ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 14 (2 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

МАТЕМАТИКА

Повторення теми: Логарифмічні та показникові рівняння і нерівності. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ «Логарифмічна та показникова функції» (16.03-18.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Логарифмічна функція (тести) (23.03)

Підручник. О. Істер Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 11клас §6-7 Розділ 1 Тема: Показникові та логарифмічні рівняння та нерівності. Завдання: самостійна робота №1 (ст.71) (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести та вправи підручника в робочому зошиті вказавши назву і дату

ФІЗИКА

Тема уроку:"Основні поняття геометричної оптики. Закон прямолінійного поширення світла (17.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Оптика (тести) (24.03)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас § 22 Завдання для самоконтролю: вправи до §22 (17.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас Тема: Практикум із розв’язування задач №4 (27.03) ст.159 – законспектувати в робочому зошиті вказавши дату

Контрольна робота з теми: Електромагнітні коливання й хвилі (27.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

ХІМІЯ

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §20 Оксиди неметалічних елементів. Їхній вміст в атмосфері ст.96-101; §21 Сполуки неметалічних елементів з гідрогеном ст.106 Завдання для самоконтролю:ст.102 впр.4-6; ст.106 впр.3 (16.03) виконати в робочому зошиті вказавши тему і дату

Тема:"ОКСИДИ: поняття, склад і назви, фізичні властивості, поширеність у природі, використання" (презентація) (16.03)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §22-23 Кислоти.Особливості взаємодії нітратної та концентрованої сульфатної кислот з металами ст.106-115 Завдання для самоконтролю:ст.115-116 впр.4-6 (23.03) виконати в робочому зошиті вказавши тему і дату

Хімічні властивості кислот. Заходи безпеки під час роботи з кислотами (відео-презентація) (23.03)

КИСЛОТНІ ДОЩІ (відео-презентація) (23.03)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Самостійна робота на тему "ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КИСЛОТ" (23.03)

Самостійна робота на тему "НЕМЕТАЛИ" (30.03)

Самостійні роботи виконати в робочому зошиті вказуючи назву тем і дату

БІОЛОГІЯ

Тема: ВИДИ ЗАБРУДНЕНЬ. Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. (презентація) (16.03)

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон Самоконтроль рівня навчальних досягнень з теми ЕКОЛОГІЯ ст.141-142 (13.03) виконати в робочому зошиті вказавши назву і дату

Підручник Бологія і екологія 11 клас О.А.Андерсон §34-37 розділ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Завдання: опрацювати всі параграфи. Дайте відповідь на запитання в кінці кожного параграфа, коротко занотуйте головне та розв'яжіть задачі на ст.158,159,

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Самостійна робота №8 на тему "Сталий розвиток та раціональне природокористування" (16.03)

Самостійна робота виконується в робочому зошиті, вказується назва теми і дата

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Морфологічна норма § 8; 9-10, ст. 24-33 Вправа 3, 4, 6 ст. 26-27; Вправа 4, ст. 31 (17.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Морфологічна норма § 8; ст. 24-28; Вправа: 2, 3, 4 ст. 25 – 26; Вправа: 6 (А). (24.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підручник «Українська література» 11 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Перлини Західноукраїнської літератури. ст. 140 - 150

Завдання: ст. 144 опрацювати «Поза межами болю»(1989) Екранізація повісті О.Турянського (18.03)

Тема: Розвиток мовлення. Дискусія-узагальнення на тему: «У чому сенс життя?», (За твором Осипа Турянського «Поза межами болю»). Ідея перемоги духа над матерією. (25.03)

Завдання: написати в робочому зошиті ТВІР-РОЗДУМ на тему: «У чому сенс життя?», за мотивами поеми «Поза межами болю». (25.03)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. ст. 180–217

Завдання: узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні ресурси стилістики» (19.03)

Тематична контрольна робота «Словотворчі засоби стилістики» (26.03)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказавши назву та число (26.03)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини 20 століття. ст. 182-190 (20.03)

Завдання: законспектувати (в робочому зошиті вказавши тему і дату) життєвий і творчий шлях американського письменника, лауреата Нобелівської премії Ернеста Гемінґвея, особливості його поетики й стилю

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Людина та пошуки сенсу існування у прозі другої половини ХХ століття. Тема: «Старий і море» - повість-притча про людину. «Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору. ст. 184-205 (27.03)

Завдання: ст. 205. Дати відповідь на питання 6 -15 (27.03)

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(19.03) - ex.1,2 p.63

(19.03) - ex.3 p.64

ІСТОРІЯ

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 11 клас В.Власов., С.Кульчицький Тема: "Україна в умовах десталінізації". Підручник: §7-11. Сторінка 62-93.

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема: "Повсякденне життя і культура". Підручник: §32-35. Сторінка 226-253.

підручник Історія України (електронна версія)

підручник Всесвітня історія (електронна версія)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ІНФОРМАТИКА

Тема: ГРАФІКА та ДИЗАЙН (16.03)

Завдання: Опрацювати матеріал з теми «Графіка та дизайн» (16.03)

Тема: Багатосторінкові видання та їх формат. Загальні питання побудови композиції шпальти (смуги) набору.(27.03)

Тема: Перенос слів. Шрифтові виділення. Колонцифри. Колонтитули. Виноски. Художні ефекти. «Коридори». Висячі рядки. Текстові - видільні - титульні шрифти. Акценти. Абзацний відступ. Буквиця. Відбиття лінійками. (27.03)

Завдання: Опрацювати обидві теми. Законспектувати головні терміни та їх визначення в робочий зошит вказавши назву теми і дату. (27.03)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Тема уроку: "Поняття про пристрої перетворення інформації (ЦАП, АЦП)" (16.03)

Завдання: Опрацювати матеріал уроку, дати відповідь на запитання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Тема:"АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА" (16.03)

Завдання: Опрацювати та законспектувати в робочому зошиті матеріал теми, вказавши тему і дату (16.03)

ТЕХНОЛОГІЇ КОМП'ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ (ТКОІ)

Тема: Початкові відомості про Windows Movie Maker. Створення та обробка відеозображень. ПРАКТИЧНА РОБОТА «Створення відеофільму засобами Windows Movie Maker» (23.03)

Завдання: Виконати ПРАКТИЧНУ РОБОТУ, дати відповіді на контрольні питання в робочому зошиті вказавши тему і дату. Створити ВІДЕОРОЛИК за обраною власною темою (23.03)

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

1. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб Тема: «Облік господарських процесів» ст. 131-145

2. Підручник Бухгалтерський облік під ред. В.Я Бесараб КОНТРОЛЬНІ ТЕСТИ (ст. 147-149)

3. Повторити план рахунків бухгалтерського обліку 1-9 клас

Завдання: Зробити конспект теми «Облік господарських процесів» та виконати контрольні тести в робочому зошиті

ФІНАНСИ

Тема: Джерела формування фінансового капіталу підприємства

Тема: Активний капітал підприємства і його склад

Тема: Порядок формування статутного капіталу акціонерного товариства

Тема: Сутність і функції фінансового ринку

Тема: Фондовий ринок і фондова біржа

Завдання: Опрацювати лекційний матеріал та виконати практичну і самостійну роботи з навчальної теми в робочому зошиті вказавши назву і дату

«ФОНДОВА БІРЖА ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ» (тести для самоперевірки)

Практична робота. Аналіз структури бюджету України з метою ознайомлення з основними етапами надходжень та видатків.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ (МЕДИЦИНА)

Тема уроку: Поняття про інфекційні хвороби. Профілактичні заходи. Імунітет.

Завдання: Опрацювати матеріали теми уроку