Оператор комп'ютерного набору

ХАРАКТЕР РОБОТИ

Професія оператора комп'ютерного набору, за класифікацією Є.О.Клімова, відноситься до типу професій "Людина - знакова система". Сфера діяльності - цифри, формули, таблиці, тексти. Для оператора комп’ютерного набору характерне поняття "робоче місце" - стіл і "робоча зона" – комп’ютер, мишка, системний блок і т.п.

УМОВИ РОБОТИ

При виконанні робіт на персональних комп'ютерах необхідно дотримуватися вимог загальної інструкції з охорони праці. До самостійної роботи на персональних комп'ютерах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, інструктаж з охорони праці та правил з електробезпеки. В подальшому вони повинні проходити інструктаж на робочому місці щоквартально. Особи, що постійно працюють на персональних комп'ютерах, з метою попередження в них професійних захворювань, повинні проходити попередні, при влаштуванні на роботу, та періодичні медичні огляди - раз у два роки.

Під час роботи на персональних комп'ютерах мають місце наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- фізичні: підвищений рівень електромагнітного випромінювання, підвищений рівень статичної електрики, підвищений рівень іонізації повітря;

- психофізіологічні: статичні та динамічні перенавантаження, розумове перенапруження, перенапруження зорового аналізатора.

Робота персональних комп'ютерів супроводжується електромагнітним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність якого зменшується пропорційно квадрату відстані від екрану. Оптимальною при роботі на персональному комп'ютері є відстань в 50 см від екрану. Для нейтралізації зарядів статичної електрики рекомендується в приміщенні з персональним комп'ютером збільшувати вологість повітря. Навколо оператора повинен бути забезпечений відповідний розподіл яскравості. Відношення яскравості екрана до яскравості оточуючих поверхонь предметів не повинно перевищувати в робочій зоні 3:1.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ

Медичними протипоказаннями для оволодіння професією оператора комп'ютерного набору є:

- вроджені та набуті вади серця без порушення кровообігу;

- юнацька гіпертонічна хвороба 1ст.;

- артеріальна гіпертонія;

- геморогічні діатези, гемолітична анемія;

- деформації хребта (сколіоз та ін. );

- порушення хапаючої та утримуючої функцій кисті працюючої руки;

- поліартрит хронічний неспецифічний;

- залишкові явища перенесених органічних захворювань ЦНС та травм;

- міопатія та аміотрофія;

- означена вегетативна дисфункція, неврастенія, неврози;

- значне зниження слуху на обидва вуха, неврит слухових нервів;

- шкірні захворювання (екзема, нейродерміт);

- короткозорість малого та середнього ступеню без змін на очному дні, а також далекозорість, відсутність одного ока або різьке зниження гостроти зору на одне око;

- хронічні захворювання очей (блефарит, кон'юктивіт);

- занижене сприйняття кольорів;

- юнацька глаукома;

- означена затримка фізичного та статевого розвитку.

Психофізіологічні та психологічні обмеження, швидка втомлюваність сенсорно-перцептивного апарату, слабка концентрація та низький рівень розподілу уваги, порушена комбінаторика, погіршена координація рухів, тремор, тік, неврівноваженість, імпульсивність або загальмованість перебігу нервових процесів.

Операторам комп'ютерного набору радимо не уникати періодичних профілактичних медичних оглядів.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Поряд з високими вимогами до здоров'я людини діяльність оператора комп'ютерного набору висуває підвищені вимоги до його психофізіологічних та психологічних якостей, передусім до пізнавальної, емоційно-вольової сфер і характеру людини. Важливу роль у діяльності оператора відіграє зорове сприйняття. По-перше, воно бере участь в ознайомленні оператора із завданням програміста, реалізації цього завдання. По - друге, управління ЕОМ здійснюється в умовах зчитування оператором різноманітних зорових сигналів на шкалах різних елементів і пристроїв ЕОМ. Завдяки цим сигналам, оператор виконує певні дії і маніпуляції, спрямовані на запуск машини, її зупинку, сповільнення чи зміну напрямку функціонування системи. Такого типу професійні завдання висувають високі вимоги до точності зорового сприймання та його об'єму. Оператор повинен також добре розрізняти світлові сигнали різного кольору та їх інтенсивність.

Великого навантаження зазнає увага оператора. Під час роботи вона напружена, спрямована на зчитування значної за обсягом зорової інформації, зосереджена на виконанні завдання в цілому. Успішне розв'язання такого роду професійних завдань вимагає від оператора високо-розвиненої стійкості уваги, здатності до її концентрації.

Однією з умов успішної роботи оператора є дуже високий рівень розвитку швидкості і точності рухів. Це пояснюється тим, що продуктивність праці оператора значною мірою залежить від його темпу роботи, здатності швидко і правильно набирати цифри чи букви на клавіатурі машини. За кожним пальцем закріплені певні клавіші. Досвідчені оператори набирають необхідну інформацію на клавіатурі "сліпим" методом, тобто не дивлячись на неї, а концентруючи всю увагу на інформаційному матеріалі, зображеному на моніторі. Робота оператора комп'ютерного набору одноманітна. Водночас вона вимагає від оператора високої відповідальності і постійної уваги протягом усього робочого дня. У таких умовах добре справляються з роботою оператори з високим рівнем емоційної стійкості. Недостатній рівень розвитку самовладання, емоційної стабільності створює передумови для виникнення стану підвищеної стомлюваності, нервового напруження. Важливою психологічною умовою успішної діяльності оператора комп'ютерного набору є високий розвиток професійно-важливих якостей. Серед них: висока відповідальність, дисциплінованість, працьовитість, точність у роботі, ретельний самоконтроль і вольова саморегуляція, наполегливість у досягненні мети, прагнення до розширення і підвищення професійних знань. Робота на ЕОМ цікава для тих людей, хто може протягом тривалого часу зосереджуватися на виконанні складних, але досить одноманітних операцій, любить маніпулювати цифрами, знаками, системою знаків, віддає перевагу роботі, яку може виконувати індивідуально.

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХІВЦЯ

Ретельність, терпіння, стійкість уваги, вміння бачити те, що стоїть за умовними знаками, здатність довго зосереджувати увагу, швидкість і точність рухів, схильність до роботи на одинці.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ

За родом своєї діяльності оператор комп'ютерного набору може працювати: оператором комп'ютерної верстки, укладальником тексту, оператором з введення даних в ЕОМ, конторськими службовцями, секретарем-друкаркою, секретарем-стенографісткою, програмістом.