ПОРТФОЛІО ЯК ЗАСІБ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ВЛАСНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасному педагогу необхідно бути не лише професійно компетентним і творчо активним, але і конкурентоспроможним, здатним гідно позиціювати себе серед колег. У цьому може допомогти підбірка матеріалів, структурованих в «портфоліо педагогічного працівника».

Професійний розвиток педагогічного працівника ПТНЗ - тривалий процес, метою якого є розвиток людини як особистості, як фахівця і майстра. Без збору матеріалів, що ілюструють практику, без осмислення власних дій, аналізу їх результативності відносно учнів і їх успіхів, готовності до самокритики та самоудосконалення працівник не може стати справжнім фахівцем.

Творча активність педагога - це прагнення до перетворюючої діяльності в навчально-виховному процесі, до нестандартних рішень, сприяючих розвитку особистості.

Творчий педагог здатний самостійно опанувати нові знання, способи, прийоми; переосмислити власну діяльність в світлі нових пізнань; розробити нові методи, прийоми, форми, засоби або модифікувати їх; він в змозі ефективно використовувати передовий досвід, знаходити оригінальні рішення нестандартних проблем, змінювати стратегію і тактику залежно від конкретної ситуації, аналізувати і оцінювати поточні і кінцеві результати процесу, а також створювати нові програми і технології навчання, виховання і розвитку дітей.