ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 116 (1 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

ДО УВАГИ УЧНЯМ ТА БАТЬКАМ!

ВСІ ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ з навчальних предметів перевірені, виставлені семестрові та річні оцінки.

ОЗНАЙОМИТИСЯ З РЕЗУЛЬТАТАМИ можливо у класного керівника, майстра виробничого навчання або безпосередньо у викладача з навчального предмета за допомогою мобільного зв'язку, вайберу або інших соціальних мереж.

МАТЕМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email - vpfedorenko1952@gmail.com; viber - +380685590144

ГЕОМЕТРІЯ

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. Тема: "Координати і вектори в просторі" (16.03)

Завдання для самоперевірки знань з теми: "Координати і вектори в просторі" (16.03)

Підручник. Г.П.Бевз Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 10клас §34–35 Розділ 6 Тема: Прямокутні координати в просторі Завдання: № 1282-1285; Вправи на повторення: № 1299-1300 (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести та вправи підручника в робочому зошиті вказавши назву і дату

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ "Прямі та площини у просторі. Повторення" (тести) (25.03)

Координати і вектори в площині "ПРОКЛАДІТЬ ШЛЯХ СУДНУ" (гра) (30.03)

Завдання: виконайте умови гри та розв'яжіть завдання

САМОСТІЙНА РОБОТА (06.04)

Виконати САМОСТІЙНУ РОБОТУ в робочому зошиті (будь-який варіант), вказуючи назву теми і дату (06.04)

Призма. Пряма і правильна призми (відео-урок)

Площа бічної та повної поверхонь призми (відео-урок)

(для перегляду відео-уроків необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ЗАЛІКОВА РОБОТА

ТЕСТ. Вектори у просторі (17.04)

ТЕСТ. Паралельність прямих і площин у просторі (17.04)

ТЕСТ. Перпендикулярність прямих і площин у просторі (17.04)

Виконати ЗАЛІКОВУ РОБОТУ в робочому зошиті вказуючи назву і дату (17.04)

АЛГЕБРА

ТРИГОНОМЕТРИЧНИЙ ТРЕНАЖЕР. Перетворення тригонометричних виразів (13.04)

ТРЕНУВАЛЬНА контрольна робота №4 на тему "Тригонометричні рівняння" (13.04)

ЗАЛІКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (13.04)

Завдання: виконати завдання на повторення (тренажер та тренувальна к.р.) та залікову КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (будь-який варіант) в робочому зошиті вказавши назву і дату (13.04)

ГОТУЄМОСЯ ДО ЗНО

ФАКУЛЬТАТИВ. Тематичні тренувальні тести для підготовки до ЗНО з математики

Завдання: практикум з розв'язування тестів

ФІЗИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: vpfedorenko1952@gmail.com; viber: +380685590144

Тема уроку: Теплові процеси та їх характеристика. Рівняння теплового балансу. Робота в термодинаміці. Лабораторна робота №1 Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Лабораторна робота №2 Визначення питомої теплоємності речовини(16.03)

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас §36 – 39 Тема: Теплові машини. Екологічні проблеми, пов’язанні з використанням теплових машин. Практикум із розв’язування задач №9 (ст.228) - законспектувати (24.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

Молекулярна фізика а термодінаміка (тести) (31.03)

Закон термодинаміки. Принцип дії теплових двигунів (тести) (02.04)

Завдання: виконати тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (17.04)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (вибрати будь-який варіант) в робочому зошиті вказавши назву теми і дату (17.04)

ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ

Теми проектів:

1. Вітчизняні та зарубіжні фізики, які зробили вагомий внесок у розвиток учення про теплоту.

2. Сучасні знання про будову речовини у розвитку техніки та технологій.

3. Як виміряти температуру Сонця та зір.

4. Значення вологості повітря для життєдіяльності людини.

5. Капілярні явища в в життєдіяльності атмосфери.

6. Механічні напруги в живих організмах.

7. Рідкі кристали та їх використання.

8. Полімери та наноматеріали в сучасних технологіях.

9. Теплові насоси як перспективні теплові машини.

10. Вирішення екологічних проблем використання теплових машин.

Ознайомитися з темами проектів, визначитись з однією з них та підготувати проект в електронному або паперовому вигляді (на ваш вибір)

ХІМІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: moder7@i.ua; viber: +380987852767

Повторення теми: АЛЬДЕГІДИ

Вивчення нового матеріалу Тема: КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §17. Карбонові кислоти ст. 80-85 Завдання для самоконтролю:ст. 85-86 впр.3,5,6,8 (18.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

Тематичний контроль по темі "Альдегіди" (тести)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §19 Естери. Жири як представники естерів ст.91-95 Завдання для самоконтролю:ст.95-96 впр.1,2,3,5,9 (кросворд) (24.03)

Тема: ЕСТЕРИ. Жири як представники естерів. (25.03)

САМОСТІЙНА РОБОТА №3-2 по темі "Спирти, альдегіди, карбонові кислоти та естери" (26.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати вправи підручника, самостійну роботу (будь-який варіант) в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату.

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 20-21 Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. ст.99-107 (26.03)

Завдання: ст.103 впр. 1,2 (усно); впр. 4,5,7; ст.107 впр.7, впр.10 (кросворд); ст. 111 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (26.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 22-23 Нітрогеновмісні органічні сполуки. Насичені і ароматичні аміни. Амінокислоти ст.112-121 (31.03)

Нітрогеновмісні сполуки. АМІНИ (презентація)

Завдання: ст.116-117 впр. 1-4 виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (31.03)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин § 24 Білки як високомолекулярні сполуки. ст.122-127 (01.04)

Білки, жири, вуглеводи (презентація)

Нітрогеновмісні сполуки. БІЛКИ (презентація)

БІЛКИ (хімічний відео-практикум)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: cт. 127 впр.8 (кросворд) виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (01.04)

Самостійна робота №4 на тему: "Вуглеводи та нітрогеновмісні органічні сполуки" (02.04)

Самостійну роботу виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (02.04)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин Тема5. Синтетичні високомолекулярні речовини та полімерні матеріали на їхній основі. §25 ПОЛІМЕРИ ст.131-138

Полімери, їх властивості та застосування (презентація) (03.04)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §26 Вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини та довкілля ст.138-144 (03.04)

Опрацювати §25 і §26, виконати завд.4 ст.138 та кросворд ст.144 в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (03.04)

Підготуватися до підсумкової контрольної роботи за навчальний рік (матеріали підручника "Підсумовуємо вивчене" в кінці кожного параграфа та матеріали робочого зошита)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік

ПІДСУМКОВУ КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ (будь-який варіант) виконати в робочому зошиті вказуючи назву

БІОЛОГІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Підручник БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §37-38, с.149-156, відповіді на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.(16.03)

Тема: Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання для самоконтролю в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА за навчальний рік

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказуючи назву

УКРАЇНСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Практична риторика § 21-22, ст. 68-75 Вправа 2, 3, 4 (16.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма § 28 (23.03)

Завдання: Опрацювати матеріал § 28. Вправи на ст. 85 вправа 1 та ст. 89 вправа 6 виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма:

- Завдання: § 28 ст. 86-89, вправа 2,3,4,5 (30.03)

- Завдання: § 29-30 ст. 90-96; вправи: 3,4,5 на ст. 90-92; вправи: 2,3,6 на ст. 93-96 (06.04)

- Завдання: § 31 ст. 97; вправи: 3,4 на ст. 98 (07.04)

- Завдання: § 31 ст. 97; вправа: 6 (А,Б) на ст. 100 (08.04)

- Завдання: § 31 ст. 97; вправа: 7 ст. 100 (09.04)

- Завдання: § 32 ст. 101; вправи: 2,3; культура слова (А,Б) на ст. 104. (10.04)

Опрацювати матеріали параграфів та виконати завдання в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма:

Завдання: § 33-34, ст.105; Вправи: 1,2,3,5 ст.105-107 (13.04)

Завдання: § 59-60, ст.184; Вправи: 2,4,5 (15.04)

Завдання: § 35-36, ст. 109; Вправи: 2,3 ст.110 (16.04)

Завдання: § 35-36, ст. 109; Вправи: 4,6, культура слова (А,Б) ст.111-112 (17.04)

Завдання: Написати ЕСЕ на одну із тем: «Життя в гармонії з природою», «Моє бачення сучасної школи», «чого варто уникати в спілкуванні», «Ціна недбалості», «Гаджети чи реальне спілкування?» (14.04)

Всі завдання виконати в робочому зошиті вказавши назву роботи і дату

Завдання: написати в робочий зошит ЕСЕ про явище природи, що викликає найбільше захоплення й здивування, вказавши назву теми і дату (21.04)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки. ст. 110 Завдання 11 (2, 5)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (17.03)

Контрольна робота з теми: «Іван Франко – титан духу й думки» (24.03)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА виконується в робочому зошиті, вказується назва роботи і дата (24.03)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки ст. 76 – 108Тема: Узагальнення та систематизація вивченого.

Завдання: Вивчіть напам'ять одну поезію Івана Франка (на вибір) (31.03)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Модерна українська проза:

- Тема: Основні риси українського прозового модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, В. Винниченко). «Нова школа» у прозі ст. 111-116. (06.04)

Завдання: опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання 3 на ст. 115 в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (06.04)

- Тема: Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. ст. 117-120 (07.04)

Життя і творчість Михайла Коцюбинського. ВІДЕО.

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати навчальний матеріал на ст. 117-120, переглянути відео, зробити опорний конспект у робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (07.04)

- Тема: Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму. ст. 121-133 (08.04)

Переказ новели Михайла Коцюбинського. ВІДЕО

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: опрацювати навчальний матеріал на ст. 121-133 (читати) та переглянути відео (08.04)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Модерна українська проза:

- Тема: Повість «Тіні забутих предків». Світ людини у зв’язку зі світом природи. ст. 134-155. (09.04)

ВІДЕО. Фільм «Тіні забутих предків»

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути художній фільм, опрацювати матеріали підручника ст. 134-155 (читати); завдання 4,5,8,9 на ст. 156 (09.04)

- Тема: Ольга Кобилянська. Життя і творчість. ЇЇ проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї. ст. 157-161. (10.04)

Велич особистості. Ольга Кобилянська. ВІДЕО

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео, опрацювати матеріали підручника ст. 157-161 (читати); ст. 157 завдання 2 (письмово) виконати в робочий зошит вказавши тему і дату (10.04)

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Модерна українська проза:

- Тема: Автобіографізм «Impromtu phantasie» («Фантазія-експромт»). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Завдання: ст. 161-165 (читати); ст. 166 завдання 5(А),6,7 (13.04)

- Тема: Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної і вольової художниці Ганнусі у «Valse melancolique» («Меланхолійний вальс»). Завдання: ст. 166-168 (читати); ст. 168 завдання 8 (9,10), 9 (2) (14.04)

- Тема: Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської.(15.04)

ВІДЕО. Фільм «Меланхолійний вальс» Екранізація творів О.Кобилянської

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути художній фільм, опрацювати матеріали підручника, завдання 9,10 ст. 168 (15.04)

- Тема: Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» - психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа роману. Завдання: ст. 169-175 (читати); ст. 174-175 завдання: 4,5 (16.04)

- Тема: Багатозначність символічних образів. Камінний хрест – уособлення долі людини. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

Завдання: ст. 157-161 (читати); ст.178 завдання 7 (6,8,9); 8 (2) зробити письмово в робочий зошит вказавши № завдання і дату (17.04)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці ст. 180–217.

Завдання: узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні ресурси стилістики» (17.03)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці:

- Тема: Стилістична спроможність прикметників ст. 196-200. Опрацювати матеріал теми (24.03)

- Тема: Використання граматичних форм дієслів у різних стилях мови. (31.03)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання на ст.200-202 вказуючи дату (31.03)

- Тема: Стилістичні можливості службових частин мови. Вигук, його роль в усному мовленні. (08.04)

Завдання: ст. 210 – 220, прочитати і законспектувати матеріал в робочий зошит вказуючи дату (08.04)

- Тема: Стилістичні можливості дієслова. (09.04)

Завдання: ст. 200 – 202, прочитати і законспектувати матеріал в робочий зошит вказуючи дату (09.04)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Граматичні ресурси стилістики Завдання: ст. 180 – 217 (повторення матеріалу) (15.04)

ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «Стилістичні засоби словотвору» (16.04)

(для перегляду контрольної роботи необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ виконати в робочому зошиті вказавши назву і дату (16.04)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Тема: Стильові особливості різних жанрів риторики (фонетики, лексики, фразеології). (22.04)

Завдання: ст. 121-175 (ознайомитися і законспектувати в робочий зошит найважливіше вказуючи тему і дату) (22.04)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: elenakeler95@gmail.com; viber: +380661829434

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-159 (19.03)

Завдання: законспектувати теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці (конспектуємо матеріал в робочому зошиті вказавши тему і дату)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 160–168 (27.03)

Завдання: Вивчити НАПАМ'ЯТЬ один вірш Поля Верлена, на вибір.

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму ст. 168-175 Тема: Артюр Рембо «Голосівки», «Моя циганерія». Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті «Голосівки». Образ ліричного героя у вірші «Моя циганерія». (03.04)

Завдання: опрацювати матеріал теми, виконати завдання 8 на ст. 175 (03.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-175. Тема: Розвиток мовлення. (06.04)

Завдання: Письмове аналітичне дослідження поезій Шарля Бодлера, Поля Верлена, Артюра Рембо (за вибором учнів) (виконати завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату) (06.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття ст. 176 Тема: Зміни в драматургії на межі XIX – XX століття. (07.04)

ВІДЕО-УРОК. «Стара" і "нова драма". Зміни в драматургії.

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути відео-урок та законспектувати матеріал в робочий зошит вказавши тему і дату (07.04)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Тема: Моріс Метерлінк (1862-1942). М. Метерлінк як теоретик і практик «нової драми». Концепція символістського театру. ст.176-179 (08.04)

Завдання: опрацювати матеріали підручника ст. 176-179, зробити опорний конспект в робочому зошиті вказавши тему і дату (08.04)

ОНЛАЙН-ФІЛЬМ "Синій птах"

(для перегляду онлайн-фільму необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: переглянути фільм "Синій птах", опрацювати матеріали підручника ст. 179-200 та написати символіку образів, що розкривають філософський зміст казки-феєрії М. Метерлінка «Синій птах». Образ твору. Що символізує образ? Завдання виконати в робочому зошиті вказавши тему і дату (09.04)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА "Перехід до модернізму" (13.04)

(для перегляду контрольної роботи необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту:

- Розділ: Сучасна література в юнацькому читанні. Тема: Пауло Коельйо. Роман «Алхімік». Пошуки сенсу буття в романі. Завдання: ст.201-219 (читати) (14.04)

- Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Система образів (пастух Сантьяго, Фатіма, Мельхиседек, Алхімік). Мотиви й образи світової культури у творі. Ознаки роману-притчі.

Завдання: зробити ПИСЬМОВИЙ АНАЛІЗ тексту літературного твору в робочий зошит вказавши дату (15.04)

- Розділ: Драматургія кінця XIX – початку XX століття. Тема: Узагальнення й систематизація навчального матеріалу. Завдання 20 ст. 219 (16.04)

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: irynazhdan2020@gmail.com viber: +380987306077

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(12.03) - ex.1,2 p.150

(18.03) - ex.3,4 p.154; ex.8 p.155

(18.03) - ex.2 p.158; ex.3 p.162

(23.03) - ex.1,2 p. 164

(25.03) - ex.2,3 p.168; ex.4 a), b) p.172

(30.03) - ex.1 a), b) p.177

(01.04) - ex. 1,2, p.180; ex.2,3 p.184

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

(06.04) - ex.1 p.191; ex.1 p.194; ex.2 p.195.

(07.04) - ex.1 p.200; ex.2,3 p.201.

(08.04) - ex.4 p.201.

Unit 8. Do You Like Sports?

(Oksana Karpyuk English Students Book 10 Standart level)

(09.04) - ex.1,3 p.198.

(10.04) - ex.1,2,3,4 p.202.

(13.04) - ex.4,5 p.207; ex.7 p.208.

(14.04) - ex.1,2,3 p.216.

(15.04) - ex.4 p.216; ex.5, p.217.

(16.04) - ex.1,2 p.220; ex.3,4 p.221.

Всі завдання ВИКОНУЄМО в робочому зошиті вказавши номер вправи, сторінку і дату

ІСТОРІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: alexey71@i.ua; тел. 0961205385

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Підручник Історія України (електронна версія)

(для перегляду матеріалів підручника необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький. Тема: "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні".

Завдання: §20-23. Сторінка 136-155. Ознайомитися з матеріалами, зробити опорний конспект в робочий зошит (23.03, 24.03, 30.03, 31.03)

ПРЕЗЕНТАЦІЯ "Заснування Української козацької держави - Гетьманщини" (14.04)

Завдання: переглянути та ознайомитись з матеріалами презентації (14.04)

ФАКУЛЬТАТИВ. (Підготовка до ЗНО) Історія України з найдавніших часів до кінця XVII ст. Тема уроку: "Підсумкове узагальнення знань та умінь учнів. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу".

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ "Повний курс історії України в тестах"

(для перегляду необхідного тестового завдання необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні і знайти необхідну тему")

Завдання: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. Розв'язати тести в робочому зошиті вказавши назву теми і дату:

- "Стародавня історія України" (14.04)

- "Виникнення та розквіт Київської Русі" (14.04)

- "Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава" (14.04)

- "Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави в IX—XIV ст."(15.04)

- "Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV — на початку XVI ст.)"(15.04)

- "Українські землі в XVI ст." (15.04)

- "Українські землі в першій половині XVII ст."(15.04)

- "Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст."(15.04)

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 10 клас І.Щупак. Тема: "Друга світова війна". Підручник: §27-31. Сторінка 160-188.

ГЕОГРАФІЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Австралія, Економічний розвиток країни" Підручник: § 33, с.152-157; §34, с.157-162. Опрацювати матеріали підручника і дати відповіді на запитання в кінці параграфів (16.03)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Мікронезія. Меланезія. Полінезія" § 34 Острівні країни Океанії, с.157 (23.03)

Завдання: Опрацювати матеріали підручника, дати відповідь на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи (23.03)

ІНФОРМАТИКА

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: rvladik@meta.ua; viber: +380962350486

Тема: Мультимедійні та гіпертекстові документи (ОПОРНІ КОНСПЕКТИ)(18.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) Тема: "Мультимедійні та гіпертекстові документи" Підручник: §4.4 с. 135; §4.5 с.138; §4.6 с.144 Опрацювати матеріали параграфів. (18.03)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (23.03)

Підсумкову контрольну роботу за навчальний рік виконати в робочому зошиті вказуючи тему і дату (23.03)

БУДОВА, ТО ТА РЕМОНТ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК: email: sonik.net88@i.ua; viber: +380979728138

Тема: Ремонт деталей спряжень і механізмів (тематичний блок уроків 66-70)

Тема: Ремонт трубопроводів та трубопроводної арматури (тематичний блок уроків 71-73)

Завдання: опрацювати матеріали теми та підготуватися до контрольної роботи

Тема: Ремонт запірної арматури (тематичний блок уроків 74-76)

Тема: Ремонт насосів (тематичний блок уроків 77-80)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (30.03)

Завдання: опрацювати матеріали тем та виконати підсумкову КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ за навчальний рік в робочому зошиті вказуючи тему і дату (30.03)

ОХОРОНА ПРАЦІ

Підручник «ОХОРОНА ПРАЦІ» Л.С. Винокурова, М. В. Васильчук, М. В. Гаман (сканована версія (pdf))

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Засоби надання першої допомоги. Мед.аптечка, її склад, призначення та використання" Стор.128-134 (20.03)

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Загальні відомості про великі виробничі аварії , їх типи, причини та наслідки."

Завдання: опрацювати матеріали навчальних тем, знайти матеріали в літературному журналі на тему "Великі виробничі аварії, їх типи, наслідки, причини" та записати в робочому зошиті вказуючи тему і дату (27.03)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти

Олімпійський рух в Україні. Участь українських спортсменів в Олімпійських іграх

Україна на Олімпійських іграх

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ з волейболу

Завдання: розв'язати ТЕСТИ

«Діджитал-фізкультура для школярів за участі зірок спорту» на платформі https://osvita.diia.gov.ua та YouTube-каналі, початок об 11:00