Слюсар-ремонтник

ХАРАКТЕР РОБОТИ

Слюсар-ремонтник розбирає несправні вузли, замінює чи виготовляє окремі деталі, збирає, регулює, випробовує їх на холостому ходу, змащує. Він повинен слідкувати за технічним станом обладнання, що знаходиться в його сфері обслуговування, здійснювати постійні технічні огляди, усувати дрібні неполадки, проводити поточні і капітальні ремонти обладнання.

УМОВИ РОБОТИ

У слюсаря–ремонтника 8–годинний робочий день з регламентованою обідньою перервою. Протягом дня робітник має право робити кілька короткочасних перерв для відпочинку, які встановлюються самим робітником або бригадою. Як правило, ці перерви бувають після закінчення певного етапу роботи. Короткі перерви попереджують настання стомлюваності.

ОСВІТНЯ ПІДГОТОВКА

Слюсар-ремонтник повинен знати пристрій устаткування, що ремонтується, агрегатів і машин; правила регулювання машин; способи усунення дефектів у процесі ремонту, складання і випробування устаткування, агрегатів і машин; пристрій, призначення і правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв; способи розмітки й обробки нескладних різних деталей; систему допусків і посадок; квалітети і параметри шорсткості; властивості кислототривких та інших сплавів; основні положення планово-попереджувального ремонту обладнання.

Слюсар–ремонтник повинен уміти: проводити розбирання, складання та випробування нескладних вузлів та механізмів обладнання, агрегатів та машин; проводити слюсарну обробку деталей; виконувати роботи із застосуванням пневматичних, електричних інструментів та на свердлильних станках; проводити шабрування деталей за допомогою механічних інструментів; виготовляти прості пристосування для ремонту та складання; економно використовувати матеріали, дотримуватись вимог безпеки праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та правил внутрішнього розпорядку праці. Загалом роботи, що виконує слюсар–ремонтник, можна віднести до робіт середньої тяжкості.

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЛЮСАРЯ-РЕМОНТНИКА

В кожній справі є сфера прикладання розуму. Інтелектуальний компонент в діяльності слюсаря займає важливе місце при виконанні діагностичних операцій, при моделюванні і виготовленні пристосувань для демонтажу вузлів і деталей, при виборі оптимальної технології відновлення зношених деталей.

Слюсар–ремонтник повинен уміти розпізнавати причини неполадок в роботі обладнання. Тобто для слюсаря-ремонтника мають значення не тільки сенсорні відчуття, а й процеси мислення, відтворення, оцінка і аналіз змін, що відбуваються в роботі обладнання. Саме осмислене розуміння ситуації, що склалася, допомагає вирішити практичну задачу – знайти причини неполадок у роботі обладнання і ліквідувати їх. Слюсарю необхідні також такі якості, як самовладання, урівноваженість, стриманість, самоконтроль. Відсутність перелічених якостей – одна з причин травматизму, порушення дисципліни на виробництві.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ

Професія протипоказана людям, що страждають хворобами опорно-рухового апарата, дихальних органів (бронхіальна астма), захворюваннями серцево-судинної системи, що схильні до алергійних захворювань, а також виражені дефекти зору і слуху, психічні розлади.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Слюсар-ремонтник повинен мати хороший зір; точність і координованість рухів, врівноваженість, терпіння, спостережливість, уважність, високий рівень технічного та оперативного мислення, просторову уяву, концентрацію уваги; оперативну та довготривалу пам'ять, комунікабельність, відчуття відповідальності, ввічливість, акуратність. Ці якості робітника мають велике значення при читанні креслень, при складанні та розбиранні вузлів та механізмів.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ

Слюсар-сантехнік, токар, фрезерувальник.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОСТУ І КАР'ЄРИ

Підвищення складності робіт, підвищення розряду, заробітної плати. Адміністративний ріст: слюсар, старший слюсар у бригаді, технік.

РИНОК ПРАЦІ

Такі фахівці потрібні для різних видів виробництва, тому що це вузька спеціалізація слюсарів, підготовка та навчання яких ведеться саме для тієї галузі, де вони будуть працювати. Слюсар-ремонтник займається ремонтом, монтажем, налагодженням, регулюванням та діагностуванням механізмів. Після виявлення проблеми, він проводить ремонт, заміну пошкоджених деталей, монтаж нових. Ця професія необхідна і в машинобудуванні, і на будівництві, і в хімічній промисловості, і в фермерському господарстві, бо машини і механізми стали невід’ємною частиною нашого життя. Переоцінити важливість даної професії складно, адже безперебійну роботу будь-якого виробництва забезпечує саме слюсар-ремонтник.