КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

8331 Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва

(категорії А1,А2,В1)

Керування машинами категорії А 1

Завдання та обов'язки:

Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.) сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати. Виконує транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів.

Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює. Визначає несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них.

Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин. Раціонально використовує паливно-мастильні, гумо-технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються. Ремонтує, складає і регулює вузли та агрегати середньої складності тракторів і сільськогосподарських машин із заміною окремих частин і деталей. Готує трактори, сільськогосподарські та інші машини і знаряддя до зберігання.

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Повинен знати:

Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських та інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з н ими агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-¬машиніста, шляхового листа та інших документів); норми продуктивності і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А 1. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. Без вимог до стажу роботи.

Керування машинами категорії А 2

Завдання та обов'язки:

Самостійно виконує сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує тexнологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

Повинен знати:

Правила, способи й особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами згідно з вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії колісних і гусеничних тракторів; вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт; ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення; системи технічного обслуговування, ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин; правила дорожнього руху та перевезення вантажів; правила зберігання та способи захисту від корозії тракторів, сільськогосподарських та інших машин; основи організації, оплати праці й соціально-трудових відносин у сільськогосподарському виробництві; основні властивості паливно-мастильних матеріалів та охолоджувальних рідин; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з н ими агрегатуються; методи виявлення і способи усунення дефектів у роботі машин та окремих агрегатів, зміст і правила оформлення первинних документів з обліку роботи машин (облікового листа тракториста-¬машиніста, шляхового листа та інших документів); норми продуктивності і витрати паливно-мастильних матеріалів на виконання основних механізованих робіт; шляхи зниження собівартості виконуваних робіт, методи та засоби підвищення продуктивності праці; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки під час експлуатації та обслуговування тракторів, сільськогосподарських та інших машин, вимоги законодавства з питань охорони навколишнього природного середовища.*Завдання та обов'язки і теоретичні знання подані за скороченим варіантом, решта завдань та обов'язків і теоретичних знань викладені у категорії А 1.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії А 2. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування тракторами цієї категорії. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії А 1 не менше 1 року.

Категорія «B1»

Завдання та обов’язки:

Самостійно виконує сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконує слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримується правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів. Додержується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії, особистої гігієни та пожежної безпеки.

Повинен знати:

правила, способи і особливості виконання збиральних робіт на зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно із сучасними вимогами агротехніки та агротехнології; будову, принцип дії. правила їх технічної експлуатації; шляхи та засоби запобігання втратам зерна під час збирання врожаю; способи виконання слюсарних робіт під час технічного обслуговування та ремонту зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів; правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або професійно-технічне навчання за програмами підготовки тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва. Кваліфікаційна атестація на право керування машинами категорії В 1. Наявність кваліфікаційного посвідчення на право керування машинами цієї категорії. У разі професійної підготовки за двома або кількома категоріями - без вимог до стажу роботи. За інших умов - стаж керування машинами категорії А 1 не менше 1 року.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

7233 „Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування”

Кваліфікація – 2 розряд.

Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати:

Призначення, будову, принцип дії, правила послідовного розбирання на вузли та підготування до ремонту сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів; призначення і правила застосування найбільш поширених універсальних та спеціальних пристосувань і середньої складності вимірювальних інструментів; призначення і застосування охолоджувальних та гальмових рідин, мастил, палива; механічні властивості матеріалів, які обробляє; основи знань про допуски і посадки, квалітети (класи точності), параметри шорсткості (класи чистоти оброблення); основи електротехніки і технології металів в обсязі роботи, яку виконує.

Повинен уміти:

Розбирати сільськогосподарські машини, комбайни і трактори, готувати їх до ремонту; ремонтувати, складати прості з'єднання і вузли сільськогосподарських машин, комбайнів і тракторів із заміною окремих частин і деталей; знімати і встановлювати освітлювальну арматуру; виконувати слюсарне оброблення та підганяння деталей за 12-14 квалітетами (5-7 класами точності); виконувати роботи з використанням пневматичних і електричних інструментів та на свердлильних верстатах; нарізати різьби мітчиками і плашками; брати участь у ремонті машин середньої складності під керівництвом слюсаря більш високої кваліфікації.

Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен знати і застосовувати на практиці: раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; додержуватися норм технологічного процесу; не допускати браку в роботі; знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); знати інформаційні технології.

Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна або базова загальна середня освіта (по закінченні навчання). Без вимог до стажу роботи.

Сфера професійного використання випускника:

Надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки та устаткування.

Специфічні вимоги:

 • Вік: по закінченню навчання - не менше 18 років.
 • Стать: чоловіча
 • Медичні обмеження.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

8322 Водій автотранспортних засобів категорії «С»

(керування автомобілями, які призначені для перевезення вантажів і дозволена максимальна маса яких перевищує 3500 кг (7700 фунтів)

Завдання та обов'язки:

 • Керує автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії „С" за різних дорожніх умов.
 • Виконує вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу.
 • Забезпечує належний технічний стан автотранспортного засобу.
 • Керує спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах.
 • Буксирує автопричіп дозволеною максимальною масою до 750 кг.
 • Перевіряє технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу.
 • Забезпечує справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища.
 • Виконує роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу.
 • Подає автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження.
 • Контролює правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів ( у тому числі - небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові.
 • Усуває технічні несправності, які виникають під час роботи на лінії і не потребують розбирання головних механізмів.
 • Виконує регулювальні роботи. Заправляє автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами.
 • Оформлює дорожню документацію.
 • Надає першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.

Повинен знати:

Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух; правила дорожнього руху; правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу, призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії „С" та правила їх технічної експлуатації; будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів; основи керування автотранспортними засобами; можливі причини дорожньо- транспортних пригод та способи їх попередження; характер впливу природних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху; несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення; порядок проведення технічного обслуговування; правила безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та при роботі на лінії; особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше); правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі; правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна або базова загальна середня освіта . Професійно-технічна освіта (навчальний заклад з підготовки водіїв автотранспортних засобів). Спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії „С" та кваліфікаційна атестація. У випадку здійснення перевезень небезпечних вантажів спеціальна підготовка за типовими навчальними планами і програмами підготовки водіїв до перевезення небезпечних вантажів відповідного класу та стаж роботи не менше 3-х років на автотранспортному засобі відповідної категорії.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

4112 Оператор комп’ютерного набору

Завдання та обов'язки:

 • Виконує операції з базами даних на комп'ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація, виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних.
 • Готує до роботи устаткування, магнітні диски, стрічки, картки, папір. Працює в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням.
 • Оперує з файлами, записує текст на дискету або переносить на папір за допомогою друкувальних пристроїв.
 • Виконує інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймає і контролює вхідні дані, готує, виводить та передає вихідні тощо).
 • Керує режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстових і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо).
 • Своєчасно застосовує коригувальні дії в разі появи недоліків у роботі устаткування.
 • Доповідає відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп'ютерного устаткування.
 • Здійснює передавання (приймання) інформації по мережі відповідно до вимог програмного забезпечення.
 • Постійно вдосконалює уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконує обов'язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), веде діловодство.

Повинен знати:

Правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмне забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп'ютерних системах (мережах); стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.

Оператор комп’ютерного набору І категорія - у разі роботи в текстовому редакторі з введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. Стаж роботи за професією оператора комп'ютерного набору II категорії - не менше року.

КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

4121 “Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних”

Завдання та обов'язки:

 • Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом, у разі відсутності на них обов'язкових реквізитів передає їх керівнику підрозділу (відділу, управління) бухгалтерського обліку для прийняття рішення.
 • Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.
 • На документах, дані яких включено бухгалтером до облікових реєстрів, зазначає номер відповідних облікових регістрів і порядкові номери запису в них (номер рядка).
 • Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх розгляд. Готує дані та форми документів для розрахункових операцій. Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо.
 • Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління).
 • Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист). Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.

Повинен знати:

Нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві; систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.