація "Пошук резервів зменшення собівартості продукції підприємства"

Практична робота № 5 Тема: Розрахунок повної собівартості одиниці нової продукції

Тести для самоперевірки знань

Завдання: Опрацювати матеріали навчальних тем, виконати практичну роботу №5 "Розрахунок повної собівартості одиниці нової продукції" та тести в робочому зошиті вказавши тему

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб Тема: «Облік розрахункових операцій» ст. 145-147, ст. 109-128, ст. 98-105

2. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ (ст. 128-130, ст. 106-108)

3. Практична робота: оформити первинні документи, скласти кореспонденції рахунків по обліку постачання, вивчити 1-7 клас Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Завдання: Зробити конспект теми «Облік розрахункових операцій», виконати контрольні тести та практичну роботу в робочому зошиті

ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ

1. Підручник Фінанси під ред. В.І. Оспіщев Тема: «Непрямі податки» ст.99-111

2. Підручник Фінанси під ред. В.І. Оспіщев КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ (ст.120-123)

3. Практична робота: Розрахувати податок на додану вартість.

Завдання:Зробити конспект теми «Непрямі податки», виконати тести та практичну роботу в робочому зошиті

ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тема: План рахунків бухгалтерського обліку

ПРАКТИКУМ з бухгалтерського обліку. Навчальний посібник.

Перелік практичних робіт. ПРАКТИКУМ.

Завдання: Опрацювати матеріали теми, виконати практичну роботу №3 "ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ" в робочому зошиті вказавши назву практичної роботи

ТЕХНОЛОГІЇ: ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема: Умови реалізації проектів та основи підприємництва

Тести для самоперевірки знань (19.03)

Завдання: Опрацювати матеріали теми та виконати тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

ОХОРОНА ПРАЦІ

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, та осіб віком до 21 року. Основи анатомії людини" § 5.11 ст. 122-123 (20.03)

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Основні принципи надання першої допомоги правильність, доцільні дії, швидкість, рішучість, спокій". §6.2 ст.123 124-128 (27.03)

Завдання: опрацювати матеріал навчальних тем, підготувати інформацію "Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях припиненні кровотечі з ран, носа, вуха." записати її в робочий зошит вказуючи дату (27.03)

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Засоби надання першої допомоги, склад, призначення, правила користування":

- Способи реанімації;

- Транспортування потерпілого;

- Підготовка потерпілого до транспортування;

- Вимоги до транспортних засобів.

Завдання: Опрацювати матеріал теми. Підготуватись до тематичного контролю (03.04)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти