Обліковець

ХАРАКТЕР РОБОТИ

Професія обліковця з реєстрації бухгалтерських даних відноситься до типу професій які пов’язані з розрахунками, статистичною звітністю, бізнес-плануванням. Сфера діяльності – цифри, таблиці, баланси, рахунки та ін. Для обліковця характерне поняття "робоче місце" - стіл і "робоча зона" – комп’ютер, принтер, ксерокс, факс і т.п.

УМОВИ РОБОТИ

Режим роботи обліковця визначається згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими на підприємстві.

МЕДИЧНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ

Працювати за цією спеціальністю протипоказано людям із захворюваннями нервової системи, хронічними психічними захворюваннями, хворобами серця, опорно-рухового апарату, з недостатнім кровообігом, людям з поганим зором і слухом.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Повинен уміти: працювати в різних операційних системах, легко орієнтуватись в мережі Internet, професійно створювати текстові документи та ділові папери, володіти "сліпим" десятипальцевим методом набору тексту, опрацьовувати табличні дані у табличному процесорі, створювати бази даних та вести пошук інформації в них, опрацьовувати цифрові зображення.

ВИМОГИ ДО ІНДИВІДУАЛЬНО-ОСОБИСТИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАХІВЦЯ

Аналітичний склад розуму, емоційно-вольова стійкість, уважність, акуратність, сумлінність, посидючість, вміння багато і напружено працювати, нервово-психічна стійкість, рахунково-аналітичні здібності, висока працездатність, здібність до концентрації і розподілу уваги впродовж тривалого часу, хороша оперативна і довготривала пам’ять.

СПОРІДНЕНІ ПРОФЕСІЇ

Економіст, бухгалтер, бухгалтер-касир, конторський службовець, бухгалтер-програміст, оператор комп’ютерного набору.