ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 116 (1 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

ДО УВАГИ УЧНЯМ ТА БАТЬКАМ!

Оскільки термін карантину продовжено, а освітній процес триває в ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ і повинен бути на контролі, ВСІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ з навчальних предметів повинні бути здані на перевірку викладачам до 29 ТРАВНЯ (включно) з метою тематичного оцінювання та виставлення річних оцінок.

ШАНОВНІ УЧНІ! Будь-те відповідальними і дисциплінованими та надайте вчасно необхідні матеріали на перевірку

КАРАНТИН - ЦЕ НЕ КАНІКУЛИ!!!! НАВЧАЄМОСЬ ДИСТАНЦІЙНО!

ПРОЦЕС ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ:

Біля кожного навчального предмета будуть розміщені адреси електронних скриньок педагогів та номери телефонів у Viber.

Вам необхідно сфотографувати виконані завдання в робочих зошитах (конспекти, тести, контрольні та самостійні роботи, твори, практичні роботи) де ОБОВ'ЯЗКОВО прописані дати і теми занять і відіслати за допомогою вказаних сервісів, але обов'язково вказати прізвище учня та групу.

Також можливо ознайомитись з навчальним матеріалом, отримати домашнє завдання та виконати тестові завдання через освітнє середовище Google Classroom або "На урок" за допомогою коду, який надає викладач на електронну адресу або Viber здобувача освіти (учня).

ПАМ'ЯТАЙТЕ! У разі невиконання завдань здобувач освіти (учень) буде неатестований за підсумками тематичних атестацій та навчального року.

УРОКИ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

РОЗКЛАД ВІДЕОЗАНЯТЬ НА ЧЕТВЕРТИЙ ТИЖДЕНЬ

МАТЕМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email - vpfedorenko1952@gmail.com; viber - +380685590144

ГЕОМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. Тема: "Координати і вектори в просторі" (16.03)

Завдання для самоперевірки знань з теми: "Координати і вектори в просторі" (16.03)

Підручник. Г.П.Бевз Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 10клас §34–35 Розділ 6 Тема: Прямокутні координати в просторі Завдання: № 1282-1285; Вправи на повторення: № 1299-1300 (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести та вправи підручника в робочому зошиті вказавши назву і дату

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ "Прямі та площини у просторі. Повторення" (тести) (25.03)

Координати і вектори в площині "ПРОКЛАДІТЬ ШЛЯХ СУДНУ" (гра) (30.03)

Завдання: виконайте умови гри та розв'яжіть завдання

САМОСТІЙНА РОБОТА (06.04)

Виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ в робочому зошиті (будь-який варіант), вказуючи назву теми і дату (06.04)

Призма. Пряма і правильна призми (відео-урок)

Площа бічної та повної поверхонь призми (відео-урок)

(для перегляду відео-уроків необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ЗАЛІКОВА РОБОТА

ТЕСТ. Вектори у просторі (17.04)

ТЕСТ. Паралельність прямих і площин у просторі (17.04)

ТЕСТ. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (17.04)

Виконати ЗАЛІКОВУ РОБОТУ в робочому зошиті вказуючи назву і дату (17.04)

АЛГЕБРА

ТРИГОНОМЕТРИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР. Перетворення тригонометричних виразів (13.04)

ТРЕНУВАЛЬНА контрольна робота №4 на тему "Тригонометричні рівняння" (13.04)

ЗАЛІКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (13.04)

Завдання: виконати завдання на повторення (тренажер та тренувальна к.р.) та залікову КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (будь-який варіант) в робочому зошиті вказавши назву і дату (13.04)

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

ФАКУЛЬТАТИВ. Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з математики

Завдання: практикум з розв'язування тестів

ФІЗИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: vpfedorenko1952@gmail.com; viber: +380685590144

Тема уроку: Теплові процеси та їх характеристика. Рівняння теплового балансу. Робота в термодинаміці. Лабораторна робота №1 Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Лабораторна робота №2 Визначення питомої теплоємності речовини(16.03)

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас §36 – 39 Тема: Теплові машини. Екологічні проблеми, пов’язанні з використанням теплових машин. Практикум із розв’язування задач №9 (ст.228) - законспектувати (24.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

Молекулярна фізика а термодінаміка (тести) (31.03)

Закон термодинаміки. Принцип дії теплових двигунів (тести) (02.04)

Завдання: виконати тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (17.04)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (вибрати будь-який варіант) в робочому зошиті вказавши назву теми і дату (17.04)

ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Теми проектів:

1. Вітчизняні та зарубіжні фізики, які зробили вагомий внесок у розвиток учення про теплоту.

2. Сучасні знання про будову речовини у розвитку техніки та технологій.

3. Як виміряти температуру Сонця та зір.

4. Значення вологості повітря для життєдіяльності людини.

5. Капілярні явища в в життєдіяльності атмосфери.

6. Механічні напруги в живих організмах.

7. Рідкі кристали та їх використання.

8. Полімери та наноматеріали в сучасних технологіях.

9. Теплові насоси як перспективні теплові машини.

10. Вирішення екологічних проблем використання теплових машин.

Ознайомитися з темами проектів, визначитись з однією з них та підготувати проект в електронному або паперовому вигляді (на ваш вибір)

ХІМІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: moder7@i.ua; viber: +380987852767

Повторення теми: АЛЬДЕГІДИ

Вивчення нового матеріалу Тема: КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §17. Карбонові кислоти ст. 80-85 Завдання для самоконтролю:ст. 85-86 впр.3,5,6,8 (18.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

Тематичний контроль по темі "Альдегіди" (тести)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §19 Естери. Жири як представники естерів ст.91-95 Завдання для самоконтролю:ст.95-96 впр.1,2,3,5,9 (кросворд) (24.03)

Тема: ЕСТЕРИ. Жири як представники естерів. (25.03)

САМОСТІЙНА РОБОТА №3-2 по темі "Спирти, альдегіди, карбонові кислоти та естери" (26.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати вправи підручника, самостійну роботу (будь-який варіант) в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату.

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 20-21 Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. ст.99-107 (26.03)

Завдання: ст.103 впр. 1,2 (усно); впр. 4,5,7; ст.107 впр.7, впр.10 (кросворд); ст. 111 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (26.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 22-23 Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені і ароматичні аміни. Амінокислоти ст.112-121 (31.03)

Нітрогеновмісні сполуки. АМІНИ (презентація)

Завдання: ст.116-117 впр. 1-4 виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (31.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 24 Білки як високомолекулярні сполуки. ст.122-127 (01.04)

Білки, жири, вуглеводи (презентація)

Нітрогеновмісні сполуки. БІЛКИ (презентація)

БІЛКИ (хімічний відео-практикум)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: cт. 127 впр.8 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (01.04)

Самостійна робота №4 на тему: "Вуглеводи та нітрогеновмісні органічні сполуки" (02.04)

Самостійну роботу виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (02.04)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин Тема5. Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їхній основі. §25 ПОЛІМЕРИ ст.131-138

Полімери, їх властивості та застосування (презентація) (03.04)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §26 Вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини та довкілля ст.138-144 (03.04)

Опрацювати §25 і §26, виконати завд.4 ст.138 та кросворд ст.144 в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (03.04)

Підготуватися до підсумкової контрольної роботи за навчальний рік (матеріали підручника "Підсумовуємо вивчене" в кінці кожного параграфа та матеріали робочого зошита)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік

ПІДСУМКОВУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (будь-який варіант) виконати в робочому зошиті вказуючи назву

БІОЛОГІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Підручник БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §37-38, с.149-156, відповіді на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.(16.03)

Тема: Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання для самоконтролю в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказуючи назву

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Практична риторика § 21-22, ст. 68-75 Вправа 2, 3, 4 (16.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма § 28 (23.03)

Завдання: Опрацювати матеріал § 28. Вправи на ст. 85 вправа 1 та ст. 89 вправа 6 виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма:

- Завдання: § 28 ст. 86-89, вправа 2,3,4,5 (30.03)

- Завдання: § 29-30 ст. 90-96; вправи: 3,4,5 на ст. 90-92; вправи: 2,3,6 на ст. 93-96 (06.04)

- Завдання: § 31 ст. 97; вправи: 3,4 на ст. 98 (07.04)

- Завдання: § 31 ст. 97; вправа: 6 (А,Б) на ст. 100 (08.04)

- Завдання: § 31 ст. 97; вправа: 7 ст. 100 (09.04)

- Завдання: § 32 ст. 101; вправи: 2,3; культура слова (А,Б) на ст. 104. (10.04)

Опрацювати матеріали параграфів та виконати завдання в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма:

Завдання: § 33-34, ст.105; Вправи: 1,2,3,5 ст.105-107 (13.04)

Завдання: § 59-60, ст.184; Вправи: 2,4,5 (15.04)

Завдання: § 35-36, ст. 109; Вправи: 2,3 ст.110 (16.04)

Завдання: § 35-36, ст. 109; Вправи: 4,6, культура слова (А,Б) ст.111-112 (17.04)

Завдання: Написати ЕСЕ на одну із тем: «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?» (14.04)

Всі завдання виконати в робочому зошиті вказавши назву роботи і дату

Завдання: написати в робочий зошит ЕСЕ про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування, вказавши назву теми і дату (21.04)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки. ст. 110 Завдання 11 (2, 5)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (17.03)

Контрольна робота з теми: «Іван Франко – титан духу й думки» (24.03)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА виконується в робочому зошиті, вказується назва роботи і дата (24.03)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки ст. 76 – 108Тема: Узагальнення та систематизація вивченого.

Завдання: Вивчіть напам'ять одну поезію Івана Франка (на вибір) (31.03)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Модерна українська проза:

- Тема: Основні риси українського прозового модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, В. Винниченко). «Нова школа» у прозі ст. 111-116. (06.04)

Завдання: опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання 3 на ст. 115 в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (06.04)

- Тема: Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. ст. 117-120 (07.04)

Життя і творчість Михайла Коцюбинського. ВІДЕО.

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати навчальний матеріал на ст. 117-120, переглянути відео, зробити опорний конспект у робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (07.04)

- Тема: Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму. ст. 121-133 (08.04)

Переказ новели Михайла Коцюбинського. ВІДЕО

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати навчальний матеріал на ст. 121-133 (читати) та переглянути відео (08.04)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Модерна українська проза:

- Тема: Повість «Тіні забутих предків». Світ людини у зв’язку зі світом природи. ст. 134-155. (09.04)

ВІДЕО. Фільм «Тіні забутих предків»

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути художній фільм, опрацювати матеріали підручника ст. 134-155 (читати); завдання 4,5,8,9 на ст. 156 (09.04)

- Тема: Ольга Кобилянська. Життя і творчість. ЇЇ проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. ст. 157-161. (10.04)

Велич особистості. Ольга Кобилянська. ВІДЕО

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео, опрацювати матеріали підручника ст. 157-161 (читати); ст. 157 завдання 2 (письмово) виконати в робочий зошит вказавши тему і дату (10.04)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Модерна українська проза:

- Тема: Автобіографізм «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Завдання: ст. 161-165 (читати); ст. 166 завдання 5(А),6,7 (13.04)

- Тема: Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Завдання: ст. 166-168 (читати); ст. 168 завдання 8 (9,10), 9 (2) (14.04)

- Тема: Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської.(15.04)

ВІДЕО. Фільм «Меланхолійний вальс» Екранізація творів О.Кобилянської

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути художній фільм, опрацювати матеріали підручника, завдання 9,10 ст. 168 (15.04)

- Тема: Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа роману. Завдання: ст. 169-175 (читати); ст. 174-175 завдання: 4,5 (16.04)

- Тема: Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

Завдання: ст. 157-161 (читати); ст.178 завдання 7 (6,8,9); 8 (2) зробити письмово в робочий зошит вказавши № завдання і дату (17.04)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці ст. 180–217.

Завдання: узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні ресурси стилістики» (17.03)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці:

- Тема: Стилістична спроможність прикметників ст. 196-200. Опрацювати матеріал теми (24.03)

- Тема: Використання граматичних форм дієслів у різних стилях мови. (31.03)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання на ст.200-202 вказуючи дату (31.03)

- Тема: Стилістичні можливості службових частин мови. Вигук, його роль в усному мовленні. (08.04)

Завдання: ст. 210 – 220, прочитати і законспектувати матеріал в робочий зошит вказуючи дату (08.04)

- Тема: Стилістичні можливості дієслова. (09.04)

Завдання: ст. 200 – 202, прочитати і законспектувати матеріал в робочий зошит вказуючи дату (09.04)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Граматичні ресурси стилістики Завдання: ст. 180 – 217 (повторення матеріалу) (15.04)

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «Стилістичні засоби словотвору» (16.04)

(для перегляду контрольної роботи необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ виконати в робочому зошиті вказавши назву і дату (16.04)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Тема: Стильові особливості різних жанрів риторики (фонетики, лексики, фразеології). (22.04)

Завдання: ст. 121-175 (ознайомитися і законспектувати в робочий зошит найважливіше вказуючи тему і дату) (22.04)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-159 (19.03)

Завдання: законспектувати теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці (конспектуємо матеріал в робочому зошиті вказавши тему і дату)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 160–168 (27.03)

Завдання: Вивчити НАПАМ'ЯТЬ один вірш Поля Верлена, на вибір.

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму ст. 168-175 Тема: Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія». (03.04)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання 8 на ст. 175 (03.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-175. Тема: Розвиток мовлення. (06.04)

Завдання: Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів) (виконати завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату) (06.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття ст. 176 Тема: Зміни в драматургії на межі XIX – XX століття. (07.04)

ВІДЕО-УРОК. «Стара" і "нова драма". Зміни в драматургії.

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео-урок та законспектувати матеріал в робочий зошит вказавши тему і дату (07.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Тема: Моріс Метерлінк (1862-1942). М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. ст.176-179 (08.04)

Завдання: опрацювати матеріали підручника ст. 176-179, зробити опорний конспект в робочому зошиті вказавши тему і дату (08.04)

ОНЛАЙН-ФІЛЬМ "Синій птах"

(для перегляду онлайн-фільму необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути фільм "Синій птах", опрацювати матеріали підручника ст. 179-200 та написати символіку образів, що розкривають філософський зміст казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Образ твору. Що символізує образ? Завдання виконати в робочому зошиті вказавши тему і дату (09.04)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА "Перехід до модернізму" (13.04)

(для перегляду контрольної роботи необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту:

- Розділ: Сучасна література в юнацькому читанні. Тема: Пауло Коельйо. Роман «Алхімік». Пошуки сенсу буття в романі. Завдання: ст.201-219 (читати) (14.04)

- Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

Завдання: зробити ПИСЬМОВИЙ АНАЛІЗ тексту літературного твору в робочий зошит вказавши дату (15.04)

- Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Узагальнення й систематизація навчального матеріалу. Завдання 20 ст. 219 (16.04)

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: irynazhdan2020@gmail.com viber: +380987306077

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(12.03) - ex.1,2 p.150

(18.03) - ex.3,4 p.154; ex.8 p.155

(18.03) - ex.2 p.158; ex.3 p.162

(23.03) - ex.1,2 p. 164

(25.03) - ex.2,3 p.168; ex.4 a), b) p.172

(30.03) - ex.1 a), b) p.177

(01.04) - ex. 1,2, p.180; ex.2,3 p.184

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

(06.04) - ex.1 p.191; ex.1 p.194; ex.2 p.195.

(07.04) - ex.1 p.200; ex.2,3 p.201.

(08.04) - ex.4 p.201.

Unit 8. Do You Like Sports?

(Oksana Karpyuk English Students Book 10 Standart level)

(09.04) - ex.1,3 p.198.

(10.04) - ex.1,2,3,4 p.202.

(13.04) - ex.4,5 p.207; ex.7 p.208.

(14.04) - ex.1,2,3 p.216.

(15.04) - ex.4 p.216; ex.5, p.217.

(16.04) - ex.1,2 p.220; ex.3,4 p.221.

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

ІСТОРІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: alexey71@i.ua; тел. 0961205385

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Підручник Історія України (електронна версія)

(для перегляду матеріалів підручника необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький. Тема: "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні".

Завдання: §20-23. Сторінка 136-155. Ознайомитися з матеріалами, зробити опорний конспект в робочий зошит (23.03, 24.03, 30.03, 31.03)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Заснування Української козацької держави - Гетьманщини" (14.04)

Завдання: переглянути та ознайомитись з матеріалами презентації (14.04)

ФАКУЛЬТАТИВ. (Підготовка до ЗНО) Історія України з найдавніших часів до кінця XVII ст. Тема уроку: "Підсумкове узагальнення знань та умінь учнів. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу".

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ "Повний курс історії України в тестах"

(для перегляду необхідного тестового завдання необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні і знайти необхідну тему")

Завдання: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Розв'язати тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату:

- "Стародавня історія України" (14.04)

- "Виникнення та розквіт Київської Русі" (14.04)

- "Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава" (14.04)

- "Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX—XIV ст."(15.04)

- "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — на початку XVI ст.)"(15.04)

- "Українські землі в XVI ст." (15.04)

- "Українські землі в першій половині XVII ст."(15.04)

- "Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст."(15.04)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 10 клас І.Щупак. Тема: "Друга світова війна". Підручник: §27-31. Сторінка 160-188.

ГЕОГРАФІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Австралія, Економічний розвиток країни" Підручник: § 33, с.152-157; §34, с.157-162. Опрацювати матеріали підручника і дати відповіді на запитання в кінці параграфів (16.03)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Мікронезія. Меланезія. Полінезія" § 34 Острівні країни Океанії, с.157 (23.03)

Завдання: Опрацювати матеріали підручника, дати відповідь на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи (23.03)

ІНФОРМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Тема: Мультимедійні та гіпертекстові документи (ОПОРНІ КОНСПЕКТИ)(18.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) Тема: "Мультимедійні та гіпертекстові документи" Підручник: §4.4 с. 135; §4.5 с.138; §4.6 с.144 Опрацювати матеріали параграфів. (18.03)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (23.03)

Підсумкову контрольну роботу за навчальний рік виконати в робочому зошиті вказуючи тему і дату (23.03)

БУДОВА, ТО ТА РЕМОНТ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: sonik.net88@i.ua; viber: +380979728138

Тема: Ремонт деталей спряжень і механізмів (тематичний блок уроків 66-70)

Тема: Ремонт трубопроводів та трубопроводної арматури (тематичний блок уроків 71-73)

Завдання: опрацювати матеріали теми та підготуватися до контрольної роботи

Тема: Ремонт запірної арматури (тематичний блок уроків 74-76)

Тема: Ремонт насосів (тематичний блок уроків 77-80)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (30.03)

Завдання: опрацювати матеріали тем та виконати підсумкову КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ за навчальний рік в робочому зошиті вказуючи тему і дату (30.03)

ОХОРОНА ПРАЦІ

Підручник «ОХОРОНА ПРАЦІ» Л.С. Винокурова, М. В. Васильчук, М. В. Гаман (сканована версія (pdf))

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Засоби надання першої допомоги. Мед.аптечка, її склад, призначення та використання" Стор.128-134 (20.03)

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Загальні відомості про великі виробничі аварії , їх типи, причини та наслідки."

Завдання: опрацювати матеріали навчальних тем, знайти матеріали в літературному журналі на тему "Великі виробничі аварії, їх типи, наслідки, причини" та записати в робочому зошиті вказуючи тему і дату (27.03)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти

Олімпійський рух в Україні. Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

Україна на Олімпійських іграх

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з волейболу

Завдання: розв'язати ТЕСТИ

«Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» на платформі https://osvita.diia.gov.ua та YouTube-каналі, початок об 11:00