ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 116 (1 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

МАТЕМАТИКА

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ. Тема: "Координати і вектори в просторі" (16.03)

Завдання для самоперевірки знань з теми: "Координати і вектори в просторі" (16.03)

Підручник. Г.П.Бевз Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 10клас §34–35 Розділ 6 Тема: Прямокутні координати в просторі Завдання: № 1282-1285; Вправи на повторення: № 1299-1300 (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести та вправи підручника в робочому зошиті вказавши назву і дату

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ "Прямі та площини у просторі. Повторення" (тести) (25.03)

ФІЗИКА

Тема уроку: Теплові процеси та їх характеристика. Рівняння теплового балансу. Робота в термодинаміці. Лабораторна робота №1 Вивчення теплового балансу за умов змішування води різної температури. Лабораторна робота №2 Визначення питомої теплоємності речовини(16.03)

Підручник. М.В. Головко Фізика (рівень стандарту) 10 клас §36 – 39 Тема: Теплові машини. Екологічні проблеми, пов’язанні з використанням теплових машин. Практикум із розв’язування задач №9 (ст.228) - законспектувати (24.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання в робочому зошиті вказавши назву теми і дату

ХІМІЯ

Повторення теми: АЛЬДЕГІДИ

Вивчення нового матеріалу Тема: КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §17. Карбонові кислоти ст. 80-85 Завдання для самоконтролю:ст. 85-86 впр.3,5,6,8 (18.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

Тематичний контроль по темі "Альдегіди" (тести)

Підручник ХІМІЯ 10 клас М.М.Савчин §19 Естери. Жири як представники естерів ст.91-95 Завдання для самоконтролю:ст.95-96 впр.1,2,3,5,9 (кросворд) (24.03)

Тема: ЕСТЕРИ. Жири як представники естерів. (25.03)

САМОСТІЙНА РОБОТА №3-2 по темі "Спирти, альдегіди, карбонові кислоти та естери" (26.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати вправи підручника, самостійну роботу (будь-який варіант) в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату.

БІОЛОГІЯ

Підручник БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон §37-38, с.149-156, відповіді на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.(16.03)

Тема: Захист геному людини від шкідливих мутагенних впливів (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати завдання для самоконтролю в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник «Українська мова»10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Практична риторика § 21-22, ст. 68-75 Вправа 2, 3, 4 (16.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова»10 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Орфографічна норма § 28 (23.03)

Завдання: Опрацювати матеріал § 28. Вправи на ст. 85 вправа 1 та ст. 89 вправа 6 виконати в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підручник «Українська література» 10 клас. Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. Рівень стандарту. Розділ: Титан духу й думки. ст. 110 Завдання 11 (2, 5)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (17.03)

Контрольна робота з теми: «Іван Франко – титан духу й думки» (24.03)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА виконується в робочому зошиті, вказується назва роботи і дата (24.03)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці ст. 180–217.

Завдання: узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні ресурси стилістики» (17.03)

Розділ: Граматична стилістика і її одиниці. Тема: Стилістична спроможність прикметників ст. 196-200. Опрацювати матеріал теми (24.03)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 146-159 (19.03)

Завдання: законспектувати теоретичні засади й художні відкриття поезії французького символізму. Взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці (конспектуємо матеріал в робочому зошиті вказавши тему і дату)

Підручник «Зарубіжна література» 10 клас. Юрій Ковбасенко. Рівень стандарту. Розділ: Перехід до модернізму. ст. 160 – 168 (27.03)

Завдання: Вивчити НАПАМ'ЯТЬ один вірш Поля Верлена, на вибір.

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(12.03) - ex.1,2 p.150

(18.03) - ex.3,4 p.154; ex.8 p.155

(18.03) - ex.2 p.158; ex.3 p.162

ІСТОРІЯ

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 10 клас В.Власов., С.Кульчицький. Тема: "Встановлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні". Підручник: §20-23. Сторінка 136-155.

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 10 клас І.Щупак. Тема: "Друга світова війна". Підручник: §27-31. Сторінка 160-188.

підручник Історія України (електронна версія)

підручник Громадянська освіта (електронна версія)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ГЕОГРАФІЯ

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Австралія, Економічний розвиток країни" Підручник: § 33, с.152-157; §34, с.157-162. Опрацювати матеріали підручника і дати відповіді на запитання в кінці параграфів (16.03)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас Кобернік С.Г. Тема: "Мікронезія. Меланезія. Полінезія" § 34 Острівні країни Океанії, с.157 (23.03)

Завдання: Опрацювати матеріали підручника, дати відповідь на запитання в кінці параграфа. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи (23.03)

ІНФОРМАТИКА

Тема: Мультимедійні та гіпертекстові документи (ОПОРНІ КОНСПЕКТИ)(18.03)

Підручник Віктор Руденко Інформатика 10(11) Тема: "Мультимедійні та гіпертекстові документи" Підручник: §4.4 с. 135; §4.5 с.138; §4.6 с.144 Опрацювати матеріали параграфів. (18.03)

ПІДСУМКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (23.03)

Підсумкову контрольну роботу за навчальний рік виконати в робочому зошиті вказуючи тему і дату (23.03)

БУДОВА, ТО ТА РЕМОНТ ПРОМИСЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

Тема: Ремонт деталей спряжень і механізмів (тематичний блок уроків 66-70)

Тема: Ремонт трубопроводів та трубопроводної арматури (тематичний блок уроків 71-73)

Завдання: опрацювати матеріали теми та підготуватися до тематичного контролю

ОХОРОНА ПРАЦІ

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Засоби надання першої допомоги. Мед.аптечка, її склад, призначення та використання" Стор.128-134 (20.03)

Підручник ОХОРОНА ПРАЦІ Л.С. Винокурова Тема: "Загальні відомості про великі виробничі аварії , їх типи, причини та наслідки."

Завдання: опрацювати матеріали навчальних тем, знайти матеріали в літературному журналі на тему "Великі виробничі аварії, їх типи, наслідки, причини" та записати в робочому зошиті вказуючи тему і дату (27.03)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти