АНОНС

Компетентісний підхід в освіті: Теоретичні засади і практика реалізації (матеріали методологічного семінару. Частина 1. (2014))

Професійний розвиток педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників закладів освіти галузі знань 01 "Освіта" у системі підвищення кваліфікації: збірник освітньо-професійних програм.Частина 2.(Тематичні курси підвищення кваліфікації, 2019)

Модель інноваційного освітнього простору ПТНЗ. Методист і старший майстер: компетентність та методичні аспекти в роботі. (Матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції, 2016)

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА - нові підходи до навчання та викладання

НАЙКРАЩИЙ КЛАС У СВІТІ: як створити освітню систему 21 століття. Андреас Шлейхер