ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 14 (2 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

ДО УВАГИ УЧНЯМ ТА БАТЬКАМ!

ВСІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ з навчальних предметів перевірені, виставлені семестрові та річні оцінки.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ можливо у класного керівника, майстра виробничого навчання або безпосередньо у викладача з навчального предмета за допомогою мобільного зв'язку, вайберу або інших соціальних мереж.

ГОТУЄМОСЬ ДО ЗДАЧІ ДКА!

МАТЕМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- vpfedorenko1952@gmail.com; viber - +380685590144

АЛГЕБРА

Повторення теми: Логарифмічні та показникові рівняння і нерівності. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ «Логарифмічна та показникова функції» (16.03-18.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Логарифмічна функція (тести) (23.03)

Підручник. О. Істер Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 11клас §6-7 Розділ 1 Тема: Показникові та логарифмічні рівняння та нерівності. Завдання: самостійна робота №1 (ст.71) (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести та вправи підручника в робочому зошиті вказавши назву і дату

ГОТУЄМОСЯ до підсумкової КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ! (13.04)

Похідна. Знаходження похідних. Правила частки (відео-урок)

Похідна. Знаходження похідних. Правило суми (відео-урок)

Застосування похідної. Побудова графіків функції (відео-урок)

(для перегляду відео-уроків необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

ФАКУЛЬТАТИВ. "ЗНО без проблем" (відео-практикум) (23.04)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ГЕОМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА "Вектори і координати в просторі" (30.03)

Контрольну роботу виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми, варіант (вибираємо будь-який) і дату (30.03)

САМОСТІЙНА РОБОТА. Задачі (06.04)

Виконати задачі в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (06.04)

ПАРАЛЕЛЕПІПЕД (відео-урок)

(для перегляду відео-уроку необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

САМОСТІЙНА РОБОТА. Призма. Паралелепіпед (16.04)

Завдання: переглянути відео-урок, виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (16.04)

ПІРАМІДА. ПРАВИЛЬНА ПІРАМІДА (відео-урок) (23.04)

ПЛОЩА ПОВЕРХНІ ПІРАМІДИ (відео-урок) (23.04)

(для перегляду відео-уроків необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

ФАКУЛЬТАТИВ. Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з математики

Завдання: практикум з розв'язування тестів

МНОГОГРАННИКИ НАВКОЛО НАС - контроль знань (творча робота)

Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Відстані і кути у просторі (онлайн тест)

Многогранники. Призми, їх види і властивості (тренувальний тест)

Піраміди, їх види та властивості (тренувальний тест)

Декартові координати у просторі (тренувальний тест)

Завдання: пройти тести та вислати скріншоти для підтвердження їх проходження в Viber або на лист Word (комбінація клавіш "Ctrl-Print Screen") вказавши дату (04.05)

ФІЗИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- vpfedorenko1952@gmail.com; viber - +380685590144

Тема уроку: "Основні поняття геометричної оптики. Закон прямолінійного поширення світла (17.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Оптика (тести) (24.03)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас § 22 Завдання для самоконтролю: вправи до §22 (17.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас Тема: Практикум із розв’язування задач №4 (27.03) ст.159 – законспектувати в робочому зошиті вказавши дату

Контрольна робота з теми: Електромагнітні коливання й хвилі (27.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

ПОВТОРЕННЯ. Тестові завдання на тему: Електромагнітні коливання і хвилі (31.03)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас § 23-24 Тема: Квантові властивості світла. Фотоефект. (31.03)

Завдання:опрацювати матеріали параграфа та виконати тестові завдання на повторення в робочий зошит, вказуючи назву теми і дату

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас § 25-26 Тема: Випромінювання та поглинання світла. Атомне ядро. Радіоактивність. (06.04)

Атомна фізика. Квантові постулати Бора (відео-урок)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Бора (презентація)

Завдання: Опрацювати матеріал теми (06.04)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас (рівень стандарту) § 28 Тема: Елементарні частинки (14.04)

Завдання: Дати відповіді на запитання після параграфа (усно)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас (рівень стандарту) Тема: Практикум із розв’язування задач №6 (14.04; 16.04)

Завдання: cт.194 (законспектувати матеріал)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас (рівень стандарту) Тема: Підготовка до КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (21.04)

Завдання: практикум із розв’язування задач №6 ст.194 (законспектувати)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас (рівень стандарту) Тема: КОНТРОЛЬНА РОБОТА "КВАНТОВА ФІЗИКА" (21.04)

Завдання КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ на ст. 200, перші 12 завдань (виявляємо предметну компетентність)

КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ (тренувальні тести)

Електродинаміка. Основи електростатики (тренувальний тест)

Магнітне поле, електромагнітна індукція (тренувальний тест)

Механічні коливання і хвилі (тренувальний тест)

Завдання: пройти тести та вислати скріншоти для підтвердження їх проходження в Viber або на лист Word (комбінація клавіш "Ctrl-Print Screen") вказавши дату (05.05)

ХІМІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- moder7@i.ua; viber - +380987852767

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §20 Оксиди неметалічних елементів. Їхній вміст в атмосфері ст.96-101; §21 Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном ст.106 Завдання для самоконтролю:ст.102 впр.4-6; ст.106 впр.3 (16.03) виконати в робочому зошиті вказавши тему і дату

Тема:"ОКСИДИ: поняття, склад і назви, фізичні властивості, поширеність у природі, використання" (презентація) (16.03)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §22-23 Кислоти.Особливості взаємодії нітратної та концентрованої сульфатної кислот з металами ст.106-115 Завдання для самоконтролю:ст.115-116 впр.4-6 (23.03) виконати в робочому зошиті вказавши тему і дату

Хімічні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами (відео-презентація) (23.03)

КИСЛОТНІ ДОЩІ (відео-презентація) (23.03)

(для перегляду відео-матеріалів необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Самостійна робота на тему "ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ" (23.03)

Самостійна робота на тему "НЕМЕТАЛИ" (30.03)

Самостійні роботи (будь-який варіант) виконати в робочому зошиті вказуючи назву тем і дату

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §24 Обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів узято в надлишку ст.116-120

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §25 Загальна характеристика металів. Фізичні властивості металів на основі їхньої будови ст.125-127 (30.03)

Легенда царя Соломона" (презентація)

Завдання для самоконтролю: ст.120 впр.1-3; ст.128 впр.5-7 виконати в робочому зошиті вказавши параграф і дату (30.03)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §26 АЛЮМІНІЙ: фізичні та хімічні властивості ст.128-131 завд.2,7,8 (01.04)

Алюміній, властивості, сполуки, застосування (презентація)

Завдання: опрацювати матеріали підручника та навчальної презентації, завдання виконати в робочий зошит, вказуючи назву теми і дату

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §27 ЗАЛІЗО: фізичні та хімічні властивості ст.132-135 завд.2 (06.04)

Ферум як представник хімічних елементів (презентація)

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ДОСЛІД. Виявлення у розчині катіонів феруму (відео-практикум)

(для перегляду відео-матеріалів необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

САМОСТІЙНА РОБОТА. АЛЮМІНІЙ.

КРОСВОРД. ФЕРУМ.

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §28 ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛІВ ТА ЇХНІХ СПЛАВІВ ст.136-140 завд.2 (06.04)

Завдання: опрацювати навчальні матеріали підручника, виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ та розв'язати КРОСВОРД в робочий зошит вказавши тему і дату (06.04)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §29 ОСНОВИ. Властивості та застосування гідроксидів натрію та кальцію. ст.142-145; §30 Біологічне значення металічних елементів. (07.04)

Основи. Властивості, застосування гідроксидів Натрію і Калію (презентація)

Завдання: опрацювати матеріали підручника та презентації, ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ №1 презентації (останній слайд) в робочий зошит вказавши тему і дату (13.04)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §31 СЕРЕДНІ СОЛІ. Хімічні властивості солей. ст.149-151 (14.04)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §32 КИСЛІ СОЛІ. Якісні реакції на деякі йони ст.152-155; §33 Поширення солей у природі ст.156-160 (14.04)

Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі. Поняття про жорсткість води та способи її усунення. (ПРЕЗЕНТАЦІЯ)

СОЛІ. Класифікація, способи одержання та хімічні властивості (теоретичний матеріал)

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ДОСЛІД: Хімічні властивості солей (відео)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати навчальні матеріали. РОЗВ'ЯЗАТИ ВПРАВИ 2, 4, 5 на ст.152 та ВПРАВИ 1, 2, 3 на ст.156. Завдання виконати в робочий зошит вказавши дату та номери вправ (21.04)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §34 Дослідження якісного складу солей. ст.161-163 (27.04)

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ДОСЛІД: Виявлення у розчині йонів Fe2+ та Fe3+ (відео)

ДЕМОНСТРАЦІЙНИЙ ДОСЛІД: Виявлення у розчині фосфат-йонів (відео)

Лабораторний дослід. Виявлення катіонів амонію (відео)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути демонстраційні досліди, повторити матеріал щодо якісних реакцій на катіони та аніони, виконати ВПРАВУ 5 ст.164, підготуватись до ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. Завдання виконати в робочий зошит вказавши дату та номери вправ (27.04)

ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКІСНОГО СКЛАДУ СОЛЕЙ

Завдання: виконати ПРАКТИЧНУ РОБОТУ §35 ст.164-165 (записати в робочий зошит назву, мету, ВИБРАТИ будь-який ВАРІАНТ та висновок) (28.04)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §36 Поняття про жорсткість води та способи її усунення. ст.170-172 (04.05)

САМОСТІЙНА РОБОТА. Металічні елементи та їх сполуки

Завдання: опрацювати матеріали §36, виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ (будь-який варіант) в робочий зошит вказавши тему і дату (04.05)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §38 Сучасні силікатні матеріали ст.177-180 (05.05)

Завдання: ознайомитися з матеріалом §38, виконати в робочому зошиті впр. 5 і 6 вказавши дату (05.05)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік (07.05)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочий зошит вказавши назву і дату (07.05)

БІОЛОГІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- moder7@i.ua; viber - +380987852767

Тема: ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. (презентація) (16.03)

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми ЕКОЛОГІЯ ст.141-142 (13.03) виконати в робочому зошиті вказавши назву і дату

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон §34-37 розділ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Завдання: опрацювати всі параграфи. Дайте відповідь на запитання в кінці кожного параграфа, коротко занотуйте головне та розв'яжіть задачі на ст.158,159

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Самостійна робота №8 на тему "Сталий розвиток та раціональне природокористування" (16.03)

Самостійна робота виконується в робочому зошиті, вказується назва теми і дата

Тема: Необхідність міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля (презентація)

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон §38-41 розділ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ. Тема: Стратегія сталого розвитку природи і суспільства. (17.03)

Завдання: опрацювати матеріал параграфів. Виконайте завдання на ст.177-178 "Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми "Сталий розвиток та раціональне природокористування" (закріплення знань) в робочий зошит вказуючи назву теми (17.03)

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон Тема: Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології. §42-43 (24.03)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. "Генетичні основи селекції організмів" (24.03)

САМОСТІЙНА РОБОТА на тему "СЕЛЕКЦІЯ" (24.03)

Завдання: опрацювати матеріал §42-43 та ознайомитись з презентацією. Дайте відповідь (усно) на запитання в кінці параграфів та виконайте САМОСТІЙНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказавши назву і дату (24.03)

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон §44 Сучасна біотехнологія та її основні напрями ст.187-188 (31.03)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. "Основні напрями сучасної біотехнології" (31.03)

ТЕСТИ на тему "СУЧАСНА БІОТЕХНОЛОГІЯ" (31.03)

Завдання: опрацювати навчальний матеріал та розв'язати ТЕСТОВІ завдання в робочому зошиті, вказавши тему і дату (31.03)

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон Тема: Генетична інженерія в сучасній селекції. Генетична інженерія людини. Роль біологічних досліджень у розвитку медицини. §45-48 (07.04; 14.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. "Біологія і медицина. Історія розвитку медицини"

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон Тема: Біологічна безпека та основні напрямки її реалізації. §49-50 (21.04)

Завдання: опрацювати матеріали підручника та навчальну презентацію. Виконайте САМОСТІЙНУ РОБОТУ на ст.207-208 "Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми "Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології" (30.04)

ВІДЕО. "ЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ Й СУСПІЛЬСТВА"

(для перегляду відео-матеріалів необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік (07.05)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (будь-який варіант) в робочий зошит вказавши назву і дату (07.05)

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон Тема: "Роль біології в розвитку людства" §51 (08.05)

ВІДЕО. Біологічна наука: історичний розвиток.

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email - elenakeler95@gmail.com; viber - +380661829434

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Морфологічна норма § 8; 9-10, ст. 24-33 Вправа 3, 4, 6 ст. 26-27; Вправа 4, ст. 31 (17.03)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Морфологічна норма § 8; ст. 24-28; Вправа: 2, 3, 4 ст. 25 – 26; Вправа: 6 (А). (24.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. § 11 Тема: Числівник. Складні випадки узгодження числівника. (31.03)

Завдання: § 11 ст. 34; ст. 35-36 Вправа 2,3,5 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (31.03)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. § 12-13 Тема: Відмінювання числівника. (08.04)

Завдання: § 12-13 ст.37; ст.39-40 Вправа 5 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (08.04)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. § 15 ст. 45 Тема: Відмінювання числівника. (15.04)

Завдання: § 15 ст. 46 Вправа 3 (виконати в робочому зошиті вказуючи сторінку і дату) (15.04)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Відмінювання числівника. (22.04)

Завдання: § 18 ст.58; Вправа 3, ст. 59 (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (22.04)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. КОНТРОЛЬНА РОБОТА (27.04)

Завдання: Вправа 5, ст. 52-53. (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (27.04)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка. (28.04)

Завдання: § 19-20, ст. 62; Вправа: 2,3, ст. 63. (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (28.04)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Складні випадки синтаксичного керування. (30.04)

Завдання: § 21, ст. 67; Вправа: 2,3, ст. 68. (виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату) (30.04)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Складні випадки синтаксичного керування. (04.05)

Завдання: § 21, ст.67 повторити

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Уживання прийменників. (05.05)

Завдання: § 22-23, ст. 71; Вправа: 3,4 ст. 73. (виконати в робочому зошиті вказуючи сторінку і дату) (05.05)

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Тема: Урок мовленнєвого розвитку. (07.05)

Завдання: написання розповіді «Зірки українського спорту». (виконати в робочому зошиті вказуючи назву і дату) (07.05)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email - elenakeler95@gmail.com; viber - +380661829434

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Перлини Західноукраїнської літератури. ст. 140 - 150

Завдання: ст. 144 опрацювати «Поза межами болю»(1989) Екранізація повісті О.Турянського (18.03)

Тема: Розвиток мовлення. Дискусія-узагальнення на тему: «У чому сенс життя?», (За твором Осипа Турянського «Поза межами болю»). Ідея перемоги духа над матерією. (25.03)

Завдання: написати в робочому зошиті ТВІР-РОЗДУМ на тему: «У чому сенс життя?», за мотивами поеми «Поза межами болю». (25.03)

ТЕМАТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ (01.04)

1. У поезiї Богдана - Ігоря Антонича «Рiздво» у долонi Марiї, яка тiльки здогадується про випробування Свого Сина, опиняється …

2. Процитуйте рядки Т. Шевченка, з якими «споріднена» поезiя «Вишнi» Б.-І. Антонича.

3. Напишiть невеликий твiр на тему: Загальнолюдськi мотиви та гуманiстичнi цiнностi в повiстi Осипа Турянського «Поза межами болю».

Завдання: роботу виконати в робочому зошиті вказавши дату (01.04)

Тема 1: Позакласне читання. Улас Самчук «Марія» (аудіокнига) (10.04)

Тема 2: Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами. Багмут Іван Андрійович — дніпропетровський письменник. (10.04)

Завдання: ознайомитись з навчальними матеріалами

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Література в Західній Україні. ст. 140. Тема: Еміграційна література. «Празька поетична школа» української поезії та її представники. (17.04)

Завдання: ст. 151-152 (читати); Написати в робочий зошит Твір-роздум (на вільну тему) вказавши її та дату. (17.04)

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Література письменників-емігрантів. Тема: Євген Маланюк. Огляд життєвого й творчого шляху письменника. «Під чужим небом», «Стилет чи стилос?». Ностальгічні мотиви, філософічність поезій. (24.04)

Завдання: ст. 153-156 (читати); ст. 157 Завдання 5 Б,В виконати письмово в робочому зошиті вказавши дату та номери завдань (24.04)

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Тема: Проблема свободи й боротьби за своє визволення (27.04)

Завдання: Написати міні-твір «Григорій Многогрішний – уособлення сили української людини». (27.04)

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Тема: Проблема свободи й боротьби за своє визволення (29.04)

Завдання: Написати міні-твір «Григорій Многогрішний – уособлення сили української людини». (29.04)

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Українська література 1940–1950 рр. Тема: Участь українських письменників у Другій світовій війні. Олександр – відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення.(30.04)

ВІДЕО. Обличчя української історії. Олександр Довженко.

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео-матеріал. Зробити опорний конспект в робочий зошит вказавши тему і дату (30.04)

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Тема: Історія написання «Зачарованої Десни», автобіографічна основа, сповідальність оповіді. (04.05)

ВІДЕО. Художній фільм "Зачарованная Десна".

(для перегляду кіноповісті необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути кіноповість. В робочому зошиті письмово дати відповіді на питання: (04.05)

1. Що спонукало О. Довженка поринути у своє далеке минуле?

2. З яких джерел формувалася особистість письменника, його талант?

3. У скількох планах ведеться розповідь? Доведіть свою думку

4. Яке місце в житті людей займає праця? Хто і як прищепив любов О. Довженку до праці й повагу до трудівника. Як це показано у творі?

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Українська література 1940 – 1950 рр. Тема: Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті. (06.05)

Завдання: Скласти ПЛАН ТВОРУ в робочий зошит, дібрати матеріал для характеристики образу Сашка. (06.05)

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Українська література 1940 – 1950 рр. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (07.05)

Завдання: Написати ТВІР-ЕСЕ за доробком Є. Маланюка, Івана Багряного, О. Довженка. (07.05)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- elenakeler95@gmail.com; viber - +380661829434

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. ст. 180–217

Завдання: узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні ресурси стилістики» (19.03)

Тематична контрольна робота «Словотворчі засоби стилістики» (26.03)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказавши назву та число (26.03)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Тема: Стильові особливості різних жанрів риторики.

Завдання: ст. 121-144, опрацювати тему, зробити конспект в робочому зошиті вказавши тему і дату (02.04)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб (скан.версія)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб. Тренувальні вправи (07.04)

Завдання: виконати в робочому зошиті вправи 53, 54, 56 ст. 56-57 вказуючи назву теми і дату (07.04)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб. Тренувальні вправи (14.04)

Завдання: виконати в робочому зошиті вправу 62 на ст. 60. вказуючи назву теми і дату (14.04)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб. Тренувальні вправи (21.04)

Завдання: ст. 215-218 прочитати та законспектувати матеріал в робочий зошит вказавши назву теми і дату (21.04)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб. Тренувальні вправи (28.04)

Завдання:ст. 218–219, вправа 210. Вправу виконати в робочий зошит вказавши дату (28.04)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб. Тренувальні вправи (30.04)

Завдання: ст. 215–218 зробити конспект із прикладами в робочий зошит вказавши дату (30.04)

Тема: СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ

ВІДЕО-УРОК з української мови "Словосполучення і речення як основні одиниці синтаксису"

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео-матеріал. Законспектувати основні правила з прикладами в робочий зошит вказавши тему і дату (05.05)

ВІДЕО-УРОК. ЗНО. Українська мова. Словосполучення (повторення)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео-матеріал. Законспектувати основні правила з прикладами в робочий зошит вказавши тему і дату (07.05)

Підручник «Практична стилістика української мови» Галина Волкотруб (скан.версія)

Завдання: виконати в робочому зошиті вправу 211 на ст.219 (12.05)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Неповне речення.

ЗНО. Українська мова. Неповні речення (теоретичний матеріал)

Завдання: ознайомитися з відеоматеріалами та зробити конспект ст. 259-263 в робочому зошиті вказавши тему і дату (14.05)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- elenakeler95@gmail.com; viber - +380661829434

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини 20 століття. ст. 182-190 (20.03)

Завдання: законспектувати (в робочому зошиті вказавши тему і дату) життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Ернеста Гемінґвея, особливості його поетики й стилю

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини ХХ століття. Тема: «Старий і море» - повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. ст. 184-205 (27.03)

Завдання: ст. 205. Дати відповідь на питання 6 -15 (27.03)

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в новелі «Стариган із крилами». (03.04)

Завдання: ст. 214 завд. 3,4,9 (письмово); ст. 206-214 (читати). Письмове завдання виконати в робочому зошиті вказавши дату. (03.04)

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини ХХ століття. Тема: Проблематика та система образів твору «Стариган із крилами» Г.Г. Маркеса. (08.04)

Завдання: Складіть опорний конспект – характеристику образів оповідання «Стариган із крилами» (08.04)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Дайте розгорнуту відповідь на питання:

1. Доведіть, що новела Г.Г.Маркеса «Стариган з крилами» є притчею.

2. Визначте основні проблеми, що піднімаються в повісті Г. Г. Маркеса «Стариган з крилами».

3. Від чого застерігає Маркес своїм романом «Стариган з крилами»?

Завдання: КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ виконати в робочому зошиті та вказати дату (15.04)

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини ХХ століття. Тема: Із літератури кінця XX – початку XXI століття (22.04)

Завдання: ст. 215 – 217 прочитати, законспектувати матеріал в робочий зошит, виконати завдання 1, ст. 230. (22.04)

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: «Перший письменник третього тисячоліття» серб М. Павич. (27.04)

ВІДЕО-ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Біографія М Павича

(для перегляду відео-презентації необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути презентацію та законспектувати матеріал презентації в робочий зошит (27.04)

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: Втілення в оповіданні «Дамаскін» рис постмодернізму (28.04)

Завдання: письмово в робочому зошиті проаналізуйте портрет Атилії. (28.04)

Написати твір-роздум на одну із тем: (30.04)

1. Чому самшит почав рости?

2. Що шукала Атилія?

3. «Третій храм Йован завжди будує на небі»

4. Чи потрібно (чи легко) будувати храм духовності в суєті людського існування?

5. Чому карта Дамаскіна виявилася на небі?

6. Які питання поставив переді мною твір Павича, а які допоміг вирішити?

Афористичні вислови твору, які можуть бути обрані як теми творів:

1. Пісні, які вміють любити нас.

2. Будинки – це безперервне листування.

3. Будинок схожий на любовний лист.

4. Любов – це щось чого вчишся й чому тренуєшся.

5. Храм без палацу нічого не вартий, та й палац нічого не вартий без храму.

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Тема: Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя, Відродження XVII I XVIII століть, а також XIX століття (доба романтизму). (04.05)

Ніколенко О.М., Мацапура В.І. ЛІТЕРАТУРНІ ЕПОХИ, НАПРЯМИ, ТЕЧІЇ. –К.: Педагогічна преса, 2014. -228 с.

Завдання: ст. 19-105 (опрацювати матеріал, зробити в робочому зошиті опорний конспект) (04.05)

Написати РЕФЕРАТ на тему: «Найвидатніші здобутки світової літератури XIX століття (доби реалізму та раннього модернізму), а також XX - початку XXI століття» в робочий зошит вказавши дату (05.05)

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: irynazhdan2020@gmail.com viber: +380987306077

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(19.03) - ex.1,2 p.63

(19.03) - ex.3 p.64

(26.03) - ex.6 p.66; ex.3 p.68

(02.04) - ex.4 p.69; ex.2 p.73

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

(07.04) - ex.2,3 p.79.

(14.04) - ex.2,3 p.81; ex.4 p.82.

(21.04) - ex.5 p.84.

(27.04) - ex.1,2 p.88.

(...04) - ex.1,2 p.92

(...04) - ex.3.4 p.93.

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

ІСТОРІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email - alexey71@i.ua; тел. 0961205385

Підручник Історія України (електронна версія)

Підручник Всесвітня історія (електронна версія)

(для перегляду матеріалів підручників необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 11 клас В.Власов., С.Кульчицький Тема: "Україна в умовах десталінізації". Підручник: §7-11. Сторінка 62-93. (16.04)

ФАКУЛЬТАТИВ (підготовка до ЗНО) Історія України. Тема "Україна у 1-й світовій війні".

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. "УКРАЇНА У ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ"

ФАКУЛЬТАТИВ (підготовка до ЗНО) Історія України. Тема "Утворення українських політичних партій Галичини". (16.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. "Утворення українських політичних партій Галичини"

Завдання: знайомитися з презентаціями та скласти опорний конспект в робочий зошит вказавши тему і дату (16.04)

ФАКУЛЬТАТИВ (підготовка до ЗНО) Історія України. Тема: "Брестський мир". Підручник: §9-10. (07.05)

Завдання: опрацювати зміст параграфів підручника, виконати практичну роботу (завдання 1, стр.66 та завдання 2, стр.68) в робочий зошит вказавши тему і дату (07.05)

ФАКУЛЬТАТИВ (підготовка до ЗНО) Історія України. Тема: "ПІДСУМКОВЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ УЧНІВ". (14.05)

Завдання: повторення та узагальнення вивченого матеріалу (14.05)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема: "Повсякденне життя і культура". Підручник: §32-35. Сторінка 226-253.

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема:"Основні тенденції розвитку світу в другій половині ХХ - на початку ХІ століття" стор. 245-252

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. Основні тенденції розвитку країн Заходу у другій половині ХХ ― на початку ХХІ ст.

Завдання: Опрацювати матеріали підручника, дати відповідь на питання параграфів, ознайомитись з презентацією та скласти опорний конспект в робочий зошит вказавши тему і дату (13.04)

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема: "Виміри цінностей людського буття в сучасному світі" (27.04)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ. "Людські цінності"

Завдання: опрацювати §35, переглянути презентацію та виконати письмово ПРАКТИЧНІ РОБОТИ №2 та №3 (стор.253). Письмове завдання виконати в робочий зошит вказавши назву ПРАКТИЧНИХ РОБІТ і дату (27.04)

ІНФОРМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- rvladik@meta.ua; viber - +380962350486

Тема: ГРАФІКА та ДИЗАЙН (16.03)

Завдання: Опрацювати матеріал з теми «Графіка та дизайн» (16.03)

Тема: Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги) набору.(27.03)

Тема: Перенос слів. Шрифтові виділення. Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти. «Коридори». Висячі рядки. Текстові - видільні - титульні шрифти. Акценти. Абзацний відступ. Буквиця. Відбиття лінійками. (27.03)

Завдання: Опрацювати обидві теми. Законспектувати головні терміни та їх визначення в робочий зошит вказавши назву теми і дату. (27.03)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- rvladik@meta.ua; viber - +380962350486

Тема уроку: "Поняття про пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП)" (16.03)

Завдання: Опрацювати матеріал уроку, дати відповідь на запитання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Тема:"АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА" (16.03)

Завдання: Опрацювати та законспектувати в робочому зошиті матеріал теми, вказавши тему і дату (16.03)

Тема:"Ієрархічні системи управління" (13.04)

Завдання: Опрацювати матеріал теми (13.04)

ТЕХНОЛОГІЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ (ТКОІ)

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email- rvladik@meta.ua; viber - +380962350486

Тема: Початкові відомості про Windows Movie Maker. Створення та обробка відеозображень. ПРАКТИЧНА РОБОТА «Створення відеофільму засобами Windows Movie Maker» (23.03)

Завдання: Виконати ПРАКТИЧНУ РОБОТУ, дати відповіді на контрольні питання в робочому зошиті вказавши тему і дату. Створити ВІДЕОРОЛИК за обраною власною темою (23.03)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК- viber: +380971651717

1. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб Тема: «Облік господарських процесів» ст. 131-145

2. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ (ст. 147-149)

3. Повторити план рахунків бухгалтерського обліку 1-9 клас

Завдання: Зробити конспект теми «Облік господарських процесів» та виконати контрольні тести в робочому зошиті

ФІНАНСИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: tanja_strela@i.ua; viber: +380634882265

Тема: Джерела формування фінансового капіталу підприємства

Тема: Активний капітал підприємства і його склад

Тема: Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства

Тема: Сутність і функції фінансового ринку

Тема: Фондовий ринок і фондова біржа

«ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ» (тести для самоперевірки)

Практична робота. Аналіз структури бюджету України з метою ознайомлення з основними етапами надходжень та видатків.

Завдання: Опрацювати лекційний матеріал та виконати практичну і самостійну роботи з навчальної теми в робочому зошиті вказавши назву і дату

Тема: Економічна сутність та функції податків (25.03)

Тема: Податкова політика і податкова система України (26.03)

Тема: Поняття бюджетного фінансування (01.04)

Тема: Бюджетний дефіцит (02.04) '

Завдання: Опрацювати лекційний матеріал, зробити конспект до кожної теми та пройти тест для самоконтролю в робочому зошиті вказавши назву і дату

ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ (02.04)

ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: kp871339@gmail.com; viber: +380961455262

Тема: «Журнал-Головна»

Завдання: опрацювати та законспектувати матеріал в робочий зошит записавши тему. Вивчити напам’ять 1-2 клас рахунків (25.03)

Тема: Робота з електронною поштою. Отримання повідомлень. Відправлення повідомлень. Передача файлів за допомогою електронної пошти.

Завдання: опрацювати матеріал теми, дати відповідь на запитання в кінці навчального матеріалу (01.04)

Тема: Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці. Спрощена форма бухгалтерського обліку.

Завдання: опрацювати матеріал теми, зробити опорний конспект лекції. Вивчити рахунки 1-4 клас. (15.04)

Тема: Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці. Журнал-ордерна форма бухгалтерського обліку.

Завдання: в робочому зошиті зробити опорний конспект, опрацювати його та вивчити рахунки (22.04)

Тема: Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці. Облік грошових коштів у касі підприємства. Ліміт каси. Розрахунки готівкою.

Завдання: зробити опорний конспект в робочому зошиті, опрацювати його та вивчити рахунки (29.04)

Тема: Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці. Оприбуткування готівки. Видача готівки. Інвентаризація каси.

Завдання: написати конспект, виконати кореспонденції рахунків в робочому зошиті вказавши тему і дату. Вивчити конспект. (06.05)

Тема: Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці. Порядок відкриття та закриття поточного рахунку.

Завдання: написати в робочий зошит конспект та вивчити його. (13.05)

Тема: Інструктаж за змістом занять і організації робочого місця, охорона праці. Документальне оформлення розрахункових операцій.

Завдання: опрацювати матеріал, виконати завдання в кінці, записати в робочий зошит вказавши тему (20.05)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти

Олімпійський рух в Україні. Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

Україна на Олімпійських іграх

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з волейболу

Завдання: розв'язати ТЕСТИ

«Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» на платформі https://osvita.diia.gov.ua та YouTube-каналі, початок об 11:00

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ (МЕДИЦИНА)

Тема уроку: Поняття про інфекційні хвороби. Профілактичні заходи. Імунітет.

Завдання: опрацювати матеріали теми уроку