ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

група № 115 (2 курс)

ЗАВДАННЯ для самостійного опрацювання здобувачами освіти у розрізі предметів на час карантину

МАТЕМАТИКА

Повторення теми: Логарифмічні та показникові рівняння і нерівності. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ «Логарифмічна та показникова функції» (16.03-18.03)

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ. Логарифмічна функція (тести) (23.03)

Підручник. О. Істер Математика Алгебра і початки аналізу та геометрія (рівень стандарту) 11клас §6-7 Розділ 1 Тема: Показникові та логарифмічні рівняння та нерівності. Завдання: самостійна робота №1 (ст.71) (23.03)

Завдання: Опрацювати навчальний матеріал, виконати тести та вправи підручника в робочому зошиті вказавши назву і дату

ФІЗИКА

Тема уроку:Магнітне поле струму. Індукція магнітного поля. Дія магнітного поля на провідник зі струмом (17.03)

Підручник М.В. Головко Фізика і астрономія 11 клас § 13; 14 Завдання для самоконтролю: вправи до §14.(17.03) виконати в робочому зошиті вказавши дату

Тема уроку: Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Рухомі заряджені частинки в магнітному полі (24.03)

Сила Ампера. Сила Лоренца (тести) (24.03)

Завдання: Виконати тести з теми та підготувати в робочому зошиті повідомлення на тему: «Застосування дії сили Ампера та сили Лоренца»

ХІМІЯ

Лабораторний дослід №1 "Визначення pH-середовища водних розчинів солей за допомогою індикаторів"

Лабораторний дослід №2 "Дослідження адсорбційної здатності активованого вугілля та аналогічних лікарських препаратів

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин §13 Поняття про гальванічний елемент як джерело електричного струму. ст.63-66 ПОВТОРИТИ Завдання для самоконтролю:ст.67 впр.1-6 (16.03)

Підручник ХІМІЯ 11 клас М.М.Савчин ст.72-73 ПОВТОРЮЄМО Й УЗАГАЛЬНЮЄМО ТЕМУ3 "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ" (23.03)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА по темі "ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ" (23.03)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА виконується в робочому зошиті вказуючи назву роботи і дату (23.03)

БІОЛОГІЯ

Підручник БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 11 клас О.А.Андерсон §9 Симбіоз та його форми ст.31-34 Завдання: Опрацювати §.9 Дайте відповідь після параграфу.(16.03)

Підручник БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 11 клас О.А.Андерсон §1-§9 розділ АДАПТАЦІЇ Завдання: опрацювати всі параграфи. Підготуватися до підсумкового контролю з теми "АДАПТАЦІЇ"

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Морфологічна норма § 12-13, ст.37-40 Вправа 7. Завдання 1, 2 (16.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату

Підручник «Українська мова» 11 клас. Олександр Авраменко. Рівень стандарту. Розділ: Дієслово та його форми. Завдання: §15 – 17, ст. 45- 58; Вправа 6, ст. 48. (23.03)

Завдання виконується в робочому зошиті вказуючи назву теми і дату (23.03)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тема: Микола Куліш «Мина Мазайло». Сатиричне викриття бездуховності осіб, які зрікаються своєї мови. Драматургічна майстерність автора у створенні комічних характерів та ситуацій.

Завдання: написати аналіз комедії. (17.03)

Завдання:КОНТРОЛЬНИЙ твір-роздум на тему: «Значення п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» вчора й сьогодні» (24.03)

(виконати в робочому зошиті вказавши тему і дату)

СТИЛІСТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія)

Підручник «Стилістика української мови» П.С. Дудик (електронна версія). Розділ: Граматична стилістика і її одиниці ст. 180–217

Завдання: узагальнення й систематизація вивченого з теми «Граматичні ресурси стилістики» (16.03)

Тематична контрольна робота «Словотворчі засоби стилістики» (23.03)

Завдання: виконати КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ в робочому зошиті вказавши назву та число (23.03)

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА:

1.Доведіть, що новела Г.Г.Маркеса «Стариган із крилами» є притчею.

2. Назвіть абсурд і трагічний стоїцизм у романі «Чума»

3.Визначте основні проблеми, що піднімаються в повісті Г. Г. Маркеса «Стариган із крилами»

4. Напишіть про неоднозначність образу Галілея, на основі дослідження драми «Життя Галілея»

Завдання: Виконати контрольну роботу в робочому зошиті вказавши дату (19.03)

Підручник «Зарубіжна література» 11 клас. Юрій Ковбасенко. Розділ: Література другої половини ХХ-ХХI століття. Тема: Постмодернізм. Основоположні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози. (26.03)

Завдання: ст. 215 -218; Законспектувати повідомлення про найяскравіших представників постмодерністської прози (У. Еко, Дж. Фаулз, Дж. Барт, Дж. Хеллер, І. Кальвіно, П. Зюскінд, К. Рансмайр, М. Кундера, М. Павич) (26.03)

Завдання виконати в робочому зошиті вказуючи назву роботи і дату

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Підручник АНГЛІЙСЬКА МОВА О. Карпюк 11 клас (електронна версія)

Шановні здобувачі освіти!

Будь ласка виконуйте всі завдання в робочому зошиті вказавши тему і дату

Підручник та аудіозаписи додаються. Завдання включають в себе всі види компетентностей: говоріння, читання, письмо та аудіювання. Виконана робота обов’язково буде оцінена на перших заняттях після карантину. Завдання також відсилатиметься старості групи по Viber. Для консультацій ви можете зателефонувати викладачу або ж написати повідомлення в Viber.

(12.03) - ex.2,3 p.48

(20.03) - ex.1 p.49

(20.03) - ex.2 p.51; ex.3 p.52

ІСТОРІЯ

Підручник ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 11 клас В.Власов., С.Кульчицький Тема: "Україна в умовах десталінізації". Підручник: §7-11. Сторінка 62-93.

Підручник ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 11 клас І.Щупак. Тема: "Міжнародні відносини". Підручник: §28-31. Сторінка 198-223.

підручник Історія України (електронна версія)

підручник Всесвітня історія (електронна версія)

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

ГЕОГРАФІЯ

Підручник ГЕОГРАФІЯ 11 клас С.Г. Копернік. Тема: "Країни Африки." §43-45, с.212-224. Опрацювати тему і дати відповіді на запитання в кінці параграфа (16.03)

Підручник ГЕОГРАФІЯ 10 клас С.Г. Копернік. Розділ: Україна в міжнародному просторі. Тема: "Україна в системі глобальних економічних відносин" (24.03)

§48 Геополітична структура сучасного світу та місце в ній Україні - ст.247

§49 Просторові аспекти міжнародних економічних зв'язків в Україні регіонами та країнами світу - ст.250

Опрацювати матеріали підручника. Дайте відповідь на питання в кінці параграфів. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи (24.03)

ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Відео-тренажер «Основи безпеки дорожнього руху. ПРАКТИКУМ. Частина 1"

Відео-тренажер «Основи безпеки дорожнього руху. ПРАКТИКУМ. Частина 2"

Відео-тренажер «Надання першої медичної допомоги. ПРАКТИКУМ."

(для перегляду відео необхідно в контекстному меню обрати команду "Відкрити в новому вікні")

Завдання: Опрацювати матеріали навчальної теми

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ

Навчальний посібник «Сільськогосподарські і меліоративні машини"

Навчальна презентація «Агротехнічні вимоги"

Навчальна презентація «Граблі"

Навчальна презентація «Косарки"

Навчальна презентація «Машини для перевезення сіна"

Підручник «Експлуатація та ремонт сільськогосподарської техніки «Сільськогосподарські машини», А.Ф.Головчук 2005 р. Розділ 7 Машини для заготівлі кормів (ст.327-376)

Навчальний посібник «Сільськогосподарські і меліоративні машини". Розділ 5 Машини для заготівлі кормів (ст.127-142)

Лабораторно-практична робота "Вивчення будови косарок. Їх регулювання"

Лабораторно-практична робота "Вивчення будови прес-підбирачів. Їх регулювання"

Завдання: Опрацювати матеріали теми "Машини для заготівлі кормів" та виконати лабораторно-практичні роботи (оформити письмово на роздрукованому аркуші А4 або на ПК у форматі Word)

ТРАКТОРИ

1. Підручник «Трактори» А.Ф.Головчук Розділ 14. Робоче обладнання

14.1 Загальні відомості ст.234

14.2 Начіпний механізм ст.235.

14.3 Гідравлічна начіпна система ст.236-245.

14.4 Способи регулювання глибини обробітку ґрунту ст.245-253.

14.5 Механізми відбору потужності ст. 253-256.

14.6 Начіпні пристрої, автозчепи, гідрофікований гак ст.256-259.

2. Підручник «Трактор будова та експлуатація» В.А.Гречуха, Київ «Вища освіта» 2006р.:

Лабораторно-практична робота "Будова та робота рульового керування колісних тракторів" ст.114-116.(18.03)

Лабораторно-практична робота "Вивчення робочого обладнання" ст.126-128.(18.03)

Лабораторно-практична робота "Будова і принцип дії ходової частини колісних тракторів" (19.03)

Лабораторно-практична робота "Вивчення ходової частини колісного трактора" (19.03)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА "Ходова частина трактора, механізми керування" (23.03)

Завдання: Опрацювати матеріали теми «Робоче обладнання», виконати лабораторно-практичні роботи, КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ з теми в робочому зошиті вказавши тему і дату

КОНТРОЛЬНА РОБОТА "Робоче і допоміжне обладнання. Електрообладнання.(26.03)

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Тема уроку: Види носіння зброї (вільне, тактичне та в момент наближення до цілі)

Завдання: Опрацювати матеріали теми уроку

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

ФІЗИЧНІ ВПРАВИ для здобувачів освіти